0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Lauvdal

Professor emeritus

Professor i pedagogikk

Faglige interesser

Faglige interesser: Utdanningspolitikk og styring

Prosjekter

Kun ledelsesoppgaver i rektorperioden

Vitenskapelige publikasjoner

  • Lauvdal, Torunn (1996). Kan man bygge et fly mens det flyr?. Utdanning for alle? : evaluering av Reform 94. Tano Aschehoug. Kapittel 7. s 181 - 203.
  • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. Fagbokforlaget. s 250.
  • Lauvdal, Torunn; Winger, Nina (1989). Egen lykkes smed. Om individualitet, identitet og avvik. ISBN: 82-518-2588-1. TANO A.S.. s 120.

Sist endret: 15.05.2019 16:05

Send studiet på mail