0
Hopp til hovedinnhold

Torild Marie Olsen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Torild Marie Olsen er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap og er ansatte ved Institutt for nordisk og mediefag. 

Undervisning

Underviser i norsk som andrespråk, etterutdanningskurs for lærere, og i språklige emener i tospråklig fagopplæring for studenter med innvandrerbakgrunn

Underviser i språklige emner  i barnehagelærerutdanningen

Faglige interesser

Representerer Universitetet i Agder i FLIN (Flerspråklighet i Norden). https://flersprakighetinorden.wordpress.com/

August 2015. Deltaker i ekspertpanel i Forskningsrådet på programmet FINNUT

Januar 2018. Deltaker i ekspertpanel i Forskningsrådet på programmet FINNUT

Prosjekter

2018 - DEKOM - desentralisert kompetanseutvikling

2016-2018. Prosjektleder og faglig ansvarlig for Kompetanse for mangfold i Agder.

2015-2016. FLIK (Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Kompetanseutvikling av personalet i seks barnehager om språkmiljøet og arbeidet med språk. 

2013-2015. Prosjektmedarbeider Kompetanseheving i Oslo kommune - barns språkutvikling og språkarbeid i barnehagene. Høgskolen i Hedmark i Innlandet.

2014 -2015. Prosjektleder og faglig ansvarlig for prosjektet Språk og kultur i Søgnebarnehagen, Søgne kommune.

2006-2010. Prosjektleder for Agder. Kompetanseutvikling i barnehagene - modellutprøving og spredningsarbeid knyttet til implementering av rammeplanen for barnehagen og temahefte "Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen".

Utvalgte publikasjoner

Olsen, Torild Marie 2017. Språkstimulering gjennom samtale. En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flersrpåklige barn. Avhandling for graden philosophiae doctor, Universitetet i Agder. 

Olsen, Torild Marie 2015. Utelek som språklæringsarena. I Kibsgaard, Sonja og Marit Kanstad (red.). Lek og samspill i et mangfoldsperspektiv. Bergen: Fagbokforlaget.

Olsen, Torild Marie og Kari Bratland 2014.Språkstimulering i uterom. I Sæther, Morten og Trond Løge Hagen (red.). Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen:Fagbokforlaget.

Olsen, Torild Marie 2000. Semantisk beskrivelse av i og på i lys av prototypeteori. Nordskrift 100/2000

Olsen, Torild Marie 1997. Om forholdet mellom form og funksjon ved tidlig språktilegnelse. Nordskrift 93/1997

Allmenn formidling

Anne Hvenekilde-forelesning holdt på den åttende forskningskonferansen om Norsk som andrespråk oktober 2018

Vitenskapelige publikasjoner

 • Olsen Torild Marie Utelek som språklæringsarena (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkstimulering gjennom samtale : En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn (2017).
 • Olsen Torild Marie Kulturelt mangfold i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Kulturelt mangfold i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Inkludering av språklige og kulturelle minoriteter i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkmiljø og språkarbeid (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkmiljø og språkarbeid (2015).
 • Olsen Torild Marie Utelek som språklæringsarena (2015).
 • Sundelin Marit, Alstad Gunhild Tomter, Olsen Torild Marie, Barnehagen som arena for andrespråksutvikling (2015).
 • Olsen Torild Marie, Bratland Kari, Språkstimulering i uterom (2014).
 • Olsen Torild Marie Språkarbeid i planlagte og spontane situasjoner (2010).

Sist endret: 2.01.2019 13:01

Send studiet på mail