Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tor-Ivar Karlsen

Professor

Leder for forskningsgruppen i sexologi (RESEX)

 
Kontor:
C4021 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00-16:00

Jeg er utdannet sykepleier (Haukeland Sykepleierhøgskole, 1985) og statsviter (Universitetet i Bergen, 1993) og PhD (Universitetet i Oslo, 2014).

Min yrkesbakgrunn er variert, men er i stor grad knyttet til virksomhet innen helsefag i offentlig og privat sektor (sykepleier Haukeland Sykehus - akuttmottak og Sykehuset på Voss - intensiv, sykepleier off-shore, vitenskapelig assistent Universitetet i Bergen, spesialkonsulent Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, daglig leder Infovital ASA, helse- og sosial sjef Evje og Hornnes kommune, arbeidende styreleder/prosjektutvikler Evjeklinikken AS, instituttleder Universitetet i Agder).

Ved Universitetet i Agder, som instituttleder, universitetslektor, førsteamanuensis og nå som professor, har jeg undervist innenfor en rekke emner på bachelor- og masternivå (varierende fra samfunnsmessig planarbeid, organisasjonsteori, helseinformatikk, folkehelse, til anatomi, statistikk og forskningsmetode).  Mine forskningsfoki har vært rettet mot fedmeforskning, særlig knyttet til pasientrapporterte subjektive utfallsmål (PROMS), men er nå rettet mer mot  samfunnsvitenskap, folkehelse og sexologi.

Prosjekter

Effects of long term follow-up after a 1-year intensive lifestyle intervension in morbid obese patients. A five year randomised controlled study.

 

Predictors of weight-loss in morbid obese patients after a 1-year intensive lifestyle intervention. A prospective cohort study.

 

Aspects of quality of life in morbid obese patients. A cross sectional study of 750 morbid obese patients.

