Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tina Binfield-Skøie

Stipendiat

 
Kontor:
E1206 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Undervisning

Underviser i pedagogikk på følgende emner studieåret 2023/2024:

 • Barnehagens læringsmiljø (PED534)
 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (ReKomp)
 • Masteroppgave i pedagogikk (PED511)
 • Barns utvikling, lek og læring (BULL100)

Arbeidserfaring

Utdannelse:

 • 2003-2006: Førskolelærerutdanning, Høgskolen i Agder
 • 2006-2007: Spesialpedagogikk 1, Universitetet i Agder
 • 2018-2021: Master i barnehagekunnskap, Universitetet i Agder

Arbeidserfaring:

 • 2006-2008: Styrer/pedagogisk leder, Tømmerstien familiebarnehage
 • 2008-2009: Pedagogisk leder, Odderøya barnehage
 • 2009-2010: Pedagogisk leder, Kongsgård barnehage
 • 2010-2017: Pedagogisk leder, Skårungen barnehage
 • 2017-2021: Veileder/støttepedagog i norsk, Kongsgård barnehagesenter
 • 2021 - : Universitetslektor, Universitetet i Agder
 • 2022 - : Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Agder

Utvalgte publikasjoner

Binfield-Skøie, T. (2021). "Det er jo normale barn bortsett fra ..." En kvalitativ studie av barnehagelæreres opplevelse av arbeidet med en flerkulturell barnegruppe i barnehagen [Masteroppgave] Universitetet i Agder. https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2828643 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Binfield-Skøie, Tina (2024). Transitions within ECEC institutions: children co-constructing and exceeding institutional structures.
 • Rutanen, Niina; Revilla, Yaiza Lucas; Harju, Kaisa; Lago, Lina Söderman; Costa, Natália Meireles Santos da; Binfield-Skøie, Tina; Can, Jasemin (2023). Young children's transitions to and within educational systems (Yarn session).
 • Binfield-Skøie, Tina (2023). Fra småbarns til storbarns - overganger innad i barnehagen.
 • Engtrø, Randi; Dale, Trine Smiseth; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Binfield-Skøie, Tina (2022). What's hanging on the wall?.
 • Binfield-Skøie, Tina; Stray, Ingunn Elisabeth (2022). The shadows and power of literacy discourse-standards in Early Childhood Education.
 • Stray, Ingunn Elisabeth; Binfield-Skøie, Tina (2022). Moral superiority in Norwegian Early Childhood Education discourses of parenthood.

Sist endret: 21.02.2024 13:02