Torild Marie Olsen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Torild Marie Olsen

Førsteamanuensis

E-post:
torild.m.olsen@uia.no
Telefon:
38 14 13 14
Mobil:
924 46 504
Kontor:
E2065B ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for nordisk og mediefag

Prosjekter

Har i perioden 2006-2010 vært faglig ansvarlig for Aust-Agder og Vest-Agder i prosjektet "Språklig og kulturelt mangfold i barnehage."

Bakgrunn

Torild Marie Olsen har hovedfag i nordisk språkvitenskap og er ph.d.-stipendiat ved Institutt for nordisk og mediefag. Ph.d.-prosjektet har arbeidstittelen "Språkstimulering og leksikalsk komptanse blant minoritetsspråklige barn i barnehage."

Last changed: 2010-12-16 13:20:10

Publikasjoner

 • Olsen Torild Marie Utelek som språklæringsarena (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkstimulering gjennom samtale : En studie av språklig samhandling, ordforråd og teksttyper i samtaler mellom ansatte og flerspråklige barn (2017).
 • Olsen Torild Marie Kulturelt mangfold i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Kulturelt mangfold i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Inkludering av språklige og kulturelle minoriteter i skolen (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkmiljø og språkarbeid (2015).
 • Olsen Torild Marie Språkmiljø og språkarbeid (2015).
 • Olsen Torild Marie Utelek som språklæringsarena (2015).
 • Sundelin Marit, Alstad Gunhild Tomter, Olsen Torild Marie, Barnehagen som arena for andrespråksutvikling (2015).
 • Olsen Torild Marie, Bratland Kari, Språkstimulering i uterom (2014).
 • Olsen Torild Marie Språkarbeid i planlagte og spontane situasjoner (2010).

Send studiet på mail