0
Hopp til hovedinnhold

Thomas Henökl

Førsteamanuensis

 
Kontor:
HU001 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

I perioden 2005 til 2011 jobbet han som politisk rådgiver for Den europeiske kommisjon, for EUs utenrikstjeneste og ved Europeisk Institutt for Forvaltningsvitenskap (Maastricht, NL). Før dette studerte og jobbet Henökl bl.a. i Frankrike (Sciences-Po, IEP Paris), Nederland (European Institute of Public Administration) og Japan (International Christian University, ICU Tokyo og EUs Delegasjon i Japan). I tillegg har han erfaring fra kriseområder og utviklingsland (Egypt, India, Tanzania), se også: http://rotary.de/panorama/global-gefragter-experte-a-6044.html 

Henökl har bakgrunn og kompetanse i både EU-rett og forvaltning, utenriks- og sikkerhetspolitikk, i tillegg til krise- og risikohåndtering, politikkanalyse og evaluering, innovasjon og lederutvikling. Han har 15 års erfaring innen forskning, konsulentvirksomhet og prosjektledelse, fra internasjonale organisasjoner, offentlig administrasjon og privat sektor. Hans nøkkelkompetanse ligger i:

•            Forskning innen europeisk offentlig politikk, forvaltning, statsvitenskap og organisasjonsteori ( http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/hvordan-paavirker-eu-demokratiet-vaart )

•            Sterke presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter

•            Erfaring innen offentlig rådgivning, universitetsundervisning og forskning

•            Flere års ekspertise med europeiske institusjoner, flernivåadministrasjon og internasjonal politikk (sikkerhetsanalyse)

•             Analyse og konsulenterfaring innen offentlig administrasjon og offentlig rett, bl.a. ble Henökl på nytt nominert til eksternt medlem i etikk- og integritetsrådgivningskomiteen til Den europeisk kjemikaliemyndighet (www.echa.eu, Helsinki) for perioden 2014-2016

•            Internasjonal prosjektledelse (forvaltningsreform, reform av sikkerhetssektor) i Øst- og Sør-Europa (Romania, Bulgaria, Bosnia og Herzegovina); Asia (India og Japan), Afrika (Egypt og Tanzania); eksempel:

  • Reform av politi og sikkerhetsapparat i Bosnia og Herzegovina (2006-2007), EIPA Maastricht;

  • Planlegging og implementering av sikkerhetspolitiske tiltak for EUs 140 ambassader i hele verden (2008-10);

Faglige interesser

Henökl er del av forskningsgruppen om den Europeisk Unions politisk og administrativ flernivåsystem: http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/european-integration-and-governance og skrever om EUs retts- og forvaltningssystem fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. 

Siden juli 2015 jobber Henökl som seniorforsker ved Det tyske institutt for utviklingspolitikk (Deutsches Institut für Entwiklungspolitik, DIE) i Bonn:

https://www.die-gdi.de/en/thomas-henoekl/

Prosjekter

Thomas E. Henökl (Østerrike) tok doktorgrad i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder (2015), og har drevet med forskningsprosjekter om flernivåpolitikk og -administrasjon ved UiAs Institutt for Statsvitenskap og Ledelsesfag (http://www.uia.no/nyheter/nummer-100-er-gjennomfoert-med-glans).

Forskningen hans dreier seg om EUs retts- og forvaltningssystem fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. Henökl har skrevet om den utenrikspolitiske tjenesten til Den europeiske union, som ble etablert i 2011 og har til formål å administrere EUs relasjoner med resten av verden. De aktuelle utfordringer for europeisk sikkerhet med utgangspunkt i krise og væpnet konflikt i Ukraina, Syria og Nord Afrika, setter EU under et enormt press, og understreker viktigheten av å ha velfungerende utenrikspolitikk og diplomati på plass.

Les mer: http://www.uia.no/nyheter/disputas-nummer-100-har-eu-administrasjonen-som-tema

Etter at Lisboatraktaten trådte i kraft ble den utenrikspolitiske tjenesten en egen organisasjon, dannet ut fra Den europeiske kommisjonen, Rådssekretariatet, medlemslandenes diplomater og EUs utenriksdelegasjoner, som representerer et steg mot sentralisering av statens kjerne-kompetanser. Spørsmålet er hvordan denne tjenesten fungerer, og om den en dag vil erstatte de diplomatiske tjenestene til EUs medlemsland - en interessant og appellerende problemstilling, i en tid preget av krise og finansielle restriksjoner.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Schumacher, Tobias; Henökl, Thomas (2018). The Routledge Handbook of the European Neighbourhood Policy. ISBN: 978-1-138-91372-1. Routledge. s 554.

Sist endret: 20.12.2019 11:12