0
Hopp til hovedinnhold

Tor Jarle Wergeland

Førstelektor

 
Kontor:
G2017A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg arbeider som faglærer i kunst og håndverk her på UiA. Jeg er utdannet lærer, med årsstudium og hovedfag i kunst og håndverk. Etter mange års arbeid i grunnskolen, der jeg underviste i kunst og håndverk på alle trinn, gikk jeg over til å undervise i høgskole/universitetssektoren i år 2000. Her har jeg både undervist i læreutdannelsen og på bachelor i kunst og håndverk. Jeg arbeider hele tiden med egne bildeprosjekter, ofte knyttet til fagdidaktiske problemstillinger, slik at jeg kan være en oppdatert og motivert faglærer i kunst og håndverk. 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Brodahl, Cornelia; Wergeland, Tor Jarle (2007). Digital Fortelling i et faglig og didaktisk perspektiv. Lager, R. (2007). Lek og læring: artikler skrevet av deltakere på kurs i universitetspedagogikk. Universitetet i Agder. faglig_bok_institusjon. s 17 - 43.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2021). Pensler eller piksler - Digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Pedersen, Tor Jørund Føreland; Wergeland, Tor Jarle (2020). Kreative digitale verktøy i kunst og håndverksfaget.
  • Wergeland, Tor Jarle (2019). Hav og horisont - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Dawara - platecover.
  • Wergeland, Tor Jarle (2018). Visuelle fortellinger – en utforskning av tegneprosesser basert på forestillingsbilder, fantasi og fabulering.
  • Wergeland, Tor Jarle (2017). Trær og fortellinger..
  • Wergeland, Tor Jarle (2015). DIGITAL FORTELLING - en kort fortelling, noen bilder og en fortellerstemme.
  • Wergeland, Tor Jarle (2014). Kunstnerisk møte med en bunker: Utforsking av det skapende potensialet i stedsspesifikke kontekster..
  • Wergeland, Tor Jarle (2012). “Photoshop-tennis og arbeid med digitale fellesbilder”.

Sist endret: 20.02.2019 15:02