0
Hopp til hovedinnhold

Sylvi Monika Thomassen Flateland

Førstelektor

 
Kontor:
I1083 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Moi Ellen Benestad, Söderhamn Ulrika, Marthinsen Gunhild Nordbø, Flateland Sylvi Monika, Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell (2019). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)), doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.74699
 • Skisland Anne Valen -Sendstad, Flateland Sylvi Monika, Tønsberg Anne K. Flaatten, Söderhamn Ulrika, Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 13 (73021), s - doi: 10.4220/sykepleienf.2018.73021
 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Flateland Sylvi Monika, Nesheim Trine Marie, Riiser Anne-Brit, Söderhamn Ulrika, Sykepleiestudenters erfaringer knyttet til overføring av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjeneste (2015). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 1 (2), s 145 - 153
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Jessen Liss, Söderhamn Olle, Perceived health and risk of undernutrition: a comparison of different nutritional screening results in older patients (2011). Journal of Clinical Nursing . ISSN 0962-1067. 20 (15-16), s 2162 - 2171 doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03677.x
 • Flateland Sylvi Monika, Kristiansen Aslaug, Söderhamn Ulrika, Sykepleiestudenters læring - Læring i praksis gjennom deltakelse i refleksjonsgruppe (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (1), s 5 - 18
 • Flateland Sylvi "Sammen for læring" - et studentveiledningsprosjekt på et sykehus (2009).
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi, Jessen Liss, Söderhamn Olle, Norwegian version of the Nutritional Form for the Elderly: sufficient psychometric properties for performing institutional screening of elderly patients (2009). Nutrition Research . ISSN 0271-5317. 29 (11), s 761 - 767 doi: 10.1016/j.nutres.2009.10.010
 • Flateland Sylvi Refleksjonsgrupper i praksis sykepleiestudenter, kontaktsykepleiere og lærer (2009). Norsk tidsskrift for sykepleieforskning . ISSN 1501-4754. 11 (4), s 23 - 29
 • Flateland Sylvi "Læring og fagutvikling i en praksiskontekst. Utvikling av en modell for læring innenfor sykepleieyrket" (2008). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 90 (4), s 42 - 45
 • Moi Ellen Benestad, Söderhamn Ulrika, Marthinsen Gunhild Nordbø, Flateland Sylvi Monika, Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell (2019). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 14 ((74699)(e-74699)), doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.74699
 • Skisland Anne Valen -Sendstad, Flateland Sylvi Monika, Tønsberg Anne K. Flaatten, Söderhamn Ulrika, Praksisveiledning av minoritetsspråklige sykepleierstudenter krever mer tid og tilrettelegging (2018). Sykepleien Forskning . ISSN 1890-2936. 13 (73021), s - doi: 10.4220/sykepleienf.2018.73021
 • Skisland Anne Valen -Sendstad, Flateland Sylvi Monika, Tønsberg Anne K. Flaatten, Söderhamn Ulrika, Minority language-speaking students' challenges in the Bachelor's programmes (2018).
 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg (2016).
 • Flateland Sylvi Monika, Nesheim Trine Marie, Riiser Anne-Brit, Söderhamn Ulrika, Sykepleiestudenters erfaringer knyttet til overføring av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjeneste (2015). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 1 (2), s 145 - 153
 • Söderhamn Olle, Flateland Sylvi Monika, Haraldstad Kristin, Skisland Anne Valen-Senstad, Kvalitet o forskningsveiledning. Noen betraktninger fra et nordisk utviklingsseminar (2013). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 3 (2), s 139 - 144

Sist endret: 26.11.2018 10:11

Send studiet på mail