0
Hopp til hovedinnhold

Tore Dag Bøe

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, PhD Psykososial helse

 
Kontor:
C5031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Mob +4741236110

Førsteamanuensis, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Prosjekter

Dialog og livsverden i psykisk helsearbeid. En kvalitativ studie av endringsprosesser i nettverksorientert hjelp til unge i krise.

 

Forskningsområdet og interesser:

 

 • Psykisk helse i kontekst – relasjoner, nettverk, samfunn.

 • Utforsking av etikk og dialog som grunnfenomener i endringsdynamikk i psykisk helse.

 • Utvikling og utforsking av dialogiske, nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid.

 • Anvendelse av filosofiske perspektiver på livsfenomener som faller inn under psykisk helse

 • Praksis- og kunnskapsutvikling basert på opplevelses og erfaringsperspektivet

 • Samarbeidsbasert forskning

 

 

 

Forskningsprosjekter:

 

I min PhD studie utforsket jeg dialogiske nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid. Mer bestemt er det opplevelsene, erfaringene og refleksjonene til de som får hjelp som skal hjelpe oss til en bedre forståelse av endringsprossesser i dialogiske praksiser. Avhandlingen heter  “They say yes; they don’t say no” : Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative explorationog du finner den i fullversjon her:  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2381188

 

 

 

Forskningsnettverk:

 

 • Network for Open Dialogical Practices.

 • Dialogisk samhandling på Agder.

 • UNIK. Et universitetsklinisk samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus, brukerorgansisasjoner og kommuner.

