0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
9I257 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Har en PhD i internasjonal business fra Universitetet i Agder. Forskningen fokuserer på problemstillinger knyttet til internasjonalt entreprenørskap, med spesielt fokus på born globals. Ytterligere forskningsinteresser er kvinner i entreprenørskap og entreprenørskapsutdanning. Øyna har hatt eksterne forskningsopphold hos COMAS (Israel), San Diego State University (USA) og American university (USA). Øyna har videre erfaring fra Sørlandets Europakontor (Brussel), samt fra flere av avdelingene på UiA (Forskningsadministrativ avdeling og Opptakskontoret).

Deltar i organiseringen av Handelshøyskolens frokostseminar.

Undervisning

ORG207 Entreprenørskap og Innovasjon

Faglige interesser

Hovedfelt er (internasjonalt) entreprenørskap, med spesielt fokus på tidlig internasjonalisering (International New Ventures/Born globals), og kvinner i entreprenørksap. Underviser i ORG207, Entreprenørskap og Innovasjon.

Prosjekter

Forskningsgruppe for strategi, innovasjon og entreprenørskap

https://www.uia.no/forskning/handelshoeyskolen/strategi-innovasjon-og-entreprenoerskap

Allmenn formidling

"Fra lokal til global: Hvordan kan SMBer tilrettelegge for internasjonalisering?" på Handelshøyskolens frokostseminar

Vitenskapelige publikasjoner

  • Øyna, Stine (2017). International New Ventures: Development beyond inception.
  • Øyna, Stine (2017). En prat om hvorfor det er så få damer som er akademikere og entreprenører.
  • Øyna, Stine; Alon, Ilan (2016). A systametic literature review of the Born Global and International New Venture literature.
  • Øyna, Stine (2016). International New Ventures and Born globals - strategies for growth and survival.
  • Øyna, Stine; Almor, Tamar; Tarba, Shlomo; Ahammad, Mohammad (2015). Growing up is hard to do: Maturing born global companies in a high-tech environment.

Ekspertområder

Sist endret: 17.09.2019 18:09