0
Hopp til hovedinnhold

Thomas Birkedal Stenqvist

Universitetslektor

PhD-stipendiat

 
Kontor:
I3063 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
08.30-15.30

Siden barnsben har jeg alltid hatt interesse for friluftsliv. Jeg er oppvokst i og bodde i Danmark frem til jeg ble 25 år. Etter videregående skole og militæret, satset jeg mer og mer på friluftsliv og undervisning, og har tatt instruktørutdanning innen klatring, havkajakk, terrengsykling med mer. Derutover har jeg jobbet på en folkehøgskole i Danmark innen friluftsliv, samt vært aktiv utøver innen både Adventure Racing og friidrett.  

Jeg har bachelor i "Idræt og sundhed" fra Syddansk Universitet fra 2011, med spesiale i Nordisk friluftsliv. Etterfølgende jobbet jeg med undervisning i idrettslære og friluftsliv ved St. Svithun VGS i Stavanger, før jeg i 2013 tok PPU i kroppsøving og friluftsliv ved Høgskolen i Telemark, Notodden. Fra 2014-2016 tok jeg master i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Etter masteren ble jeg tatt opp på doktorgradsprogrammet i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder, og leverte avhandlingen i august 2021.

 

Forskning

Jeg driver med forskning innen friluftsliv, outdoor education og Relative Energy Deficiency in Sport

Undervisning

Jeg har over 15 års erfaring med undervisning i friluftsliv innen både folkehøgskoler, videregående skoler, universitet samt i privat sektor. Jeg er spesialist innen padling, vinterfjell, orientering og navigasjon, sykling med mer.

Utover dette underviser jeg også i fag knyttet til kroppssammensetning, fysiologisk testing samt relativ energimangel. 

Arbeidserfaring

Profesjonell arbeidserfaring

2021 – nå

Universitetslektor ved Universitetet i Agder

2019 – nå                   

Utvikling av EVU-kurs ved Universitetet i Agder; Laboratoriebasert testing av utholdenhet), Kristiansand, Norge

2017 – 2020                

Prosjektleder knyttet til et stort 3-årig studie for skoler i Sørlands-regionen bestående av seks måletidspunkter med en varighet på to dager pr. måletidspunkt. Ansvar for alle deler av studien.

2017 – nå                   

Erfaren padler, samt superbruker av «dobbel røntgen energi absorbsjonsmetri» (DXA) måler samt måling av hvileomsetning (RMR).  

2016 – nå                   

Undervisning ved Universitetet i Agder, praktisk og teoretisk undervisning innen friluftsliv, det engelskspråklige friluftslivsprogram Outdoor Education, i tillegg til undervisning på bachelor idrett, grunnskolelærerutdanning og EVU-kurs, ca. 25% ≈ 420 timer/år, Kristiansand, Norge                                

Ansvarlig for kajakk-kurs for ansatte ved UIA gjennom egen bedrift

2015 – nå                   

Konsulent, Olympiatoppen Sør

2013 – 2016                

Friidrettsstevner, Kristiansand Idrettsforening (KIF), for unge i alderen 10-14 år, Kristiansand, Norge

2012 – 2012                

Lærer ved St. Svithun Videregående Skole, 100% i to uker (toppidrett, kroppsøving og treningsledelse), Stavanger, Norge

2011 – 2012                

Lærer ved St. Svithun Videregående Skole, 18-62% i et år + 58 enkelttimer (kroppsøving, idrettsfag og breddeidrett), Stavanger, Norge

2008 – nå                   

Sertifisert havkajakkinstruktør i Norge og Danmark (europeisk sertifisert samt Aktivitetsleder i havakajakk)

2008 – 2012                

Klatreinstruktør, Danmark

2008 – 2011                

Lærer ved Oure Sport & Performance folkehøgskole, ca. 1200+ timer med undervisning innen havkajakk, adventure-racing, klatring, terrengsykkel, navigasjon og planlegging og gjennomføring av diverse ekspedisjoner og ukesturer, Oure, Danmark

Lærer ved sommerskolen Oure Sport & Performance, 20 uker (750+ timer) innen havkajakk, adventure-racing og klatring for grupper med varierende alder (15-75 år)

Kostpedagog (helgevakt) ved Oure Sport & Performance, med ansvar for ca. 200 unge i alderen 16-22 år.

