Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tom Viggo Nilsen

Konsulent

 
Kontor:
D3026 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

 Sivilingeniør, NTNU. Marine konstruksjoner og hydrodynamikk, 1977

 Hovedfag i Idehistorie, UiO, 2002

-                   Ingeniørdidaktkk, NTNU

Arbeidserfaring:

-        1978-1983, ansatt på ingeniørhøgskolene i Ålesund og Bergen.

-         Høsten 1983.Teknisk sjef ved Jørgensen& Vik, Grimstad. Livbåtproduksjon

-        01.08.1984-31.07.1985: Ansatt hos MOCOS, Hortengruppens konsulentselskap.

-         01.08.1985-31.12.2009: Ansatt i Aust Agder fylkeskommune, teknisk fagskole. Ca. 12 år som leder av Sørlandets tekniske fagskole, Grimstad.

-          Ansatt ved HiA/UiA fra 01.01.2010.

Faglige interesser

-        Byggfag-konstruksjoner

-        Teknologihistorie

-        Teknologi og etikk

-        Tverrfaglighet og systemtenkning

-        Hovedansvarlig for innføring av ny rammeplan for ingeniørutdanningen ved UiA, 2011.

-       Medlem av UiAs gruppe:UiA og samfunnsansvar, ei gruppe som også har deltakere fra industrien.

-        

Prosjekter

Publikasjoner:

Bøker:

-          Tom V. Nilsen Drift og vedlikeholds teknikk, NKI

-          Tom Lassen, Tom V. Nilsen,Konstruksjonsmekanikk,

Fagbokforlaget

-          Tom V. Nilsen,Grunnbok for ingeniørutdanningen,Fagbokforlaget

Artikler:

-          Sustainability and Teaching in Higher Technological Educationi bokaHigher Education in a Sustainable Society,Springer 2015

-          Helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget. Innlegg på MNT-konferansen (UHR), 2015

Vitenskapelige publikasjoner

  • Nilsen, Tom Viggo (2016). Konstruksjonsmekanikk for bachelor. Statikk og fasthetslære. ISBN: 978-82-450-1890-5. Fagbokforlaget. s 331.

Sist endret: 4.02.2020 07:02