0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
N03021 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jag är intresserad av design och implementering av digitala tjänster inom eHälsa och offentlig verksamhet. För närvarande fokuserar min forskning på design och utveckling av digitala tjänster tillsammans med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. I min doktorsavhandling studerade jag patienters tillgång till sin hälsojournal via nätet. 

Prosjekter

InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Wass, Sofie; Safari, Mugula Chris (2020). Photovoice—Towards Engaging and Empowering People with Intellectual Disabilities in Innovation. Life. ISSN: 2075-1729. 10 (272). s 1 - 11. doi:10.3390/life10110272.
 • Wass, Sofie; Omland, Hans Olav (2019). Eliciting potential innovation benefits - a case study of employment for persons with intellectual disabilities. Proceedings from InnArbeid International Conference on work inclusion for persons with intellectual disabilities. ISBN: 978-91-7685-017-6. Linköping University Electronic Press. Paper. s 15 - 21.
 • Imre, Özgün; Wass, Sofie Sara Terese (2019). Trends in Patient Generated Data – An Initial Review. Proceeding of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2019). ISBN: 978-0-9981331-2-6. AIS Electronic Library. Personal Health and Wellness Management with Technologies. s 4146 - 4154.
 • Wass, Sofie; Omland, Hans Olav; Moe, Carl Erik (2019). Understanding the Problem – Innovation in the Welfare Sector Through Action Design Research. MCIS 2019 PROCEEDINGS. ISBN: 978-0-9966831-8-0. Association for Information Systems. Chapter.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Vimarlund, Vivian (2018). Same, same but different: Perceptions of patients’ online access to electronic health records among healthcare professionals. Health Informatics Journal. ISSN: 1460-4582. s 1 - 11. doi:10.1177/1460458218779101.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Vimarlund, Vivian (2018). The Role of PAEHRs in Patient Involvement. Journal of medical systems. ISSN: 0148-5598. 42 (210). s 1 - 6. doi:10.1007/s10916-018-1070-y.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 11 - 15.
 • Wass, Sofie; Omland, Hans Olav; Moe, Carl Erik (2019). UNDERSTANDING THE PROBLEM–INNOVATION IN THE WELFARE SECTOR THROUGH ACTION DESIGN RESEARCH..
 • Wass, Sofie Sara Terese; Hansen, Lise Amy (2019). Inclusive worklife innovation – reflections on problem framing and solution spaces across systems.
 • Wass, Sofie Sara Terese (2019). InnArbeid - innovasjon genom samskaping.
 • Thygesen, Elin; Wass, Sofie Sara Terese; Hansen, Lise Amy; Moe, Carl Erik; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Ludvigsen, Ann-Elisabeth; Almqvist, Frida (2019). InnArbeid - need-based innovation of technology-supported services with intellectual disabillities in working life.
 • Thygesen, Elin; Wass, Sofie Sara Terese; Hansen, Lise Amy; Moe, Carl Erik; Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Ludvigsen, Ann-Elisabeth; Almqvist, Frida (2019). InnArbeid - Userdriven technology innovation for including people with intellectual disability in working life.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil; Omland, Hans Olav (2019). InnArbeid- User needs and user insights as a base for innovation of technology supported services for includingpersons with disabilities in working life - Work package 2.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Omland, Hans Olav; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil (2019). InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk av teknologi -status fra arbeidspakke 2.

Sist endret: 7.10.2020 21:10