0
Hopp til hovedinnhold

Jeg har bachelorgrad i vernepleie (1996) og mastergrad i samfunnsarbeid (2013), begge deler fra det som nå er Høgskulen på Vestlandet. Vernepleie er en spesialisert form for sosialt arbeid, rettet mot å utforme og yte helse- og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og sammensatte vansker. Som samfunnsarbeider har mine særlige fokus vært representasjoner av funksjonshemming, sosialt skapte betingelser for deltakelse, og sosial rettferdighet. Jeg har publisert på eget fagfelt siden 2003.

Jeg er ansatt ved Høgskulen på Vestlandet, men er PhD-student ved Universitetet i Agder, School of Business and Law, med veileder fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Jeg har publisert faglitteratur på Universitetsforlaget, og vitenskapelige artikler i norske tidsskrift som Psykologi i kommunen, Michael, Tidsskrift for Omsorgsforskning og Fontene Forskning. Internasjonalt har jeg publisert vitenskapelige artikler i tidsskrift som Learning Disability Practice, The Qualitative Report, samt et vitenskapelig bokkapittel på Routledge.

Tema for PhD-prosjektet er arbeidsinkludering, med fokus på hvordan ordinære arbeidsplasser kan inkludere ansatte med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre, et mål fra FN's konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD). Jeg ser særlig på bedriftenes tilrettelegging av jobber, oppfølging og omgivelser: hvordan de kan skape omstendigheter som kan støtte ansattes kompetanse og aktørskap i like stor grad som de ordinære eksisterende omstendighetene allerede støtter 'ikke-funksjonshemmede' ansatte.

Forskningsdesignet mitt er pragmatisk basert teoretisering (Swedberg, 2014). Jeg bruker metoder som feltarbeid og kvalitativ intervjuing, og en abduktiv analytisk tilnærming med analyser av eksisterende business og management forskning om arbeid og funksjonshemming, i lys av mine egne case data, og vice versa.

 

Forskning

Utvalgte publikasjoner

Owren, T & Linde, S. (red.). Vernepleiefaglig teori og praksis – sosialfaglige perspektiver, 2. utgave. Universitetsforlaget. Her finner du digital utgave

Owren, T. & Linde, S. (2019). Uformell tvang i tjenester til personer med utviklingshemming. Fontene Forskning, 12(1), 58-71.

Owren, T. (2019). Hvordan kan tjenesteytere bidra til å bygge ned funksjonshemmende barrierer? Tidsskrift for Omsorgsforskning, 5(1), 1-15.

Owren, T. (2019). Nine rules of engagement: Reflections on reflexivity. The Qualitative Report, 24(2), 228-241.

Owren, T. & Helmersen, M. (2018). Coping with work: Redefining relations between work life and society. I Garmann Johnsen, H.C., Holtskog, H. og Ennals, R. (red.). Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. London and New York: Routledge.

Allmenn formidling

Intervjuer og tekster publisert på Vernepleier.no 2013-2019. Her finner du en komplett oversikt med de nyeste først

Sist endret: 9.10.2021 10:10