Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tore Sandnes Vehus

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C5096 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Eg er utdanna lærar innan matematikk og kjemi med ein master i analytisk kjemi (2013) fra Universitetet i Oslo, med sideemner innan matematikk og didaktikk.

Eg har undervisningserfaring i eit bredt spekter av emne innan kjemi, fysikk og matematikk.

 

 

Forskning

Mitt PhD arbeide tok sikte på utvikling av miniatyriserte plattformer for å bestemme protein, metabolitter og legemidler i biologisk vev, for eksempel kreftstamceller for fremtidig diagnostikk. 

Noverande forskningsprosjekt inkluderer studie av termoelektriske materialer og generatorar (TEG), analyse forskjellige matriser som olje, jord, vev, celler og blod.

Undervisning

 

Noverande (UiA)

ENE226 - Instrumentering, materialer og korrosjon

FYS002 - Fysikk oppgradering

FYS122 - Fysikk, mekatronikkk

TFL115 - Ingeniørfaglig innføringsemne (Kjemidel)

Tidlegare (UiA)

NAT103 - Naturfag 1A

NAT104 - Naturfag 1B

FYS008 - Fysikk forkurs

Former (UiO)

KJM2400 - Lab

KJM3400 - Lab

KJM4410/4420 - Lab

KJM1130 - Lab

Supervision :

Bachelor theses

Candidate, Title,Credits, Year, Institution

 1. Kristina Erikstad Sæterdal, Investigation of nano-LC columns for targeted analysis of peptides by LC-MS/MS, 20, 11/2013, UiO
 2. Tone Smetop, Testing av monolitt oppkonsentreringskolonner med LC-UV, 20, 6/2014, UiO
 3. Tom Erik V. Ormøy, Investigations of separation with SEC, HIC and IEX, 20, 6/2014, UiO
 4. Nawar Shamkhi and Xiao Fang Yan, Kartlegging og Vurdering av Trykkluftanlegg, 30, 5/2017, UiA
 5. Cato-Andre E. Ordemann Eivind Nilsen Jakob Oscar Martinius Harket Tobias Oftebro, From powder to power A study in the production and testing of Solid Oxide Fuel Cells, 30, 5/2017, UiA
 6. Stian Kogler, Evaluation of methods for etching and coating of nanoelectrospray emitters, 20, 6/2017, UiO
 7. Johan Hafsås, Alexander Haugjord, Daniel Heimnes, Didrik Hysing, Reduction of internal resistance for high temperature Ca3Co4O9/CaMnO3 Unicouple, 20, 5/2018
 8. Stine Arctander, Aksel Bjørø Pedersen, Rebekka Hamre, Gaute Torkildsen Johnsen, Hydrogen production from natural gas with carbon capture and storage An evaluation based on existing technologies, 20, 5/2018
 9. Gro Lill Økland, Zuzanna Helena Trzcinska, Characterization of pyrolysis oil
  Development of methodology to investigate bio-tar from pyrolysis oil, 20, 5/2018

Master theses

Candidate, Title,Credits, Year, Institution

 1. Rena Record, Monolithic pre-columns in miniaturized liquid chromatography, 60, 3/2015, UiO
 2. Kristoffer Gravklev Arnesen, Preparation of electrical conductive etched open emitters for nano electrospray ionization mass spectrometry, 60, 10/2015, UiO
 3. Kristina Erikstad Sæterdal, Determination of CYP27a1 in biological samples using nano liquid chromatography mass spectrometry, 60, 5/2016, UiO
 4. Henriette Sjånes Berg, Optimization of in-house packing of nano liquid chromatography columns, 60, 5/2016, UiO
 5. Tone Smetop, Silica-based monolithic pre-columns in miniaturized liquid chromatography, 60, 6/2016, UiO,
 6. Tao McQuade, Investigation of silica monoliths (tentative), 60, XX/2018, UiO
 7. Esma Ben Hassine, Investigation of organic monoliths (tentative), 60, XX/2018,UiO

Internships

Candidate, Title, Year, Institution

 1. Benjamin Gallard, Development of a testing method of thermoelectric materials using AC impedance spectroscopy, 2017-2018, ENSIAME-UIA
 2. Hugo Le Jalle, Oxide-based thermoelectric materials - manufacturing modules and investigating modules with impedance spectroscopy, 2017-2018, ENSICAEN-UiA

