Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tor Jarle Wergeland

Førstelektor

 
Kontor:
G2017A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Tor Jarle Wergeland er førstelektor i kunst og håndverk på fakultet for kunstfag på UiA. Han har tidligere arbeidet mange år i grunnskolen, hvor han har undervist i kunst og håndverk på alle trinn, men har siden år 2000 undervist på UiA. Han underviser i bildeverksted med fokus på tegning, maling og bruk av digitale verktøy,  men også i treverksted og keramikk. I sitt eget kunstneriske arbeid fokuserer han mest på tegning og fotobasert bildeskaping, ofte knyttet til fagdidaktiske problemstillinger.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Brodahl, Cornelia; Wergeland, Tor Jarle (2007). Digital Fortelling i et faglig og didaktisk perspektiv. Lager, R. (2007). Lek og læring: artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17 - 43.
  • Wergeland, Tor Jarle; Føreland Pedersen, Tor Jørund (2021). Presentasjon av ProDig-prosjektet: Digitale verktøy i Kunst og håndverk.
  • Wergeland, Tor Jarle (2021). ProDig - KUNSTINSPIRERT BILDEVERKSTED.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2021). Pensler eller piksler - Digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2020). Kreative digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Wergeland, Tor Jarle (2019). Hav og horisont - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Dawara - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Visuelle fortellinger – en utforskning av tegneprosesser basert på forestillingsbilder, fantasi og fabulering.
  • Wergeland, Tor Jarle (2017). Trær og fortellinger..
  • Wergeland, Tor Jarle (2015). DIGITAL FORTELLING - en kort fortelling, noen bilder og en fortellerstemme.

Sist endret: 12.10.2021 23:10