0
Hopp til hovedinnhold

Torbjørn Bjorvatn

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A160 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Torbjørn Bjorvatn har en cand.mag-grad i statsvitenskap (mellomfag), russisk (mellomfag) og Sovjet- og Østeuropastudier (semesteremne) fra Universitetet i Oslo og har en master-grad i International Business fra Norges Handelshøyskole i Bergen. I 2018 disputerte han innen faget internasjonal ledelse i 2018 med avhandlingen «Complexity and the international context as antecedents of team performance».

I 2018-2019 var Torbjørn Bjorvatn seniorforsker ved NORCE Samfunn i Kristiansand. For øvrig har han mange års internasjonal erfaring fra programarbeid og prosjektledelse. Han har også arbeidet som selvstendig næringsdrivende og entreprenør.

Med utgangspunkt i Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA, Campus Grimstad, foreleser han i flere emner innen prosjektledelse. Han er videre studieprogramleder for Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram.

Torbjørn Bjorvatn er kontaktperson ved Universitetet i Agder for "Prosjekt Norge", en interesseorganisasjon for prosjektforskere og den prosjektorienterte industrien i Norge.

Forskning

Torbjørn Bjorvatn er aktiv forsker. Et sentralt tema er såkalt organisatorisk prosjektledelse, hvor han ser på samspillet mellom prosjekt og basisorganisasjon i en prosjektstøttet organisasjon. Denne forskningen er forankret i teori om kunnskapsledelse, organisatorisk læring og organisasjonsstruktur. Et annet tema er inter-organisatorisk samarbeid, f.eks. i strategiske allianser. Mye av Torbjørn Bjorvatns forskning har et internasjonalt tilsnitt. Han har tidligere brukt mye spørreundersøkelser og analysert disse statistisk ved hjelp av partial least squeares structural equation modelling (PLS-SEM), men arbeider nå mest med case-studier.

Faglige interesser

Kunnskapsledelse, organisatorisk læring, innovasjon.

Organisatorisk prosjektledelse.

Internasjonal ledelse.

Internasjonale strategiske allianser.

Politisk risiko.

Prosjekter

Torbjørn Bjorvatn er medlem av den tverrfaglige forskningsgruppa innen prosjektledelse ved Universitetet i Agder.

Torbjørn Bjorvatn er medlem av forskningsgruppa innen innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bjorvatn, Torbjørn (2019). International build-operate-transfer (BOT) infrastructure projects - The experience of China.
  • Bjorvatn, Torbjørn (2018). Betydningen av kultur i internasjonalt næringsliv.

Ekspertområder

Sist endret: 6.02.2020 11:02