PhD theses

 1. Gerrit R Surup, Biochar investigation (tentative), N/A, XX/2018, UiA 

Arbeidserfaring

02.13 – 04.18 PhD-program, Kjemisk Institutt

Utvikling av analytiske metoder for avgjering av protein i kreftceller

 Tese levert : Nano liquid chromatography-tandem mass spectrometry platforms for determination of low abundant Wnt/beta-catenin proteins in cancer research

Universitetet i Oslo/Rikshospitalet

 01.11 – 11.12 : MSc Analytisk Kjemi

Tese : Drug target deconvolution in cancer cells using liquid chromatography, fluorescence polarization and mass spectrometry

 HMS-grunnutdanning

 Universitetet i Oslo

01.10 – 12.10 : Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Spesialisering m mtematikkdidaktikk og naturfagsdidaktikk

Universitetet i Oslo

 08.07 – 06.11 : BSc Kjemi

Universitetet i Oslo

 Generell kjemi, organisk, uorganisk, polymerkjemi

Ekstra kurs i matematikk; Kalkulus, fluidemekanikk, geometri og statisikk

 08.03 – 06.06 : Vidaregåande utdanning

Arendal VGS, Arendal

Arbeidserfaring :

08.15-d.d Universitetslektor, Institutt for Ingeniørvitenskap

Undervisning : fysikk, kjemi, physics, chemistry, instrumentering, materialer og korrosjon

Veileiing av 6 BSc studentar, 1 PhD student, 1 utvekslingsstudent

Universitetet i Agder


02.13 – d.d. PhD kandidat, Kjemisk Institutt

 Universitetet i Oslo 

Undervisning analytisk kjemi (KJM2400, KJM3400, BSc) and fysikalsk kjemiy (KJM1130, BSc)

Veileiing av  4 BSc students, 5 MSc students

 

 

01.13 – 02.13 : Lab supervision of high school teachers 

Universitetet i Oslo

 08.08 – 12.11 : Mentor and recruitment responsible, TENK/ENT3R UiO

Universitetet i Oslo

 Communication of research to high school students, teaching mathematics, physics, chemistry and biology

Prosjekter

THELMA

Bioenergi og termisk energi https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/bioenergi-og-termisk-energi

Energimaterialer https://www.uia.no/forskning/teknologi-og-realfag/ingenioervitenskap/energimaterialer

Utvalgte publikasjoner

da Silva, Meire Ribeiro, Brandtzaeg, Ole Kristian, Vehus, Tore, Lancas, Fernando Mauro, Wilson, Steven Ray; Lundanes, Elsa, (2017)An automated and self-cleaning nano liquid chromatography mass spectrometry platform featuring an open tubular multi-hole crystal fiber solid phase extraction column and an open tubular separation column, Journal of Chromatography A, doi : 10.1016/j.chroma.2017.08.071

Vehus, Tore (2017),Performing Quantitative Determination of Low-Abundant Proteins by Targeted Mass Spectrometry Liquid Chromatography,Mass Spectrometry, IntechOpen, doi : 10.5772/intechopen.68713

Roberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Seterdal, Kristina Erikstad; Solheim, Stian, Vehus, Tore; Solberg, Nina, Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray (2017)Mass spectrometric detection of 27-hydroxycholesterol in breast cancer exosomes,The Journal of steroid biochemistry and molecular biology (169), 22-28, doi : 10.1016/j.jsbmb.2016.02.006

Berg, Henriette Sjaanes; Seterdal, Kristina; Smetop, Tone; Rozenvalds, Rudolfs; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray (2017),Self-packed core shell nano liquid chromatography columns and silica-based monolithic trap columns for targeted proteomics, Jornal of Chromatography A, 1498, 111-119, doi : 10.1016/j.chroma.2017.03.043

Vehus, Tore; Waaler, Jo; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray (2017),Combining HIC, SEC, and IEX with Fluorescence Polarization for Drug Target Discovery, LC GC Europe 30 (5), 232-239,

Vehus, Tore (2017),  Performing Quantitative Determination of Low-Abundant Proteins by Targeted Mass Spectrometry Liquid Chromatography, Mass Spectrometry, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.68713

Vehus, Tore; Seterdal, Kristina Erikstad; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray, (2016)Comparison of commercial nanoliquid chromatography columns for fast, targeted mass spectrometry-based proteomics, Future Science OA, doi: 10.4155/fsoa-2016-0014