 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Almås, Elsa Mari; Benestad, Esben Esther Pirelli; Bolstad, Silje-Håvard; Karlsen, Tor-Ivar; Giami, Alain (2024). Gender Identity Orientation and Sexual Activity—A Survey among Transgender and Gender-Diverse (TGD) Individuals in Norway. Healthcare. ISSN: 2227-9032. 12 (4). doi:10.3390/healthcare12040482.
 • Kiland, Charlotte; Karlsen, Tor-Ivar; Kvåle, Gro (2024). Organisational Conditions for Boundary Spanning in Public Health. Scandinavian Journal of Public Administration (SPJA). ISSN: 2001-7405. 28 (1). s 43 - 59. doi:10.58235/sjpa.2023.12541.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Dale, Bjørg; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar (2022). Associations between nurse managers’ leadership styles, team culture and competence planning in Norwegian municipal in-patient acute care services: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 36 (2). s 482 - 492. doi:10.1111/scs.13064.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Kvåle, Gro; Torjesen, Dag Olaf (2022). ‘Health in All Policies’ and the Urge for Coordination: The Work of Public Health Coordinators and Their Impact and Influence in Local Public Health Policies: A Cross-Sectional Study. Societies. ISSN: 2075-4698. 12 (1). doi:10.3390/soc12010011.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2021). Asymmetry in inter-municipal cooperation in health services – how does it affect service quality and autonomy?. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 273doi:10.1016/j.socscimed.2021.113744.
 • Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar; Kiland, Charlotte; Balle Hansen, Morten (2021). Public service motivation among Danish and Norwegian local government administrative managers. Organizing and Governing Governmental Institutions. ISBN: 978-82-450-3532-2. Fagbokforlaget. Chapter 4. s 88 - 107.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2020). Associations between structures, processes and outcomes in inter-municipal cooperation in out-of-hours services in Norway: A survey study. Social Science and Medicine. ISSN: 0277-9536. 258doi:10.1016/j.socscimed.2020.113067.
 • Lorentzen, Jolanta Halabowska; Medhus, Asle Wilhelm; Hertel, Jens Kristoffer; Borgeraas, Heidi; Karlsen, Tor-Ivar; Kolotkin, Ronette Loganzo; Sandbu, Rune; Sifrim, Daniel; Svanevik, Marius; Hofsø, Dag; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Hjelmesæth, Jøran (2020). Erosive Esophagitis and Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease in Patients with Morbid Obesity with and without Type 2 Diabetes: a Cross-sectional Study. Obesity Surgery. ISSN: 0960-8923. 30s 2667 - 2675. doi:10.1007/s11695-020-04545-w.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2020). Nursing competence in municipal in-patient acute care in Norway: a cross-sectional study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 19doi:10.1186/s12912-020-00463-5.
 • Nordstrand, Sebjørg Elizabeth Hesla; Juvodden, Hilde Therese; Viste, Rannveig; Rootwelt-Revheim, Terje; Karlsen, Tor-Ivar; Thorsby, Per Medbøe; Swanson, David; Nilsen, Kristian Bernhard; Hansen, Berit M Hjelde; Knudsen, Stine (2019). Obesity and other medical comorbidities among NT1 patients after the Norwegian H1N1 influenza epidemic and vaccination campaign. Sleep. ISSN: 0161-8105. 43 (5). doi:10.1093/sleep/zsz277.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2019). Exploring nursing competence to care for older patients in municipal in-patient acute care: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. doi:10.1111/jocn.14914.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Karlsen, Tor-Ivar; Dale, Bjørg (2019). Exploring nursing competence to care for older patients in municipal in‐patient acute care: A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 28 (17-18). s 3339 - 3352. doi:10.1111/jocn.14914.
