0
Hopp til hovedinnhold

Torunn Lauvdal

Professor emerita

Professor i pedagogikk

Faglige interesser

Faglige interesser: Utdanningspolitikk og styring

Prosjekter

Kun ledelsesoppgaver i rektorperioden

Vitenskapelige publikasjoner

  • Knudsen, Jon Paschen; Lauvdal, Torunn (2019). Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning. ISBN: 9788202632571. Cappelen Damm Akademisk. s 269.
  • Mausethagen, Sølvi; Askling, Berit; Dahl, Thomas; Heggen, Kåre; Kulbrandstad, Lise Iversen; Lauvdal, Torunn; Qvortrup, Lars; Salvanes, Kjell Gunnar; Skagen, Kaare; Skrøvset, Siw; Thue, Fredrik (2016). Om lærerrollen. Et kunnskapsgrunnlag.. ISBN: 978-8-2450210-0-4. Fagbokforlaget. s 250.
  • Lauvdal, Torunn; Winger, Nina (1989). Egen lykkes smed. Om individualitet, identitet og avvik. ISBN: 82-518-2588-1. TANO A.S.. s 120.

Sist endret: 15.05.2019 16:05