 

Annen tilleggsarbeid

2015 – 2016                

Vitenskapelig assistent ved Universitetet i Agder gjennom prosjektet “Energy availability, health and

performance”, Kristiansand, Norge

2014 – 2015                

Laboratorieassistent ved Universitetet i Agder gjennom prosjektet “The effects of different

periodization models among well trained cyclists”, Kristiansand, Norge

2013 – 2014                

Lærer ved Hundsund Ungdomsskole i 6 uker og Drammen Videregående skole avd. Toppidrett i 6

uker. Begge som en del av praksisperioden på PPU, Bærum og Drammen, Norge

2011 – 2011                

Via Ferreta Instruktør ved Holstenshuus High Performance Via Ferreta, Svendborg, Danmark

2010 – 2011                

Ansvarshavende for utstyrslagring, vedlikehold og innkjøpsavtaler ved Syddansk Universitet, Odense,

Danmark 

2009 – 2021                

Selger ved ulike friluftslivsbutikker, Odense, Danmark så vel som Stavanger, Sandvika og

Kristiansand, Norge

2007 – 2011                

Freelance instruktør ved ulike teambuilding-bedrifter (Target-People og MotivX) med fokus på

lagbygging og personlig utvikling, Faaborg og Odense, Danmark

Faglige interesser

Friluftsliv, friluftslivshistorie samt formidling av dette.

Relative energy deficiency in sport (RED-S), energitilgjengelighet, kroppssammensetning og beinhelse, fysiologisk adaptasjon samt laboratoriebasert fysiologisk testing

Prosjekter

Prosjekt Godt Begynt

Utvalgte publikasjoner

Stenqvist, T. B. & Øvrevik, G. (2021). Skole ved kysten. I Østrem, K. (Red)., Nærmiljøfriluftsliv i skolen. (1. utg., s 148-187). Cappelen Damm Akademisk

Bere, E.T. & Stenqvist, T. B. (2020). How traditional Norwegian outdoor activities are changing; a 10-year follow-up. At ECSS Conference 2020, 1st-3rd of July, Sevilla, Spain

Øvrevik, G. & Stenqvist, T. B. (2020). Motivational factors for participating in a Norwegian Outdoor education program. At ECSS Conference 2020, 1st-3rd of July, Sevilla, Spain

Melin, A.K., Fahrenholtz, I.L., Lichtenstein, M.B., Stenqvist, T.B., Torstveit, M.K., (2019). Exercise dependence, eating disorder symptoms and biomarkers of relative energy deficiency among male endurance athletes. In ACSM conference 2019, 28th of May-1st of June, Orlando, Florida, U.S.A

Vitenskapelige publikasjoner

  • Coward, Espen; Spencer, Matthew; Stenqvist, Thomas Birkedal (2020). TRAINING METHODS AND INTENSITY DISTRIBUTION OF YOUNG ELITE ENDURANCE ATHLETES: A TWO-YEAR LONGITUDI- NAL STUDY.
  • Stenqvist, Thomas Birkedal; Melin, Anna Katarina; Garthe, Ina; Slater, Gary; Paulsen, Gøran; Torstveit, Monica Klungland (2020). RELATIVE ENERGY DEFICIENCY IN SPORT AMONG MALE NORWEGIAN WORLD-CLASS ATHLETES.
  • Byrkjedal, Per Thomas; Stenqvist, Thomas Birkedal; Torstveit, Monica Klungland; Bergsvik, Kristina; Spencer, Matthew (2020). No effect of a three-week post-season transition period on markers of RED-S in highly-trained male cyclists.

Sist endret: 6.09.2021 11:09