0
Hopp til hovedinnhold

Tore Dag Bøe

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, PhD Psykososial helse

 
Kontor:
C5031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Mob +4741236110

Førsteamanuensis, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Prosjekter

Dialog og livsverden i psykisk helsearbeid. En kvalitativ studie av endringsprosesser i nettverksorientert hjelp til unge i krise.

 

Forskningsområdet og interesser:

 

 • Psykisk helse i kontekst – relasjoner, nettverk, samfunn.

 • Utforsking av etikk og dialog som grunnfenomener i endringsdynamikk i psykisk helse.

 • Utvikling og utforsking av dialogiske, nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid.

 • Anvendelse av filosofiske perspektiver på livsfenomener som faller inn under psykisk helse

 • Praksis- og kunnskapsutvikling basert på opplevelses og erfaringsperspektivet

 • Samarbeidsbasert forskning

 

 

 

Forskningsprosjekter:

 

I min PhD studie utforsket jeg dialogiske nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid. Mer bestemt er det opplevelsene, erfaringene og refleksjonene til de som får hjelp som skal hjelpe oss til en bedre forståelse av endringsprossesser i dialogiske praksiser. Avhandlingen heter  “They say yes; they don’t say no” : Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative explorationog du finner den i fullversjon her:  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2381188

 

 

 

Forskningsnettverk:

 

 • Network for Open Dialogical Practices.

 • Dialogisk samhandling på Agder.

 • UNIK. Et universitetsklinisk samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus, brukerorgansisasjoner og kommuner.

 • Forskernettverk om dialogiske og samarbeidende praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 • Forskernettverk om recoveryorienterte praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bøe, Tore Dag; Thomassen, Arne (2017). Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre.. ISBN: 978-82-15-02617-6. Universitetsforlaget. s 224.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. - Om etikk, relasjoner og nettverk. ISBN: 9788215010946. Universitetsforlaget. s 304.
 • Bøe, Tore Dag (2000). Mot en mer menneskelig psykiatri. - Fra autoritet og kontroll til dialog og deltagelse. ISBN: 9788251839655. Universitetsforlaget. s 274.
 • Hagen, Julia; Bøe, Tore Dag; Høgli, Vegard (2021). The Power Threat Meaning Framework (PTMF) som alternativ til dagens psykiatriske diagnoser?.

Ekspertområder

Sist endret: 1.04.2020 23:04