0
Hopp til hovedinnhold

Tore Dag Bøe

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, PhD Psykososial helse

 
Kontor:
C5031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
Mob +4741236110

Førsteamanuensis, Institutt for psykososial helse, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Prosjekter

Dialog og livsverden i psykisk helsearbeid. En kvalitativ studie av endringsprosesser i nettverksorientert hjelp til unge i krise.

Forskningsområdet og interesser:

 • Psykisk helse i kontekst – relasjoner, nettverk, samfunn.

 • Utforsking av etikk og dialog som grunnfenomener i endringsdynamikk i psykisk helse.

 • Utvikling og utforsking av dialogiske, nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid.

 • Anvendelse av filosofiske perspektiver på livsfenomener som faller inn under psykisk helse

 • Praksis- og kunnskapsutvikling basert på opplevelses og erfaringsperspektivet

 • Samarbeidsbasert forskning

 

Forskningsprosjekter:

I min PhD studie utforsket jeg dialogiske nettverksorienterte praksiser i psykisk helsearbeid. Mer bestemt er det opplevelsene, erfaringene og refleksjonene til de som får hjelp som skal hjelpe oss til en bedre forståelse av endringsprossesser i dialogiske praksiser. Avhandlingen heter  “They say yes; they don’t say no” : Experiences of change in dialogical approaches to mental health - a qualitative explorationog du finner den i fullversjon her:  http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2381188

 

Forskningsnettverk:

 • Network for Open Dialogical Practices. http://www.opendialogicalpractices.eu

 • Dialogisk samhandling på Agder.

 • UNIK. Et universitetsklinisk samarbeid mellom UiA, Sørlandet sykehus, brukerorgansisasjoner og kommuner.

 • Forskernettverk om dialogiske og samarbeidende praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

