Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tina Binfield-Skøie

Stipendiat

 
Kontor:
E1206 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Undervisning

Underviser i pedagogikk på følgende emner studieåret 2022/2023:

 • Barnehagens læringsmiljø (PED534)
 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp)
 • Masteroppgaven (PED536) (Emneansvarlig)

Arbeidserfaring

Utdannelse:

 • 2003-2006: Førskolelærerutdanning, Høgskolen i Agder
 • 2006-2007: Spesialpedagogikk 1, Universitetet i Agder
 • 2018-2021: Master i barnehagekunnskap, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring:

 • 2006-2008: Styrer/pedagogisk leder, Tømmerstien familiebarnehage
 • 2008-2009: Pedagogisk leder, Odderøya barnehage
 • 2009-2010: Pedagogisk leder, Kongsgård barnehage
 • 2010-2017: Pedagogisk leder, Skårungen barnehage
 • 2017-2021: Veileder/støttepedagog i norsk, Kongsgård barnehagesenter
 • 2021-2022: Universitetslektor, Universitetet i Agder
 • 2022 - : Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Agder

Utvalgte publikasjoner

Binfield-Skøie, T. (2021). "Det er jo normale barn bortsett fra ..." En kvalitativ studie av barnehagelæreres opplevelse av arbeidet med en flerkulturell barnegruppe i barnehagen [Masteroppgave] Universitetet i Agder. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2828643 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Engtrø, Randi; Dale, Trine Smiseth; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Binfield-Skøie, Tina (2022). What's hanging on the wall?.
 • Binfield-Skøie, Tina; Stray, Ingunn Elisabeth (2022). The shadows and power of literacy discourse-standards in Early Childhood Education.
 • Stray, Ingunn Elisabeth; Binfield-Skøie, Tina (2022). Moral superiority in Norwegian Early Childhood Education discourses of parenthood.

Sist endret: 15.03.2023 11:03