0
Hopp til hovedinnhold

Tore Bersvendsen

Ph.d.-kandidat

Stipendiat

Faglige interesser

Helseøkonomi

Sammfunnsøkonomi

Økonometri

Offentlig administrasjon

Prosjekter

Ph.d prosjekt:

"Økonometrisk analyse av rehabiliteringstiltak"

Prosjektet tar sikte på å kartlegge om brukere som har gjennomført hverdagsrehabilitering får et mindre uttak av helsetjenester enn brukere som kun har mottatt ordinære hjemmetjenester. Etter en slik kartlegging skal den samfunnsøkonomiske nytten av hverdagsrehabilitering måles.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bersvendsen, Tore; Jungeilges, Jochen; Abildsnes, Eirik (2016). An Econometric Analysis of Rehabilitation Measures.

Forskningsgrupper

Sist endret: 21.06.2018 14:06