 • Benestad, Beate; Karlsen, Tor-Ivar; Småstuen, Milada Cvancarova; Lekhal, Samira; Hertel, Jens Kristoffer; Steinsbekk, Silje; Kolotkin, Ronette L.; Ødegård, Rønnaug; Hjelmesæth, Jøran (2019). Health-related quality of life after camp-based family obesity treatment: an RCT. BMJ Paediatrics Open. ISSN: 2399-9772. 3 (1). doi:10.1136/bmjpo-2018-000413.
 • Nordstrand, Sebjørg Elizabeth Hesla; Hansen, Berit M Hjelde; Rootwelt-Revheim, Terje; Karlsen, Tor-Ivar; Swanson, David; Nilsen, Kristian Bernhard; Knudsen, Stine (2019). Psychiatric symptoms in patients with post-H1N1 narcolepsy type 1 in Norway. Sleep. ISSN: 0161-8105. 42 (4). s 1 - 9. doi:10.1093/sleep/zsz008.
 • Borgeraas, Heidi; Hjelmesæth, Jøran; Birkeland, Kåre I.; Fatima, Farhat; Grimnes, John Olav; Gulseth, Hanne Løvdal; Halvorsen, Erling; Hertel, Jens Kristoffer; Hillestad, Thor Olav Widerøe; Johnson, Line Kristin; Karlsen, Tor-Ivar; Kolotkin, Ronette L.; Kvan, Nils Petter; Lindberg, Morten; Lorentzen, Jolanta Halabowska; Nordstrand, Njord; Sandbu, Rune; Seeberg, Kathrine; Seip, Birgitte Karen Berggreen; Svanevik, Marius; Valderhaug, Tone Gretland; Hofsø, Dag (2019). Single-centre, triple-blinded, randomised, 1-year, parallel-group, superiority study to compare the effects of Roux-en-Y gastric bypass and sleeve gastrectomy on remission of type 2 diabetes and β-cell function in subjects with morbid obesity: a protocol for the Obesity surgery in Tønsberg (Oseberg) study. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 9 (6). doi:10.1136/bmjopen-2018-024573.
 • Nordstrand, Sebjørg Elizabeth Hesla; Hansen, Berit M Hjelde; Kamaleri, Yusman; Nilsen, Kristian Bernhard; Rootwelt-Revheim, Terje; Karlsen, Tor-Ivar; Knudsen, Stine (2018). Changes in quality of life in individuals with narcolepsy type 1 after the H1N1-influenza epidemic and vaccination campaign in Norway: a two-year prospective cohort study. Sleep Medicine. ISSN: 1389-9457. 50s 175 - 180. doi:10.1016/j.sleep.2018.05.037.
 • Arntsen, Bjørnulf; Torjesen, Dag Olaf; Karlsen, Tor-Ivar (2018). Drivers and Barriers of Inter-Municipal Cooperation in Health Services – The Norwegian Case. Local Government Studies. ISSN: 0300-3930. 44 (3). s 371 - 390. doi:10.1080/03003930.2018.1427071.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Tveide, Marit Bolstad; Fensli, Rune Werner (2018). Factors affecting seniors' attitudes on the use of information technology. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. 2018 (145). s 78 - 81.
 • Dagsland, Vigdis Halvorsen; Andenæs, Randi; Karlsen, Tor-Ivar (2018). Generic Health-Related Quality of Life May Not Be Associated with Weight Loss 4 Years After Bariatric Surgery: a Cross-Sectional Study. Obesity Surgery. ISSN: 0960-8923. s 1 - 9. doi:10.1007/s11695-018-3332-7.
 • Hjelmesæth, Jøran; Åsberg, Anders; Andersson, Shalini; Sandbu, Rune; Robertsen, Ida; Johnson, Line Kristin; Angeles, Philip Carlo Soriano; Hertel, Jens Kristoffer; Skovlund, Eva; Heijer, Maria; Ek, Anna-Lena; Krogstad, Veronica; Karlsen, Tor-Ivar; Christensen, Hege Staaland; Andersson, Tommy B; Karlsson, Cecilia (2018). Impact of body weight, low energy diet and gastric bypass on drug bioavailability, cardiovascular risk factors and metabolic biomarkers: protocol for an open, non-randomised, three-armed single centre study (COCKTAIL). BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 8:e021878 (5). s 1 - 10. doi:10.1136/bmjopen-2018-021878.
 • Øgård-Repål, Anita; Strand, Ståle Arvill; Karlsen, Tor-Ivar (2017). Karakterpress, kroppspress og gjengpress - Fokusgruppeintervju av jenter i 9. klassetrinn etter funn fra Ungdata undersøkelsen. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 14 (2). s 109 - 120. doi:10.18261/issn.1504-3010-2017-02-03.
 • Skeivoll Christiansen, Wenche; Karlsen, Tor-Ivar; Larsen, Inger Beate (2017). Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (2). doi:10.7557/14.4195.
 • Svanevik, Marius; Risstad, Hilde; Karlsen, Tor-Ivar; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Småstuen, Milada C; Kolotkin, Ronette L.; Søvik, Torgeir Thorson; Sandbu, Rune; Mala, Tom; Hjelmesæth, Jøran (2017). Patient-reported outcome measures 2 years after standard and distal gastric bypass-a double-blind randomized controlled trial. Obesity Surgery. ISSN: 0960-8923. 28 (3). s 606 - 614. doi:10.1007/s11695-017-2891-3.
