0
Hopp til hovedinnhold

Svein Olav Glesaaen Nyberg

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C5089 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08-16
 • Forfatter (Universitetsforlaget): "Statistikk - en bayesiansk tilnærming" (2016)
 • UniPed, Universitetet i Agder, 2009 (universitetspedagogikk)
 • Universitetet i Agder, 2003-nå
 • Høgskulen i Volda (lærerutdannelsen), 2002-3
 • Senior Kunnskapsingeniør, Computas AS, 1998-2002
 • Post-doc, Universitet i Edinburgh, 1996-98
 • Dr. Scient, Universitetet i Oslo, 1996
 • Cand. Scient., Universitetet i Oslo, 1991

Faglige interesser

Undervisning

 • MA-155 (Statistikk) - Grunnleggende statistikk, og bayesiansk og frekventistisk inferens
 • MA-160 (Matte2 for Mekatronikk) - Bruk av Laplace-transformasjonen
 • Matte-2 (Felles) - lineær algebra og differensialligninger

Faglige interesser

 • Bayesiansk statistikk
 • Sannsynlighetsteori
 • Stokastiske prosesser

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nyberg, Svein Olav (2018). The Bayesian Way: Introductory Statistics for Economists and Engineers. ISBN: 978-1119246879. Wiley-Blackwell. s 488.
 • Nyberg, Svein Olav (2016). Statistikk - en bayesiansk tilnærming. ISBN: 978-82-15-02637-4. Universitetsforlaget. s 503.

Sist endret: 28.11.2021 09:11