Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Torbjørn Hekneby

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis, Institutt for strategi og ledelse

 
Kontor:
9I157 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )
Kontortid:
onsdag til fredag

Torbjørn Hekneby er førsteamanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved Universitetet i Agder. Til daglig underviser jeg på Executive MBA programmet ved Handelshøyskolen og forsker på endringsledelse i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Jeg har jobbet som konsulent i mange år og har således over 20 års erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse i private og offentlige virksomheter.

Jeg har gjennomført Hærens Krigsskole, har hovedfag i idrett, studert organisasjonspsykologi og fullførte min PhD i 2021 hvor temaet var implementering av Lean i internasjonal prosessindustri. Jeg har tidligere jobbet med etikk og antidoping i Norges idrettsforbund og  Den Olympiske komité. Og jeg har jobbet med ulike toppidrettsmiljøer. Først som coach for herrelandslaget i fotball og senere som coach for herrelandslaget i håndball.

Av publiseringer kan jeg nevne følgende artikler som trolig dekker mitt fagområde:

Jeg er også medforfatter av boken ”Fra ord til handling – om prestasjonsutvikling i praksis” (Hekneby m. fl. 2007). 

Prosjekter

Jeg er ansvarlig for et forskningsprosjekt som undersøker grad av medarbeider involvering i Elkem sin globale organisasjon. Dette prosjektet er en videreføring av min PhD avhandling, og vi har innledet et samarbeid med NTNU og BI for å kartlegge hvordan Elkem sitt forbedringsprogram (Elkem Business System) blir adoptert i deres globale organisasjon. Vi er i en prosess for å søke midler til prosjektet, og vi skal etter planen starte innsamling av data høsten 2023. 

Vitenskapelige publikasjoner

Ekspertområder

Sist endret: 28.10.2023 22:10