Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Thomas Henökl

Førsteamanuensis

Senior Research Associate (DIE/GDI)

 
Kontor:
HU001 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

 

I perioden 2005 til 2011 jobbet Thomas som politisk rådgiver for Den europeiske kommisjon, for EUs utenrikstjeneste og ved Europeisk Institutt for Forvaltningsvitenskap (Maastricht, NL). Før dette studerte og jobbet Henökl bl.a. i Frankrike (Sciences-Po, IEP Paris), Nederland (European Institute of Public Administration) og Japan (International Christian University, ICU Tokyo og EUs Delegasjon i Japan). I tillegg har han erfaring fra kriseområder og utviklingsland (Egypt, India, Tanzania), se også: http://rotary.de/panorama/global-gefragter-experte-a-6044.html 

 

Henökl har bakgrunn og kompetanse i både EU-rett og forvaltning, utenriks- og sikkerhetspolitikk, i tillegg til krise- og risikohåndtering, politikkanalyse og evaluering, innovasjon og lederutvikling. Han har 15 års erfaring innen forskning, konsulentvirksomhet og prosjektledelse, fra internasjonale organisasjoner, offentlig administrasjon og privat sektor. Hans nøkkelkompetanse ligger i:

 

•            Forskning innen europeisk offentlig politikk, forvaltning, statsvitenskap og organisasjonsteori ( http://www.uia.no/forskning/forskningsnyheter/hvordan-paavirker-eu-demokratiet-vaart )

 

•            Erfaring innen offentlig rådgivning, universitetsundervisning og forskning

 

•            Flere års ekspertise med europeiske institusjoner, flernivåadministrasjon og internasjonal politikk (sikkerhetsanalyse)

 

•             Analyse og konsulenterfaring innen offentlig administrasjon og offentlig rett, bl.a. ble Henökl på nytt nominert til eksternt medlem i etikk- og integritetsrådgivningskomiteen til Den europeisk kjemikaliemyndighet (www.echa.eu, Helsinki) for perioden 2014-2016

 

•            Internasjonal prosjektledelse (forvaltningsreform, reform av sikkerhetssektor) i Øst- og Sør-Europa (Romania, Bulgaria, Bosnia og Herzegovina); Asia (India og Japan), Afrika (Egypt og Tanzania); eksempel:

 

 • Reform av politi og sikkerhetsapparat i Bosnia og Herzegovina (2006-2007), EIPA Maastricht;

 • Planlegging og implementering av sikkerhetspolitiske tiltak for EUs 140 ambassader i hele verden (2008-10);

Forskning

Transnasjonal styringssamarbeidsplatformer 

Generasjon PFN - post festum nati

Undervisning

ST-100

ST-205

ST-400

ST-418

ST-502

SV-156

BMPA (NTNU)

EU Integration Summer School 

Diplomatic Training Path 

Ethics in Public Service

Arbeidserfaring

EU Komisjonen

EU Diplomatisk Tjeneste

Europeisk Institutt for forvaltningsvitenskapen

Faglige interesser

Henökl er del av forskningsgruppen om den Europeisk Unions politisk og administrativ flernivåsystem: http://www.uia.no/forskning/samfunnsvitenskap/european-integration-and-governance og skrever om EUs retts- og forvaltningssystem fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. 

Siden juli 2015 jobber Henökl som seniorforsker ved Det tyske institutt for utviklingspolitikk (Deutsches Institut für Entwiklungspolitik, DIE) i Bonn:

https://www.die-gdi.de/en/thomas-henoekl/

Prosjekter

 

Thomas E. Henökl (Østerrike) tok doktorgrad i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder (2015), og har drevet med forskningsprosjekter om flernivåpolitikk og -administrasjon ved UiAs Institutt for Statsvitenskap og Ledelsesfag (http://www.uia.no/nyheter/nummer-100-er-gjennomfoert-med-glans).