 • Forskernettverk om recoveryorienterte praksiser i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bøe Tore Dag, Bertelsen Bård, Sundet Rolf, Hillesund Odd Kenneth, Lidbom Per Arne, "Stop making sense" - a randomized text design study (2018). Murmurations: journal of transformative systemic practice . ISSN 2516-0052. 1 (2), s 63 - 79 doi: 10.28963/1.2.6
 • Topor Alain Pierre, Bøe Tore Dag, Larsen Inger Beate, Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems (2018). Community mental health journal . ISSN 0010-3853. 54 (8), s 1212 - 1220 doi: 10.1007/s10597-018-0245-9
 • Bøe Tore Dag, Topor Alain Pierre, Larsen Inger Beate, Small Things, Micro-Affirmations and Helpful Professionals Everyday Recovery-Orientated Practices According to Persons with Mental Health Problems (2018). Community mental health journal . ISSN 0010-3853.
 • Larsen Inger Beate, Thorød Anne Brita, Bøe Tore Dag, Lindvig Gunnhild Ruud, Nodeland Siren, Samarbeidsforskning: En aktivitet fra A til Å - eller fra B til Ø? (2017).
 • Lidbom Per Arne, Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Ulland Dagfinn, Seikkula Jaakko, Shared sequences from network therapy with adolescents only the therapist finds meaningful (2016). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy . ISSN 0814-723X. 37 (4), s 500 - 513 doi: 10.1002/anzf.1191
 • Bertelsen Bård, Bøe Tore Dag, ‘He is Quirky; He is the World's Greatest Psychologist’: on the community of those who have nothing in common (2016). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy . ISSN 0814-723X. 37 (3), s 367 - 380 doi: 10.1002/anzf.1155
 • Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Lidbom Per Arne, Lindvig Gunnhild Ruud, Seikkula Jaakko, Ulland Dagfinn, Zachariassen Karianne, 'Through speaking, he finds himself ⋯ a bit': Dialogues open for moving and living through inviting attentiveness, expressive vitality and new meaning (2015). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy . ISSN 0814-723X. 36 (1), s 167 - 187 doi: 10.1002/anzf.1092
 • Vik Kari, Hasund Ingrid Kristine, Kristiansen Aslaug, Bøe Tore Dag, Dialogisk praksis på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen (2015).
 • Lidbom Per Arne, Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Ulland Dagfinn, Seikkula Jaakko, How Participants’ Inner Dialogues Contribute to Significant and Meaningful Moments in Network Therapy with Adolescents (2015). Contemporary family therapy . ISSN 0892-2764. 37 (2), s 122 - 129 doi: 10.1007/s10591-015-9331-0
 • Lidbom Per Arne, Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Ulland Dagfinn, Seikkula Jaakko, A study of a network meeting: Exploring the interplay between inner and outer dialogues in significant and meaningful moments (2014). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy . ISSN 0814-723X. 35 (2), s 136 - 149 doi: 10.1002/anzf.1052
 • Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Lidbom Per Arne, Lindvig Gunnhild Ruud, Seikkula Jaakko, Ulland Dagfinn, Zachariassen Karianne, “She Offered Me a Place and a Future”: Change is an Event of Becoming Through Movement in Ethical Time and Space (2014). Contemporary family therapy . ISSN 0892-2764. 36 (4), s 474 - 484 doi: 10.1007/s10591-014-9317-3
 • Ulland Dagfinn, Bøe Tore Dag, Sæther Oddvar, Begreper, kunnskap og makt innen feltet psykisk helse (2013).
 • Bøe Tore Dag, Kristoffersen Kjell, Lidbom Per Arne, Lindvig Gunnhild Ruud, Seikkula Jaakko, Ulland Dagfinn, Zachariassen Karianne, Change is an ongoing ethical event: Levinas, Bakhtin and the dialogical dynamics of becoming (2013). Australian and New Zealand Journal of Family Therapy . ISSN 0814-723X. 34 (1), s 18 - 31 doi: 10.1002/anzf.1003
 • Bøe Tore Dag Kunnskap er an-svar. Tanker om kunnskap i lys av Mikhail Bakhtin (Kapittel i Antologi) (2013).
 • Bøe Tore Dag Stemmen og ansiktet : Bakhtin, Levinas og noen etiske refleksjoner omkring psykisk helse (2013).
 • Bøe Tore Dag, Ulland Dagfinn, Klassesamtaler som eksistensielt drama. Der psykisk helse oppstår mellom oss (2012). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 32 (2), s 142 - 157
 • Bøe Tore Dag, Storaker Roald G, Nodeland Steinar, Psykisk helsearbeid i Grenselandet: Erfaringer fra et samhandlingsprosjekt (2011). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 8 (3), s 196 - 205
 • Bøe Tore Dag "Ingen kan være eksperter på kjærlighet" -Om psykisk helsefremmende arbeid i videregående skole (2009). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 6 (4), s 320 - 329
 • Bøe Tore Dag Evidensbasert praksis i psykisk helsearbeid. - Kan innenfra-perspektivet og brukerkunnskapen gis plass i evidensbegrepet? (2007). Tidsskrift for psykisk helsearbeid . ISSN 1503-6707. 4 (2), s 194 - 202
 • Bøe, Tore Dag Thomassen, Arne (2017). Psykisk helsearbeid. Å skape rom for hverandre.. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02617-6. 224 s.
 • Bøe, Tore Dag (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. - Om etikk, relasjoner og nettverk. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010946. 304 s.
 • Bøe, Tore Dag (2000). Mot en mer menneskelig psykiatri. - Fra autoritet og kontroll til dialog og deltagelse. Universitetsforlaget. ISBN 9788251839655. 274 s.
 • Bøe Tore Dag Dialog, demokrati og hjertebank (2018).
 • Bøe Tore Dag Recovery og samhandlende praksiser (2018).
 • Bøe Tore Dag Collaboration with Gert Biesta (2018).
 • Bøe Tore Dag Recovery: Bedring gjennom samarbeid (2018).
 • Bøe Tore Dag, Bertelsen Bård, Sundet Rolf, Hillesund Odd Kenneth, Lidbom Per Arne, "Stop making sense" - a randomized text design study (2018). Murmurations: journal of transformative systemic practice . ISSN 2516-0052. 1 (2), s 63 - 79 doi: 10.28963/1.2.6
 • Bøe Tore Dag, Topor Alain Pierre, Larsen Inger Beate, Small Things, Micro-Affirmations and Helpful Professionals Everyday Recovery-Orientated Practices According to Persons with Mental Health Problems (2018). Community mental health journal . ISSN 0010-3853.
 • Topor Alain Pierre, Bøe Tore Dag, Larsen Inger Beate, Small Things, Micro-Affirmation and Helpful Professionals Everyday Recovery-Oriented Practices According to Persons with Mental health Problems (2018). Community mental health journal . ISSN 0010-3853. 54 (8), s 1212 - 1220 doi: 10.1007/s10597-018-0245-9
 • Bøe Tore Dag Recovery og samhandlende praksiser (2017).
 • Bøe Tore Dag Klassikerbok om psykisk helsearbeid i ny drakt (2017).
 • Bøe Tore Dag En brukerstyrt studie av Kjøkkenpraten. (2017).

Ekspertområder

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail