Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes

Professor

 
Kontor:
9I165 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Undervisning: Forvaltningsrett

Forskningsinteresser: forvaltningsrett, komparativ forvaltningsrett, barnevernrett, konstitusjonell rett, sivilprosess, rettskulturer

Doktoravhandling

Bragdø-Ellenes, S. C. (2009). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. Ph.D. avhandling. 415 s. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Utvalgte oppdrag/verv:

Styreleder i Bildende kunstneres hjelpefond (2023-)

https://kunstfond.no

Leder av Rådet for taushetsplikt og forskning (2014-)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dep/styre-rad-og-utval/permanente-rad-utvalg-og-arbeidsgrupper-/Radet-for-taushetsplikt-og-forskning.html?id=621025

Varamedlem og medlem av Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen, UiA (2016-2023)

https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Boards/Details/213439

Medlem av Universitets- og høyskolelovutvalget (2018-2020)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utvalg-skal-gjennomga-regelverket-for-hoyere-utdanning/id2605738/

Medlem av lovutvalg som utredet ny konkurranseklagenemnd (2014)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/NOU-2014-11/id2076222/

Rådgiver på diverse forskningsoppdrag for bl.a. Oxford Research. 

For forskningsaktiviteter klikk på Cristin

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Nguyen Duy, Iris (2023). An Introduction to French Legal Culture. Handbook on Legal Cultures. A Selection of the World's Legal Cultures. ISBN: 978-3-031-27744-3. Springer Nature. Chapter. s 577 - 609.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2020). Alminnelig og spesialisert tvisteløsning - i og utenfor domstolene. Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. ISBN: 978-82-450-3300-7. Fagbokforlaget. s 127 - 150.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2020). An introduction to French Legal Culture. Comparing Legal Cultures (Revised and Extended 2nd Edition). ISBN: 978-82-450-3394-6. Fagbokforlaget. kapittel. s 471 - 511.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Torjesen, Stina (2020). Diplomatisk hodebry: internasjonale reaksjoner på kontroversielle avgjørelser i norsk barnevern. Internasjonal Politikk. ISSN: 0020-577X. 78 (1). s 1 - 31. doi:10.23865/intpol.v78.1069.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2019). Overprøving av vedtak i miljøsaker - i domstol eller klagenemnd?. Mellom jus og politikk. Grunnloven § 112. ISBN: 978-82-450-2701-3. Fagbokforlaget. kap. s 119 - 137.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Smith, Eivind (2018). Remarques sur le contentieux des étrangers en Norvège. Mélanges en l'honneur de Bernard Pacteau : Cinquante ans de contentieux publics. ISBN: 978-2-84934-343-2. Mare & Martin. kapittel. s 169 - 181.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2017). An Introduction to French Legal Culture. Comparing Legal Cultures. ISBN: 978-82-450-2091-5. Fagbokforlaget. kapittel. s 131 - 171.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2017). Draft version of The french legal culture. Comparing Legal Cultures [Draft version]. ISBN: 978-82-450-2081-6. Fagbokforlaget. kapittel. s 47 - 87.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2013). Faste advokater i barnevernsaker?. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. ISBN: 978-82-05-42443-2. Gyldendal Juridisk. Delkapittel. s 95 - 107.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2010). Regjeringsadvokatens betydning for rettssikkerheten i forvaltningen, for menneskerettighetenes gjennomslag og for prøvingen av lovers grunnlovsmessighet. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. 49 (8). s 490 - 504.
 • Bragdø, Sunniva Cristina (2005). Domstolsprøving av forvaltningsvedtak et komparativt perspektiv. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (Årg. 44, nr 1/2). s 68 - 89.
 • Bragdø, Sunniva Cristina (2002). Rettssikkerheten i fylkesnemndene i et internasjonalt perspektiv. Barnevern, fylkesnemnd og rettssikkerhet. ISBN: 82-05-30025-9. Gyldendal Akademisk. s 199 - 307.
 • Nguyen Duy, Iris; Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Backer, Inge Lorange; Eng, Svein; Rasch, Bjørn Erik (2020). Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. ISBN: 978-82-450-3300-7. Fagbokforlaget. s 713.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina; Abusland, Terje (2017). Forvaltningsrett i et nøtteskall. ISBN: 9788205470705. Gyldendal Norsk Forlag A/S. s 232.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2014). Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike. ISBN: 978-82-15-01849-2. Universitetsforlaget. s 375.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2023). Politisk press på juridiske beslutninger.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2023). Politisk press på juridiske avgjørelser.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2022). Politisk press på juridiske beslutninger.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2022). Forvaltningsrettslige temaer for Klagenemnda i Kristiansand kommune.
 • Bragdø-Ellenes, Sunniva Cristina (2021). Er forvaltningen en trussel mot rettssikkerheten? Deltagelse i debatt i regi av Civita..

Sist endret: 29.01.2024 17:01