Forskningen hans dreier seg om EUs retts- og forvaltningssystem fra et organisasjonsteoretisk perspektiv. Henökl har skrevet om den utenrikspolitiske tjenesten til Den europeiske union, som ble etablert i 2011 og har til formål å administrere EUs relasjoner med resten av verden. De aktuelle utfordringer for europeisk sikkerhet med utgangspunkt i krise og væpnet konflikt i Ukraina, Syria og Nord Afrika, setter EU under et enormt press, og understreker viktigheten av å ha velfungerende utenrikspolitikk og diplomati på plass.

Les mer: http://www.uia.no/nyheter/disputas-nummer-100-har-eu-administrasjonen-som-tema

 

Etter at Lisboatraktaten trådte i kraft ble den utenrikspolitiske tjenesten en egen organisasjon, dannet ut fra Den europeiske kommisjonen, Rådssekretariatet, medlemslandenes diplomater og EUs utenriksdelegasjoner, som representerer et steg mot sentralisering av statens kjerne-kompetanser. Spørsmålet er hvordan denne tjenesten fungerer, og om den en dag vil erstatte de diplomatiske tjenestene til EUs medlemsland - en interessant og appellerende problemstilling, i en tid preget av krise og finansielle restriksjoner.

Utvalgte publikasjoner

se Google Scholar

Allmenn formidling

Politikk 

Organisasjonsteori

Kognitionsforskning

Epistemeologi og syllogistikk 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Henökl, Thomas; Jakobsen, Tor Georg (2021). The rising fear of terrorism and the emergence of a European security governance space: citizen perceptions and EU counterterrorism cooperation. Journal of Contemporary European Studies. ISSN: 1478-2804. s 1 - 17. doi:10.1080/14782804.2021.1958202.
 • Henökl, Thomas (2020). An alternative reading of EU foreign policy administration. The Routledge Handbook of Critical European Studies. ISBN: 9781138589919. Routledge. Kapittel. s 523 - 537.
 • Henökl, Thomas (2020). Changing Practices in European Foreign Policy. European Foreign Affairs Review. ISSN: 1384-6299. 25 (1). s 99 - 116.
 • Schulz, Daniel Frederik; Henökl, Thomas (2020). New Alliances in Post-Brexit Europe: Does the New Hanseatic League Revive Nordic Political Cooperation?. Politics and Governance. ISSN: 2183-2463. doi:10.17645/pag.v8i4.3359.
 • Furness, Mark; Henökl, Thomas; Schumacher, Tobias (2019). Crisis, coordination and coherence: European decision-making and the 2015 European Neighbourhood Policy Review. European Foreign Affairs Review. ISSN: 1384-6299. 24 (4). s 447 - 468. doi:10.54648/EERR2019037.
 • Henökl, Thomas; Webersik, Christian (2019). European and Chinese development cooperation in the context of ASEAN: Comparing the cases of Myanmar and Sri Lanka. The European Union and Myanmar: Interactions via ASEAN. ISBN: 978-1138599178. Routledge. 5. s 81 - 100.
 • Henökl, Thomas; Reiterer, Michael (2018). China and the EU: Efforts of multilateral and regional governance in Asia. China and EU - Reform and Governance. ISBN: 978-1-138-69030-1. Routledge. 5. s 81 - 100.
 • Gänzle, Stefan; Henökl, Thomas (2018). From ‘Awkward Partner’ to ‘Awkward Partnership’? Explaining Norway’s Paradoxical Relations with the European Union. Nordic States and European Integration : Awkward Partners in the North?. ISBN: 978-3-319-57561-2. Palgrave Macmillan. chapter. s 79 - 102.
 • Henökl, Thomas (2017). How Brexit affects EU External Action: the UK’s legacy in European international cooperation. Futures: The journal of policy, planning and futures studies. ISSN: 0016-3287. 97s 63 - 72. doi:10.1016/j.futures.2017.07.002.