 • Forskernettverk om dialogiske og samarbeidende praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 • Forskernettverk om recoveryorienterte praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). Materialities in supported housing for people with mental health problems: a blurry picture of the tenants. Sociology of Health and Illness. ISSN: 0141-9889. doi:10.1111/1467-9566.13162.
 • Larsen, Inger Beate; Bøe, Tore Dag; Topor, Alain Pierre (2020). Things matter: about materiality and recovery from mental health difficulties. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 15 (1).
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2020). “I will never forget him”. A qualitative exploration of staff descriptions of helpful relationships in supportive housing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. ISSN: 1351-0126. doi:10.1111/jpm.12673.
 • Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate; Topor, Alain Pierre (2019). Nothing matters: The Significance of the Unidentifiable, the Superficial and Nonsense. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. ISSN: 1748-2623. 14 (1). doi:10.1080/17482631.2019.1684780.
 • Friesinger, Jan Georg; Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2019). The ambiguous influences of fire safety on people with mental health problems in supported housing. Palgrave Communications. ISSN: 2055-1045. 5doi:10.1057/s41599-019-0230-0.
 • Lindvig, Gunnhild Ruud; Bøe, Tore Dag; Topor, Alain Pierre; Larsen, Inger Beate (2019). ‘It’s not just a lot of words’. A qualitative exploration of residents’ descriptions of helpful relationships in supportive housing. European Journal of Social Work. ISSN: 1369-1457. doi:10.1080/13691457.2019.1682523.
 • Bøe, Tore Dag; Bertelsen, Bård; Sundet, Rolf; Hillesund, Odd Kenneth; Lidbom, Per Arne (2018). "Stop making sense" - a randomized text design study. Murmurations: Journal of Transformative Systemic Practice. ISSN: 2516-0052. 1 (2). s 63 - 79. doi:10.28963/1.2.6.
 • Topor, Alain Pierre; Bøe, Tore Dag; Larsen, Inger Beate (2018). Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems. Community mental health journal. ISSN: 0010-3853. 54 (8). s 1212 - 1220. doi:10.1007/s10597-018-0245-9.
 • Larsen, Inger Beate; Thorød, Anne Brita; Bøe, Tore Dag; Lindvig, Gunnhild Ruud; Nodeland, Siren (2017). Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. Kapittel nr 9. s 136 - 149.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2016). Shared sequences from network therapy with adolescents only the therapist finds meaningful. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (4). s 500 - 513. doi:10.1002/anzf.1191.
 • Bertelsen, Bård; Bøe, Tore Dag (2016). ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: on the community of those who have nothing in common. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 37 (3). s 367 - 380. doi:10.1002/anzf.1155.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2015). 'Through speaking, he finds himself ⋯ a bit': Dialogues open for moving and living through inviting attentiveness, expressive vitality and new meaning. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 36 (1). s 167 - 187. doi:10.1002/anzf.1092.
 • Vik, Kari; Hasund, Ingrid Kristine; Kristiansen, Aslaug; Bøe, Tore Dag (2015). Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Psykisk Helse. Nye arenaer, aktører og tilnærminger. ISBN: 9788215024035. Universitetsforlaget. 4. s 38 - 53.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2015). How Participants’ Inner Dialogues Contribute to Significant and Meaningful Moments in Network Therapy with Adolescents. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 37 (2). s 122 - 129. doi:10.1007/s10591-015-9331-0.
 • Lidbom, Per Arne; Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Ulland, Dagfinn; Seikkula, Jaakko (2014). A study of a network meeting: Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant and meaningful moments. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 35 (2). s 136 - 149. doi:10.1002/anzf.1052.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2014). “She Offered Me a Place and a Future”: Change is an Event of Becoming Through Movement in Ethical Time and Space. Contemporary family therapy. ISSN: 0892-2764. 36 (4). s 474 - 484. doi:10.1007/s10591-014-9317-3.
 • Ulland, Dagfinn; Bøe, Tore Dag; Sæther, Oddvar (2013). Begreper, kunnskap og makt innen feltet psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. Kapittel. s 15 - 27.
 • Bøe, Tore Dag; Kristoffersen, Kjell; Lidbom, Per Arne; Lindvig, Gunnhild Ruud; Seikkula, Jaakko; Ulland, Dagfinn; Zachariassen, Karianne (2013). Change is an ongoing ethical event: Levinas, Bakhtin and the dialogical dynamics of becoming. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy. ISSN: 0814-723X. 34 (1). s 18 - 31. doi:10.1002/anzf.1003.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Kunnskap er an-svar. Tanker om kunnskap i lys av Mikhail Bakhtin (Kapittel i Antologi). Engasjement i praksis. Broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet. ISBN: 9788202401641. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 137 - 148.
 • Bøe, Tore Dag (2013). Stemmen og ansiktet : Bakhtin, Levinas og noen etiske refleksjoner omkring psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. s 93 - 109.
 • Bøe, Tore Dag; Ulland, Dagfinn (2012). Klassesamtaler som eksistensielt drama. Der psykisk helse oppstår mellom oss. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 32 (2). s 142 - 157.
 • Bøe, Tore Dag; Storaker, Roald G; Nodeland, Steinar (2011). Psykisk helsearbeid i Grenselandet: Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 8 (3). s 196 - 205.
 • Bøe, Tore Dag (2009). "Ingen kan være eksperter på kjærlighet" -Om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 6 (4). s 320 - 329.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Evidensbasert praksis i psykisk helsearbeid. - Kan innenfra-perspektivet og brukerkunnskapen gis plass i evidensbegrepet?. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 4 (2). s 194 - 202.
 • Bøe, Tore Dag; Thomassen, Arne (2017). Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre.. ISBN: 978-82-15-02617-6. Universitetsforlaget. s 224.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. - Om etikk, relasjoner og nettverk. ISBN: 9788215010946. Universitetsforlaget. s 304.
 • Bøe, Tore Dag (2000). Mot en mer menneskelig psykiatri. - Fra autoritet og kontroll til dialog og deltagelse. ISBN: 9788251839655. Universitetsforlaget. s 274.
 • Bøe, Tore Dag (2019). «Dialog, sanselighet og samfunn. Om betydningen av det overfladiske».
 • Bøe, Tore Dag (2019). Fellesskap på godt og vondt?.
 • Bøe, Tore Dag; Ulland, Dagfinn (2019). Dialogue as existing bodies: Nature? Culture? Or something else?.

Ekspertområder

Sist endret: 1.04.2020 23:04