Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Vitenskapelige publikasjoner

  • Glad, Tone (2019). Arbeidsglede i hjemmesykepleien. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 15 (2). s 1 - 14. doi:10.7557/14.4997.
  • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone; Filstad, Cathrine (2018). Learning to learn differently. Journal of Workplace Learning. ISSN: 1366-5626. 30 (1). s 18 - 31. doi:10.1108/JWL-04-2017-0032.
  • Glad, Tone; Olsen, Trude Høgvold; Clancy, Anne (2017). Promoting nursing competence in municipal healthcare services: An interview study of experienced nurses’ perceptions. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 38 (3). s 135 - 142. doi:10.1177/2057158517721833.
  • Glad, Tone (2015). Ringeklokken - et viktig, men skjørt bindeledd i sykehusenes rom. Utenfor tellekantene : essays om rom og rommelighet. ISBN: 978-82-7674-591-7. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 183 - 196.
  • Glad, Tone (2010). Oppmerksomhet i intensivsykepleie. Klinisk Sygepleje. ISSN: 0902-2767. 24 (4). s 21 - 30.
  • Glad, Tone (2019). The joys of home nursing.
  • Olsen, Trude Høgvold; Glad, Tone (2013). Learning to utilize learning opportunities at work differently: challenges for community health care nurses in the wake of a new reform.

Sist endret: Aldri.