 • Henökl, Thomas (2018). The European Neighbourhood Policy and the CFSP/CSDP: From the European Security Strategy to the Global Strategy. The Routledge Handbook of the European Neighbourhood Policy. ISBN: 978-1-138-91372-1. Routledge. VII.46. s 533 - 543.
 • Henökl, Thomas (2016). Comparing structure and organisation of development bureaucracies in Europe: a pilot study of European aid administrations. German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik Discussion Paper. ISSN: 1860-0441. 1 (27). s 1 - 36.
 • Henökl, Thomas (2016). Conflict and continuity in European diplomatic cultures: accountability, scrutiny and control in EU external affairs. International Relations and Diplomacy. ISSN: 2328-2134. 4 (5). s 324 - 340. doi:10.17265/2328-2134/2016.05.002.
 • Henökl, Thomas; Stemberger, Anton (2016). EU policies in the Arab World: update and critical assessment. European Foreign Affairs Review. ISSN: 1384-6299. 21 (2). s 227 - 249.
 • Henökl, Thomas; Webersik, Christian (2016). Power Politics or Transnational Public Administration? Comparing European and Chinese Cooperation with Sri Lanka and Myanmar. Asia-Pacific Journal of EU Studies. ISSN: 1598-8902. 14 (1). s 1 - 24.
 • Henökl, Thomas (2016). What place for Asia in the EU’s strategy on development cooperation? Which role for Europe in Asia? Any at all?. Changing waters: towards a new EU Asia Strategy (LSE Ideas! Special Report). LSE, London School of Economics. Core Areas of Cooperation. s 71 - 78.
 • Henökl, Thomas (2015). How do EU Foreign Policy-Makers Decide? Institutional Orientations within the European External Action Service. West European Politics. ISSN: 0140-2382. 38 (3). s 679 - 708. doi:10.1080/01402382.2014.1000652.
 • Henökl, Thomas; Reiterer, Michael (2015). Orchestrating multilateralism: Cases of EU and east-asian inter-regional engagement. Regions and Cohesion. ISSN: 2152-906X. 5 (3). s 83 - 108. doi:10.3167/reco.2015.050306.
 • Henökl, Thomas; Trondal, Jarle (2015). Unveiling the anatomy of autonomy: dissecting actor-level independence in the European External Action Service. Journal of European Public Policy. ISSN: 1350-1763. 22 (10). s 1426 - 1447. doi:10.1080/13501763.2015.1020833.
 • Henökl, Thomas (2014). Conceptualizing the European Diplomatic Space: A Framework for Analysis of the European External Action Service. Journal of European Integration. ISSN: 0703-6337. 36 (5). s 453 - 471. doi:10.1080/07036337.2013.865731.
 • Henökl, Thomas (2014). The European external action service: Torn apart between several principals or acting as a smart 'double-agent'? A principal-agent analysis of the EU foreign policy bureaucracy. Journal of Contemporary European Research. ISSN: 1815-347X. 10 (4). s 381 - 401.
 • Henökl, Thomas; Webersik, Christian (2014). The Impact of Institutional Change on Foreign Policy-Making: The Case of the EU Horn of Africa Strategy. European Foreign Affairs Review. ISSN: 1384-6299. 19 (4). s 519 - 537.
 • Marchi, Ludovica; Henökl, Thomas (2019). The European Union and ASEAN. ISBN: 9781138599178. Routledge. s 148.
 • Schumacher, Tobias; Henökl, Thomas (2018). The Routledge Handbook of the European Neighbourhood Policy. ISBN: 978-1-138-91372-1. Routledge. s 554.
 • Henökl, Thomas (2022). Generation PFN - Post Festum Nati.
 • Gänzle, Stefan; Henökl, Thomas (2022). Overcoming Difficulties: Managing Differentiation in the EU and other Regional Organization, 10-12..
 • Henökl, Thomas (2019). The Rising Fear of Terrorism and the Development of Judicial Cooperation in the EU.

Sist endret: 2.02.2022 20:02