0
Hopp til hovedinnhold

Jeg har bachelorgrad i vernepleie (1996) og mastergrad i samfunnsarbeid (2013), begge deler fra det som nå er Høgskulen på Vestlandet. Vernepleie er en spesialisert form for sosialt arbeid, rettet mot å utforme og yte helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og sammensatte vansker. Som samfunnsarbeider har mine særlige fokus vært representasjoner av funksjonshemming, sosialt skapte betingelser for deltakelse, og sosial rettferdighet. Jeg har publisert på eget fagfelt siden 2003.

Jeg er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet, men er PhD-student ved Universitetet i Agder, School of Business and Law, med veileder fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Jeg har publisert faglitteratur på Universitetsforlaget, og vitenskapelige artikler i norske tidsskrift som Psykologi i kommunen, Michael, Tidsskrift for Omsorgsforskning og Fontene Forskning. Internasjonalt har jeg publisert vitenskapelige artikler i tidsskrift som Learning Disability Practice, The Qualitative Report, samt et vitenskapelig bokkapittel på Routledge.

PhD-prosjekt: Å akkommodere utviklingshemmede arbeidstakere i ordinære bedrifter: en studie av arbeidsplasstilgjengelighet.

I PhD-prosjektet undersøker jeg arbeidsplasstilgjengelighet, med generelt fokus på tilrettelegging som krever endringer i organisasjonsmessige rutiner, sosiale praksiser og kommunikasjon.

I studien bruker jeg et spekter av kvalitative tilnærminger, inkludert feltarbeid, kvalitativ intervjuing, kritisk fortolkende syntese, tematisk analyse og kritisk case-studie.

I det teoretiske rammeverket trekker jeg på en relasjonell forståelse av funksjonshemming, Deweys pragmatisk baserte teorier om handling og undersøkelse, og Kivinen and Piiroinens metodologiske relasjonisme.

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Owren, T & Linde, S. (red.). Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver, 2. utgave. Universitetsforlaget. Her finner du digital utgave

Owren, T. & Linde, S. (2019). Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Fontene Forskning, 12(1), 58-71.

Owren, T. (2019). Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? Tidsskrift for Omsorgsforskning, 5(1), 1-15.

Owren, T. (2019). Nine rules of engagement: Reflections on reflexivity. The Qualitative Report, 24(2), 228-241.

Owren, T. & Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London and New York: Routledge.

Allmenn formidling

Intervjuer og tekster publisert på Vernepleier.no 2013-2019. Her finner du en komplett oversikt med de nyeste først

Sist endret: 4.06.2020 14:06