Johnsen, Elin; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Roberg-Larsen, Hanne; Bogoeva, Vanya; Ademi, Ornela; Hildahl, Jon; Lundanes, Elsa, Wilson, Steven Ray, (2016),A critical evaluation of Amicon Ultra centrifugal filters for separating proteins, drugs and nanoparticles in biosamples,Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, doi: 10.1016/j.jpba.2015.12.010

Vehus, Tore; Roberg-Larsen, Hanne; Waaler, Jo; Aslaksen, Sigrid; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray; Lundanes, Elsa, (2016),Versatile, sensitive, liquid chromatography mass spectrometry- Implementation of 10 µm OT columns suitable for small molecules, peptides and proteins, Scientific Reports 6, doi: 10.1038/srep37507

Wilson, Steven Ray; Vehus, Tore; Berg, Henriette Sjaanes (2015) Nano-LC in proteomics: recent advances and approaches, Bioanalysis 7 (13), 1799-1815

Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Krauss, Stefan; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2014).Open tubular lab-on-column/mass spectrometry for targeted proteomics of nanogram sample amounts. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0106881

Olsen, Peter Angell; Hoen, Nina; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Gelazauskaite, Monika; Wilson, Steven Ray Haakon & Krauss, Stefan (2014).Implications of targeted genomic disruption ofβ-catenin in B×PC-3 pancreatic adenocarcinoma cells. PLoS ONE.  ISSN 1932-6203.  9(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0115496

Røberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Hoen, Nina; Vesterdal, Caroline; Misaghian, Dorna; Olsen, Peter Angell; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2014).Highly automated nano-LC/MS-based approach for thousand cell-scale quantification of side chain-hydroxylated oxysterols. Journal of Lipid Research.  ISSN 0022-2275.  55(7), s 1531- 1536 . doi: 10.1194/jlr.D048801

 

Røgeberg, Magnus; Vehus, Tore; Grutle, Lene; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon & Lundanes, Elsa (2013).Separation optimization of long porous-layer open-tubular columns for nano-LC-MS of limited proteomic samples.Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9314.  36(17), s 2838- 2847 . doi: 10.1002/jssc.201300499

