Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Trond Karl Arne Petersen

Professor II

Vitenskapelige publikasjoner

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond UC Berkeley (2011). A norvég egyenjogúsági paradoxon. Társadalmi nemek és munka a jóléti tásadalomban. A norvég modell. A társadalmi nemek esélyegyenlösége és egyenjogúsága. ISBN: 9789635068524. Balassi Kiadó. Kapittel. s 117 - 150.
 • Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew; Høgsnes, Geir (2011). THE MALE MARITAL WAGE PREMIUM: SORTING VS. DIFFERENTIAL PAY. Industrial & labor relations review. ISSN: 0019-7939. 64 (2). s 283 - 304. doi:10.1177/001979391106400204.
 • Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Betydning av ekteskap og barn for kvinnrs lønn. Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. ISBN: 9788215014920. Universitetsforlaget. Del 5. s 87 - 104.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond UC Berkeley (2010). Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet. Det norske samfunn. ISBN: 978-82-05-39086-7. Gyldendal Akademisk. Kapittel 6. s 144 - 163.
 • Petersen, Trond K.A; Penner, Andrew; Høgsnes, Geir (2010). The Within-Job Motherhood Wage Penalty in Norway, 1979-1996. Journal of Marriage and Family. ISSN: 0022-2445. 72 (5). s 1274 - 1288. doi:10.1111/j.1741-3737.2010.00764.x.
 • Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond (2009). Betydning av ekteskap og barn for kvinners lønn sortering på stillinger versus ulik lønn for likt arbeid. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN: 0804-0486. 17 (4). s 353 - 379.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2009). Opportunity. The Oxford Handbook of Analytical Sociology. ISBN: 9780199215362. Cambridge University Press. Chapter 6. s 116 - 139.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2008). Discrimination: Conscious or Nonconscious. Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective. ISBN: 978-0813343730. Westview Press. 83. s 780 - 785.
 • Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond Karl Arne (2008). Menns lønnspremie fra ekteskap sortering eller påvirkning versus ulik belønning. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN: 0804-0486. 16 (3). s 211 - 236.
 • Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond K.A (2008). Menns lønnspremie fra ekteskap: Sortering eller påvirkning versus ulik belønning. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN: 0804-0486. 16 (3). s 211 - 236.
 • Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne (2007). Betydningen av familie og barn for kvinner og menns lønns- og stillingsopprykk. Makt, mening og struktur. Festskrift til Sigurd Grønmo. ISBN: 9788245005455. Fagbokforlaget. Kapittel 9. s 163 - 180.
 • Høgsnes, Geir; Penner, Andrew; Petersen, Trond Karl Arne (2006). Betydningen av familie og barn for kvinner og menns lønn. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 23 (1). s 31 - 37.
 • Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne; Veiden, Pål (2006). Den økonomisk-sosiologiske tradisjon - historisk oversikt og aktuelle perspektiver. Sosiologi i dag. ISSN: 0332-6330. 36 (2). s 71 - 97.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Togstad, Thea Maria (2006). Getting the Offer: Sex Discrimination in Hiring. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN: 0276-5624. 24 (3). s 31 - 37.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Milgrom, Eva-Marie Meyersson (2006). Is There a Glass Ceiling in Sweden, 1970-1990? A Panel Analysis of Lifecycle and Cohort Effects. The Declining Significance of Gender. ISBN: 0871540924. Russell Sage Foundation. Kapittel. s 156 - 211.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2006). Motive and cognition: Conscious and unconscoius processes in employment discrimination. Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. ISBN: 82-7477-237-7. Unipub forlag. Chapter 14. s 225 - 248.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Saporta, Ishak; Seidel, Marc-David (2005). Getting Hired: Sex and Race. Industrial Relations. ISSN: 0019-8676. 44 (3). s 416 - 443.
 • Høgsnes, Geir; Nielsen, Roy-Andre; Petersen, Trond Karl Arne (2005). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn blant NHO-funksjonærer betydningen av nivå i stillingshierarkiet. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN: 0804-0486. (Årg. 13, nr 3). s 234 - 260.
 • Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne; Nielsen, Roy A (2005). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og betydningen av stillingsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 22 (2). s 205 - 214.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2004). Aage B. Sørensen´s Contribution to Modeling Social Inequality: From Studying Structure to Studying Process. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN: 0276-5624. s 27 - 44.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2004). Analyzing Panel Data. Handbook of Data Analysis. ISBN: 0761966528. Sage Publications. Kapittel. s 331 - 345.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2004). Discrimination, Social Measurements in. Encyclopedia of Social Measurement. Academic Press. Kapittel.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2004). Firms, Wages and Incentives: Incentice Systems and Their Impacts on Wages, Productivity, and Risks. Research in Social Stratification and Mobility. ISSN: 0276-5624. s 255 - 288.
 • Petersen, Trond Karl Arne (2004). The Opportunity Structure for Discrimination. American Journal of Sociology. ISSN: 0002-9602. s 852 - 901.
 • Nielsen, Roy A; Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne (2004). Ulik lønn for likt arbeid? - Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn under det statistiske mikroskop. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN: 0804-0486. 12s 51 - 79.
 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Petersen, Trond Karl Arne (2003). Det norske likestillingsparadokset. Kjønn og arbeid i velferdssamfunnet. Det norske samfunn. Array. Kapittel 5. s 126 - 153.
 • Togstad, Thea Maria; Høgsnes, Geir; Petersen, Trond Karl Arne (2002). Kjønnsforskjeller i ansettelsesprosesser. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 19 (1). s 85 - 93.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Meyerson, Eva; Snartland, Vemund (1997). Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - en rapport fra Sverige. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 14 (1). s 75 - 80.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Teigen, Katrine (1997). Strukturelle betingelser for kvinner i ledelse. Søkelys på arbeidsmarkedet. ISSN: 0800-6199. 14s 113 - 119.
 • Petersen, Trond Karl Arne; Snartland, Vemund; Becken, Lars Erik; Olsen, Karen Modesta (1997). Within-Job Wage Discrimination and The Gender Wage Gap, The Case of Norway. European Sociological Review. ISSN: 0266-7215. 13 (2). s 199 - 213.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Stavanger sender flest ut.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Mest mobile studenter i Stavanger.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Universitetet i Stavanger sender flest ph.d.-kandidater utenlands.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Valfarter til Berkeley.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Valfarter til Berkeley.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Nytt «norsk» senter annonsert ved Berkeley.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Satser tungt på Berkeley-samarbeid.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Norsk senter til 34 millioner på Berkeley.
 • Petersen, Trond K.A (2011). Det frie forskerliv i USA.

Sist endret: Aldri.