Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torkild Thanem

Professor

Professor i arbeidslivsvitenskap

 
Kontor:
A171 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Torkild Thanem abeider p.t. deltid som professor i arbeidslivsvitenskap ved Universitetet i Agder, campus Grimstad. Ellers er jeg professor i management og organisasjon ved Universitetet i Stockholm. Jeg har min doktorgrad fra University of Warwick (2002).

Forskning

 

Min forskning fokuserer på kroppens rolle i arbeidslivet: Hvordan er det å være en kropp i en moderne organisasjonskultur? Med andre ord, hvordan forholder vi oss til jobben, til våre kollegaer og til oss selv gjennom våre kropper? Hvordan uttrykker vi oss med kroppen og hvordan tar vi hånd om vår egen kropp i møte med økende helsekrav og prestasjonspress fra arbeidsgivere og myndigheter? I snart 25 år har jeg studert disse spørsmålene – i konsulentbransjen, i offentlige virksomheter, blant transpersoner, og nå senest gjennom et omfattende etnografisk feltarbeid i en høyprofilert  svensk sportsklesbedrift.

Akkurat nå viderefører jeg disse problemstillingene i et større prosjekt om hva som skjer med organisasjonskulturen – og våre arbeidende kropper – i en tid preget av tiltagende digitalisering.

Min seneste bok er Embodied Research Methods, utgitt av Sage i 2019, medforfattet av David Knights, og roset av bl.a. Berkeley-sosiologen Loïc Wacquant og Trento-sosiologen Silvia Gherardi.

Forskningsområder: Organisasjonskultur, prestasjonsledelse og digitalisering; helsefremmende tiltak i arbeidslivet; lederskap; transpersoner i arbeidslivet; kroppslig forskningsmetode; etikk i bedrifter og organisasjoner.

 

 

Undervisning

Jeg har lang erfaring fra å undervise ledelse, organisasjon og kvalitativ metode på alle nivåer - fra Bachelor og Master til PhD og Executive MBA. Dette året veileder jeg master- og bacheloroppgaver.

Arbeidserfaring

Fra 2020: Professor i arbeidslivsvitenskap, Inst. for arbeidsliv og innovasjon, Universitetet i Agder.

Fra 2020: Gjesteprofessor, Företagsekonomiska inst., Universitet i Stockholm, Sverige.

2011-2020: Professor i management og organisation, Företagsekonomiska inst., Universitet i Stockholm, Sverige.

2008-2011: Dosent i management og organisation, Företagsekonomiska inst., Universitet i Stockholm, Sverige.

2007: Førsteamanuensis i management og organisation, School of Management and Economics, Linnaeus University, Växjö, Sweden.

2002-2006: Post-doc i management og organisation, Företagsekonomiska inst., Universitet i Stockholm, Sverige. Finansiert av Vetenskapsrådet.

2002: Førsteamanuensis i markedsføring og management, Företagsekonomiska inst., Universitet i Stockholm, Sverige.

Jeg har pgså vært gjesteforsker ved Stanford University, University of Oregon, University of Massachusetts-Amherst og New Mexico State University samt Monash University (Australia), Victoria University (New Zealand), Newcastle University (UK), og Universitetet i Trento (Italia).

Faglige interesser

Organisasjonskultur, prestasjonsledelse og digitalisering

Helsefremmende tiltak i arbeidslivet

Lederskap

Transpersoner i arbeidslivet

Kroppslig forskningsmetode

Etikk i bedrifter og organisasjoner

 

Utvalgte publikasjoner

Bøker

Thanem, T. & Knights, D. (2019) Embodied Research Methods. London: Sage. 

Thanem, T. (2011) The Monstrous Organization. Cheltenham: Edward
Elgar. 

Spesialnummer av vitenskapelige tidsskrift med kollegial granskning

Rhodes, C., Munro, I., Thanem, T. & Pullen, A. (2020) “Dissensus! Radical Democracy and Business Ethics”, special issue, Journal of Business Ethics.

Pullen, A., Thanem, T., Tyler, M. & Wallenberg, L. (2016) “Sexual Politics, Organizational Practices: Interrogating Queer Theory, Work and Organization”, special issue, Gender, Work & Organization 23(1).

Artikler i vitenskapelige tidsskrift med kollegial granskning

Thanem, T. & Elraz, H. (2022) From stress to resistance: Challenging the capitalist underpinnings of mental unhealth in work and organizations. International Journal of Management Reviews, 24(4), 577-598.

Thanem, T. & Wallenberg, L. (2021) “The humanities are not our patient”, Management Learning, DOI: 1350507620986931.

Munro, I. & Thanem, T. (2018) “The Ethics of Affective Leadership: Organizing Good Encounters without Leaders”, Business Ethics Quarterly, 28(1): 51–69.

Munro, I. & Thanem, T. (2018) “Deleuze and the Deterritorialization of Strategy”, Critical Perspectives on Accounting, 53: 59–78.

Pullen, A., Rhodes, C. & Thanem, T. (2017) “Affective Politics in Gendered Organizations: Affirmative Notes on Becoming-Woman”, Organization 24(1): 105–23.

Thanem, T. & Wallenberg, L. (2016) “Just Doing Gender? Transvestism and the Power of Underdoing Gender in Everyday Life and Work”, Organization 23(2): 250–71.

Thanem, T. & Wallenberg, L. (2015) “What Can Bodies Do? Reading Spinoza for An Affective Ethics of Organizational Life”, Organization 21(2), 235–50.

Thanem, T. (2013) “More Passion Than the Job Requires? Monstrously Transgressive Leadership in the Promotion of Health at Work”, Leadership 9(3): 396–415.

Allmenn formidling

Knights, D. & Thanem, T. (2019) “Fake News: Emotions and Experiences, Not More Data, Could Be the Antidote”, The Conversation, October 9. https://theconversation.com/fake-news-emotions-and-experiences-not-more-data- could-be-the-antidote-123496

Cederström, C. & Thanem, T. (2018) “The Swedish CEO Who Runs His Company Like a CrossFit Gym”, Harvard Business Review, March 12. https://hbr.org/2018/03/the-swedish-ceo-who-runs-his-company-like-a-crossfit-gym

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 10.10.2023 13:10