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nielsen, Henrik Kofoed; Vehus, Tore; Rudra, Souman; Kristiansen, Nils Randulf (2022). Chapter 9 - Biomass production, storage, and pretreatment for the production of solid biofuels. Biofuels and Biorefining Volume 1: Current Technologies for Biomass Conversion. ISBN: 9780128241165. Elsevier. s 339 - 380.
 • Surup, Gerrit Ralf; Vehus, Tore; Eidem, Per Anders; Trubetskaya, Anna; Nielsen, Henrik Kofoed (2019). Characterization of renewable reductants and charcoal-based pellets for the use in ferroalloy industries. Energy. ISSN: 0360-5442. 167s 337 - 345. doi:10.1016/j.energy.2018.10.193.
 • Skomedal, Gunstein; Vehus, Tore; Kanas, Nikola; Singh, Sathya Prakash; Einarsrud, Mari-Ann; Wiik, Kjell; Middleton, Peter Hugh (2019). Long term stability testing of oxide unicouple thermoelectric modules. Materials Today: Proceedings. ISSN: 2214-7853. 8 (2). s 696 - 705. doi:10.1016/j.matpr.2019.02.070.
 • da Silva, Meire Ribeiro; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Lancas, Fernando Mauro; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa (2017). An automated and self-cleaning nano liquid chromatography mass spectrometry platform featuring an open tubular multi-hole crystal fiber solid phase extraction column and an open tubular separation column. Journal of Chromatography A. ISSN: 0021-9673. 1518s 104 - 110. doi:10.1016/j.chroma.2017.08.071.
 • Vehus, Tore; Waaler, Jo; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2017). Combining HIC, SEC, and IEX with Fluorescence Polarization for Drug Target Discovery. LC GC North America. ISSN: 1527-5949. 30 (5). s 232 - 239.
 • Røberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Sæterdal, Kristina Erikstad; Solheim, Stian; Vehus, Tore; Solberg, Nina; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2016). Mass spectrometric detection of 27-hydroxycholesterol in breast cancer exosomes. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. ISSN: 0960-0760. 169s 22 - 28. doi:10.1016/j.jsbmb.2016.02.006.
 • Berg, Henriette Sjånes; Sæterdal, Kristina Erikstad; Smetop, Tone; Rozenvalds, Rūdolfs; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2017). Self-packed core shell nano liquid chromatography columns and silica-based monolithic trap columns for targeted proteomics. Journal of Chromatography A. ISSN: 0021-9673. 1498s 111 - 119. doi:10.1016/j.chroma.2017.03.043.
 • Johnsen, Elin Follaug; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Røberg-Larsen, Hanne; Bogoeva, Vanya; Ademi, Ornela; Hildahl, Jon Paul; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2016). A critical evaluation of Amicon Ultra centrifugal filters for separating proteins, drugs and nanoparticles in biosamples. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. ISSN: 0731-7085. 120s 106 - 111. doi:10.1016/j.jpba.2015.12.010.
 • Vehus, Tore; Sæterdal, Kristina Erikstad; Krauss, Stefan; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2016). Comparison of commercial nanoliquid chromatography columns for fast, targeted mass spectrometry-based proteomics. Future science OA. ISSN: 2056-5623. 2 (2). doi:10.4155/fsoa-2016-0014.
 • Vehus, Tore; Røberg-Larsen, Hanne; Waaler, Jo; Aslaksen, Sigrid; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa (2016). Versatile, sensitive liquid chromatography mass spectrometry–Implementation of 10 μm OT columns suitable for small molecules, peptides and proteins. Scientific Reports. ISSN: 2045-2322. 6doi:10.1038/srep37507.
 • Røberg-Larsen, Hanne; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Solberg, Nina; Vesterdal, Caroline; Misaghian, Dorna; Olsen, Peter Angell; Krauss, Stefan; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa (2014). Highly automated nano-LC/MS-based approach for thousand cell-scale quantification of side chain-hydroxylated oxysterols. Journal of Lipid Research. ISSN: 0022-2275. 55 (7). s 1531 - 1536. doi:10.1194/jlr.D048801.
 • Olsen, Peter Angell; Solberg, Nina; Lund, Kaja; Vehus, Tore; Gelazauskaite, Monika; Wilson, Steven Ray Haakon; Krauss, Stefan (2014). Implications of targeted genomic disruption of β-catenin in B×PC-3 pancreatic adenocarcinoma cells. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 9 (12). doi:10.1371/journal.pone.0115496.
 • Hustoft, Hanne Kolsrud; Vehus, Tore; Brandtzæg, Ole Kristian Merkesvik; Krauss, Stefan; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa (2014). Open tubular lab-on-column/mass spectrometry for targeted proteomics of nanogram sample amounts. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 9 (9). doi:10.1371/journal.pone.0106881.
 • Røgeberg, Magnus; Vehus, Tore; Grutle, Lene; Greibrokk, Tyge; Wilson, Steven Ray Haakon; Lundanes, Elsa (2013). Separation optimization of long porous-layer open-tubular columns for nano-LC-MS of limited proteomic samples. Journal of Separation Science. ISSN: 1615-9306. 36 (17). s 2838 - 2847. doi:10.1002/jssc.201300499.
 • Chandra Pratama Putra, Jouvan; Vehus, Tore; Nielsen, Henrik Kofoed (2023). A Review on Electron-Hole Pairs Mechanism in Dark Photocatalysis.
 • Berg, Henriette Engen; Skottvoll, Frøydis Sved; Bjørseth, Kamilla; Sæterdal, Kristina Erikstad; Brandtzaeg, Ole Kristian; Vehus, Tore; Hustoft, Hanne Kolsrud; Røberg-Larsen, Hanne; Thiede, Bernd; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Development of nanoLC column technology for proteomic studies.
 • Vehus, Tore; Surup, Gerrit Ralf (2018). Investigation of bio-oil from high-temperature pyrolysis of spruce.
 • Vehus, Tore; Skomedal, Gunstein; Kanas, Nikola; Middleton, Peter Hugh (2018). Hot side electrical contacts for oxide thermoelectric modules.
 • Brandtzaeg, Ole Kristian; Levernæs, Maren Christin Stillesby; Halvorsen, Trine Grønhaug; Reubsaet, Leon; Røen, Bent Tore; Vehus, Tore; da Silva, Meire Ribeiro; Røberg-Larsen, Hanne; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon (2018). Online sample processing systems for targeted nano liquid chromatography mass spectrometry bioanalysis.

Sist endret: 10.01.2019 09:01