Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tore Bersvendsen

Forsker

Faglige interesser

Helseøkonomi

Sammfunnsøkonomi

Økonometri

Offentlig administrasjon

Prosjekter

Ph.d avhandling: Effekten av Hverdagsrehabilitering: En mikroøkonometrisk tilnærming

Offentlig forsvart og godkjent 26.06.20

Utvalgte publikasjoner

Bersvendsen, Tore; Jungeilges, Jochen; Abildsens, Eirik (2021). Empirical evaluation of home-based reablement: A review. Nordic Journal of Health Economics. doi: https://doi.org/10.5617/njhe.7838 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Vigsnes, Kristine Løkås; Bersvendsen, Tore; Mølland, Eirin; Abildsnes, Eirik (2022). Nye mønstre - trygg oppvekst. Koordinert, tverrfaglig innsats til barnefamilier med lavinntekt.
  • Bersvendsen, Tore; Jungeilges, Jochen; Abildsnes, Eirik (2016). An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures.

Sist endret: 24.01.2022 12:01