0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Lauvdal

Professor emeritus

Professor i pedagogikk

Faglige interesser

Faglige interesser: Utdanningspolitikk og styring

Prosjekter

Kun ledelsesoppgaver i rektorperioden

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lauvdal, Torunn (1996). Kan man bygge et fly mens det flyr?. Utdanning for alle? : evaluering av Reform 94. Tano Aschehoug. Kapittel 7. s 181 - 203.
  • Mausethagen, Sølvi Askling, Berit Dahl, Thomas Heggen, Kåre Kulbrandstad, Lise Iversen Lauvdal, Torunn Qvortrup, Lars Salvanes, Kjell Gunnar Skagen, Kaare Skrøvset, Siw Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. Fagbokforlaget. s 250.
  • Lauvdal, Torunn Winger, Nina (1989). Egen lykkes smed. Om individualitet, identitet og avvik. ISBN: 82-518-2588-1. TANO A.S.. s 120.

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail