Tina Lien Barken - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Tina Lien Barken

Universitetslektor

E-post:
tina.l.barken@uia.no
Telefon:
37 23 34 68
Mobil:
977 94 879
Kontor:
I1044 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for helse- og sykepleievitenskap

Last changed: 2017-12-07 09:03:03

Publikasjoner

  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Unlocking the limitations: living with chronic obstructive pulmonary disease and receiving care through telemedicine – a phenomenological study (2017). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. doi: 10.1111/jocn.1385
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Nursing practice with triage decision making for COPD patients of a telemedicine centre – An ethnographic approach. (2016).
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Living with chronic obstructive pulmonary disease and being followed up through telemedicine-A phenomenological approach (2016). Studies in Health Technology and Informatics . ISSN 0926-9630. 225 s 926 - 927 doi: 10.3233/978-1-61499-658-3-926
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Living with chronic obstructive pulmonary disease and being followed up through telemedicine – a phenomenological approach (2016).
  • Barken Tina Lien Deltakende observasjon på telemedisinsk sentral - mine erfaringer (2016).
  • Barken Tina Lien, Thygesen Elin, Söderhamn Ulrika, Nursing practice with triage decision making for COPD patients of a telemedicine centre – An ethnographic approach. (2016). International Journal of Integrated Care . ISSN 1568-4156. 16 (5), s S3 - doi: dx.doi.org/10.5334/ijic.2547
  • Barken Tina Lien Telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS (2015).
  • Barken Tina Lien Telemedisinsk oppfølging av pasienter med KOLS - relevans for helseforskning (2015).

Send studiet på mail