0
Hopp til hovedinnhold

Sven Åke Bjørke

Pensjonist

Sven Åke Bjørke er universitetslektor ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Universitetet i Agder. Han underviser i miljø- og utvikling og IKT-støttet pedagogikk. Han underviser også ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS).

Bjørke er utdannet naturfaglærer, og har i tillegg til lærerhøyskoleutdanning mellomfag i biologi. Han har juridisk embetseksamen, med miljørett og internasjonal rett som spesialfag. Han har fransk grunnfag, og mastergrad i e-læringspedagogikk. Han er godkjent som jurist-lingvist for EU-kommisjonen.

Bjørke har praktisert som hovedlærer og lektor på videregående skoler i Norge, deriblant Gjøvik vdg skole for Handel og kontor, Markedsføringsskolen på Gjøvik og Arendal maritime vdg skole. Han var også rektor på en videregående internatskole i Vest-Kenya gjennom Fredskorpset i 1974-76.  Bjørke har undervist på Universitetet i Agder siden 2005.

Sven Åke Bjørke har i en årrekke arbeidet som informasjonssjef ved UNEP / GRID-Arendal, hvor noen av oppgavene var å popularisere informasjon fra FNs klimapanel (IPCC) og UNEP, utarbeide en egen nettbasert pedagogikk for FN-universitetet for utdanning for bærekraftig utvikling, og delta i utviklingen av program for bærekraftig utvikling i Afrika, være rådgiver for miljøverndepartement i en rekke land og for et av Verdensbankens prosjekt i Afrika sør for Sahara.

Han var hovedforfatter og redaktør av publikasjoner som: Vital Climate Graphics | Vital climate graphics Africa | State of environment Norway, og rådgiver for utviklingen av State of the Environment Report China 1997; | State of the Environment Report South Africa 1997 and for the Programme ‘Mainstreaming Education for Sustainable Development in Africa (MESA)

Han har også skrevet eller vært hovedforfatter for e-bøker som Together we can - Team and collaborative elarning online; The art of speaking to an audience; Study strategies and study techniques; How to write academic essays and The Greenhouse effect, Climate Change and the road to sustainability, og mange fagartikler om e-læringspedagogikk. Bjørke ble tildelt e-læringsprisen i 2008.

På begynnelsen av 1980-tallet arbeidet han som stedlig representant for Redd Barna i Kenya. Han har også arbeidet for bistandsorganisasjonen ARC-aid som styremedlem i 20 år, og for den norske Flyktningehjelpen i Kosovo i 2000. Han er styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon.

CV Sven Åke Bjørke (Aug 2017)

Hjemmeside: http://ufbutv.com/

Faglige interesser

Økologi og utvikling

E-pedagogikk

Prosjekter

 • The Distance Education Leapfrogging Project (DELP)  http://cees.mak.ac.ug/delp/ a NORHED financed collaborative competence upgrading scheme on ICT-supported education between the University of Agder and the Makerere university in Uganda.
 • Future learning lab  – a virtual network and think-tank-operating group of engaged colleagues from academia and the media/entrepreneurship sector. With a home base in Southern Norway, our projects now extend beyond Norway to the Nordic countries and beyond Europe to ongoing collaboration with peers in the United States, the Baltic countries and South Africa.
 • Linking tourism and conservation (LC&T). Education and training on sustainable Tourism and National Parks.  LT&C is a network designed to develop tools and incentives for replication of best practices and examples of sustainable tourism that supports the establishment and management of national parks and other types of protected areas. LT&C works with individuals, businesses, and governments to strengthen the benefits of both sustainable tourism and area protection and management.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjørke, Sven Åke (2015). Education for sustainable Development going online. Digital Media in Teaching and its Added Value. ISBN: 978-3-8309-3287-1. Waxmann Verlag. Kapittel. s 177 - 190.
 • Bjørke, Sven Åke (2011). E-learning for sustainable development - rationale, strategies, choices and actions. Experiences from the study programme MSc in Development Management. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN: 1504-4831. 7 (2). s 79 - 93.
 • Bjørke, Sven Åke; Ask, Bodil; Haugen, Harald (2010). ICT-supported education; learning styles for individual knowledge building Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research. ICT-supported education; learning styles for individual knowledge building Knowledge Management, Information Systems, E-Learning, and Sustainability Research. ISBN: 9783642163173. Springer Publishing Company. kapittel. s 215 - 224.
 • Bjørke, Sven Åke; Wilberg Schibbye, Jeanett (2009). Full-time international master?s programme online: experiences, challenges and changes. Læringsmiljø på nett: erfaringer fra forsøk og prosjekt. ISBN: 978-82-519-2520-4. Tapir Akademisk Forlag. kap. s 12.
 • Bjørke, Sven Åke; Ask, Bodil (2009). Networked learning and approaches to ICT supported education ? collaborative learning in a global setting. Social Networking, Proceedings of International Conferences, Silesian Moodle Moot 2009. ISBN: 9788024821177. Innovation of education inst, Ostrava. faglig_bok_forlag. s 10.
 • Bjørke, Sven Åke (2008). Challenges and training needs of E-supporters. FIG International workshop 2008. International Institute for Geo-Information Science and Earth Observat. faglig_bok_forlag.
 • Bjørke, Sven Åke; Ask, Bodil; Haugen, Harald (2008). Online Learning Superior to on-Campus Teaching - Student Engagement and Course Content Central for e-Learning outcome. E-Learn 2008. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, & Higher Education. ISBN: 1-880094-66-5. Association for the Advancement of Computing in Education. -. s 7.
 • Bjørke, Sven Åke (2010). Taleteknikk Talekurs. Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). s 25.
 • Isabwe, Ghislain Maurice Norbert; Bjørke, Sven Åke (2018). From Teaching a Small Elite To Educating the Masses Through Immersive Virtual Learning Environments.
 • Bjørke, Sven Åke; Lazareva, Aleksandra (2016). Tutoring in Online and Distance Education.
 • Bjørke, Sven Åke; Lazareva, Aleksandra (2016). Peer assessment in online collaborative learning: Increasing performance.
 • Bjørke, Sven Åke; Lazareva, Aleksandra; Mayende, Godfrey; Nampijja, Dianah; Isabwe, Ghislain Maurice Norbert (2015). Together we can. Team and online collaborative work.
 • Bjørke, Sven Åke (2014). Vann og konflikter om vann.
 • Bjørke, Sven Åke (2014). Vann og utvikling.
 • Bjørke, Sven Åke (2014). Vann og klima.
 • Bjørke, Sven Åke (2014). E-learning for the future.
 • Bjørke, Sven Åke (2014). Traditional forms of instruction vs collaborative learning.

Sist endret: 8.08.2019 16:08