 • Risstad, Hilde; Svanevik, Marius; Kristinsson, Jon Adalsteinn; Hjelmesæth, Jøran; AASHEIM, ERLEND T.; Hofsø, Dag; Søvik, Torgeir Thorson; Karlsen, Tor-Ivar; Fagerland, Morten; Sandbu, Rune; Mala, Tom (2016). Standard vs distal roux-en-Y gastric bypass in patients with body mass index 50 to 60 a double-blind, randomized clinical trial. JAMA Surgery. ISSN: 2168-6254. 151 (12). s 1146 - 1155. doi:10.1001/jamasurg.2016.2798.
 • Almås, Cecilie Brøvig; Almås, Elsa Mari; Karlsen, Tor-Ivar; Giami, Alain (2014). La sexologie en Norvège entre 2001et 2011: Une étude comparative = Sexology in Norway in 2001 and 2011: A comparative and cross-sectional study. Sexologies: revue europeenne de sante sexuelle - european journal of sexual health. ISSN: 1158-1360. 23 (1). s 14 - 17. doi:10.1016/j.sexol.2013.12.001.
 • Andersen, John Roger; Karlsen, Tor-Ivar; Kolotkin, Ronette Loganzo (2014). Obesity and Its Impact Upon Quality of Life. Integrative Weight Management. ISBN: 978-1-4939-0547-8. Springer. Part 2: Morbidity and Mortality of Obesity, kap. 15.
 • Almås, Cecilie Brøvig; Almås, Elsa Mari; Karlsen, Tor-Ivar; Giami, Alain (2014). Sexology in Norway in 2001 and 2011: A comparative and cross-sectional study. Sexologies: revue europeenne de sante sexuelle - european journal of sexual health. ISSN: 1158-1360. 23 (1). s e9 - e17. doi:10.1016/j.sexol.2013.12.002.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Lund, Randi Størdal; Røislien, Jo; Tonstad, Serena; Natvig, Gerd Karin; Sandbu, Rune; Hjelmesæth, Jøran (2013). Health related quality of life after gastric bypass or intensive lifestyle intervention: a controlled clinical study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 11doi:10.1186/1477-7525-11-17.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Søhagen, Maryon; Hjelmesæth, Jøran (2013). Predictors of weight loss after an intensive lifestyle intervention program in obese patients: a 1-year prospective cohort study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 11doi:10.1186/1477-7525-11-165.
 • Gjevestad, Espen Svendsen; Karlsen, Tor-Ivar; Røislien, Jo; Mæhlum, S.; Hjelmesæth, Jøran (2013). The effectiveness of secondary and tertiary care lifestyle intervention in morbidly obese patients: a 1-year non-randomized controlled pragmatic clinical trial. Clinical Obesity. ISSN: 1758-8103. 3 (1-2). s 39 - 50. doi:10.1111/cob.12011.
 • Lund, Randi Størdal; Karlsen, Tor-Ivar; Hofsø, Dag; Fredheim, Jan Magnus; Røislien, Jo; Sandbu, Rune; Hjelmesæth, Jøran (2011). Employment Is Associated with the Health-Related Quality of Life of Morbidly Obese Persons. Obesity Surgery. ISSN: 0960-8923. 21 (11). s 1704 - 1709. doi:10.1007/s11695-010-0289-6.
 • Karlsen, Tor-Ivar (2011). Obesity and its consequences. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter VIII. s 115 - 138.
 • Karlsen, Tor-Ivar; Tveitå, Einar; Natvig, Gerd Karin; Tonstad, Serena; Hjelmesæth, Jøran (2011). Validity of the SF-36 in Patients with Morbid Obesity. Obesity Facts. ISSN: 1662-4025. 4 (5). s 346 - 351. doi:10.1159/000333406.
 • Hofsø, Dag; Nordstrand, Njord; Johnson, Line Kristin; Karlsen, Tor-Ivar; Hager, Helle; Jenssen, Trond Geir; Bollerslev, Jens; Godang, Kristin; Sandbu, Rune; Røislien, Jo; Hjelmesæth, Jøran (2010). Obesity-related cardiovascular risk factors after weight loss: a clinical trial comparing gastric bypass surgery and intensive lifestyle intervention. European Journal of Endocrinology (EJE). ISSN: 0804-4643. 163 (5). s 735 - 745. doi:10.1530/EJE-10-0514.
 • Kvåle, Gro; Kiland, Charlotte; Karlsen, Tor-Ivar; Torjesen, Dag Olaf (2023). Implementing intersectoral agency in local public health work.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Dale, Bjørg; Skinner, Marianne Sundlisæter; Karlsen, Tor-Ivar (2022). Kompetanseutvikling og ledelse i sykepleietjenesten i KAD.
 • Karlsen, Tor-Ivar (2022). Skam, depresjon og selvmord i transbefolkningen.

Sist endret: 18.11.2022 10:11