Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Torbjørn Bjorvatn

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A160 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Torbjørn Bjorvatn har en cand.mag-grad i statsvitenskap (mellomfag), russisk (mellomfag) og Sovjet- og Østeuropastudier (semesteremne) fra Universitetet i Oslo og har en master-grad i International Business fra Norges Handelshøyskole i Bergen. I 2018 disputerte han innen faget internasjonal ledelse i 2018 med avhandlingen «Complexity and the international context as antecedents of team performance».

I 2018-2019 var Torbjørn Bjorvatn seniorforsker ved NORCE Samfunn i Kristiansand. For øvrig har han mange års internasjonal erfaring fra programarbeid og prosjektledelse. Han har også arbeidet som selvstendig næringsdrivende og entreprenør.

Med utgangspunkt i Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA, Campus Grimstad, foreleser han i prosjektledelse, organisasjon og ledelse. Hans forskning fokuserer på organisatorisk prosjektledelse.

Forskning

Torbjørn Bjorvatn er aktiv forsker. Et sentralt tema er såkalt organisatorisk prosjektledelse, hvor han ser på samspillet mellom prosjekt og basisorganisasjon i en prosjektstøttet organisasjon. Denne forskningen er forankret i fagfeltene strategi, innovasjon og organisasjonsvitenskap. Mye av Torbjørn Bjorvatns forskning har et internasjonalt tilsnitt. Han har tidligere brukt spørreundersøkelser og analysert disse statistisk ved hjelp av partial least squeares structural equation modelling (PLS-SEM). Nå arbeider han mest med konseptuelle studier og case-studier.

Faglige interesser

Kunnskapsledelse, organisatorisk læring, innovasjon.

Organisatorisk prosjektledelse.

Internasjonal ledelse.

Internasjonale strategiske allianser.

Politisk risiko.

Prosjekter

Torbjørn Bjorvatn er medlem av den tverrfaglige forskningsgruppa innen prosjektledelse ved Universitetet i Agder.

Torbjørn Bjorvatn er medlem av forskningsgruppa innen innovasjon ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bjorvatn, Torbjørn (2022). Akademiske kvalitetsmål i praksisbasert læring i disiplinutdanninger på masternivå.
  • Bjorvatn, Torbjørn (2022). Assessment criteria for work-integrated learning in a generalist postgraduate university programme.
  • Bjorvatn, Torbjørn (2019). International build-operate-transfer (BOT) infrastructure projects - The experience of China.

Sist endret: 7.03.2023 15:03