0
Hopp til hovedinnhold

Sissel Undheim

Professor II

Religionsvitenskap

Vitenskapelige publikasjoner

 • Undheim, Sissel (2021). The Vestal Nun. Afterlife and reception of Vestal virgins in art and literature in Late Antiquity and after.. Journal of Early Christian History (JECH). ISSN: 2222-582X. 10 (2). s 8 - 27. doi:10.1080/2222582X.2021.1926302.
 • Ivanovici, Vladimir; Undheim, Sissel (2019). Consecrated Virgins as Living Reliquaries in Late Antiquity. RIHA Journal. ISSN: 2190-3328. (0228).
 • Undheim, Sissel (2019). Made Up Prophecies: Metamodern Play with Religion, Spirituality and Monomyth in the LEGO Universe. Cultural Studies of LEGO. More Than Just Bricks. ISBN: 978-3-030-32664-7. Palgrave Macmillan. 5. s 97 - 121.
 • Undheim, Sissel (2019). Med tente lys inn i varmen. Lucia-tog i norske skoler og barnehager. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 166 - 197.
 • Undheim, Sissel (2018). Lego religion in the classroom. The potential use of children’s popular culture in the teaching of religion in kindergarten and primary school. Zeitschrift für Religionskunde - Revue de didactique des sciences des religions. ISSN: 2297-6469. (6). s 52 - 66.
 • Anker, Trine; Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag. ISBN: 9788205512252. Gyldendal Akademisk. Kapittel 4. s 58 - 73.
 • Undheim, Sissel (2017). Aniconism and images in Norwegian RE textbooks: Representations and historical change. Textbook violence. ISBN: 978-1-78179-258-2. Equinox Publishing. 7.. s 126 - 150.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. ISBN: 9788215029078. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 11 - 24.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. ISBN: 9788215029078. Universitetsforlaget. 1. s 11 - 24.
 • Undheim, Sissel (2017). Kan populærkultur og døde religioner vekke liv i religionsfaget?. Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. ISBN: 9788215029078. Universitetsforlaget. Kapittel 4. s 54 - 69.
 • Undheim, Sissel (2017). The wise and the foolish virgins: Representations of Vestal virginity and pagan Chastity by Christian writers in late antiquity. Journal of Early Christian Studies. ISSN: 1067-6341. 25 (3). s 383 - 409. doi:10.1353/earl.2017.0034.
 • Undheim, Sissel (2016). Spiritual Lego. Temples, rituals and new age in Ninjago and Chima. IIPC: International Institute of Popular Culture Publication Series. ISSN: 1797-318X. 7s 48 - 58.
 • Undheim, Sissel (2016). The sacred power of Lego-Chi: mediatized spirituality in Lego, legends of Chima. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 25 (1). s 66 - 86. doi:10.1177/1103308816668921.
 • Undheim, Sissel (2015). Bilder og bildeforbud i skolens religionsfag. En analyse av lærebøker for KRL og RLE. Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. kapittel. s 247 - 266.
 • Undheim, Sissel (2015). Veiled visibility: Morality, Movement and Sacred Virginity in Late Antiquity. The moving city. Processions, passages and promenades in ancient Rome. ISBN: 978-1-47252-800-1. Bloomsbury Academic. Chapter 5. s 59 - 71.
 • Undheim, Sissel (2013). RLE-religion. Religionsbegrepet i RLE-læreverkene for småskoletrinnet. Prismet. ISSN: 0032-8847. (4). s 251 - 265.
 • Undheim, Sissel (2012). Christus Virgo: Representations of Christ as a Virgin in Early Christianity and Late Antiquity. Bulletin for the Study of Religion. ISSN: 2041-1863. 41 (2). s 22 - 27. doi:10.1558/bsor.v41i2.22.
 • Undheim, Sissel (2017). Borderline Virginities. Sacred and Secular Virgins in Late Antiquity. ISBN: 9781472480170. Routledge. s 224.
 • Lippe, von der, Marie; Undheim, Sissel (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. ISBN: 9788215029078. Universitetsforlaget.
 • Undheim, Sissel (2010). Romersk Religion Verdens Hellige Skrifter. Bokklubben. s 269.
 • Undheim, Sissel (2021). Everyone’s Saint? The Scandinavian Cult of Saint Lucy.
 • Undheim, Sissel (2021). Kan man leke med religion? Om profetier på kino og guder i lekekassa.
 • Undheim, Sissel (2021). “Covering Up, Closing In. Regulating Sacred Virginity in Late Antiquity”.
 • Undheim, Sissel (2021). Hva har Sankt Valentin med Valentinsdagen å gjøre?.
 • Undheim, Sissel; Granbo, Kristin (2021). «Aliya» (19) er redd for å miste «jomfruhinna»: – Det er ingen ugifte kvinner som bruker tampong.
 • Undheim, Sissel (2020). “Playing with religion: Lego, humor and metamodern spirituality.”.
 • Undheim, Sissel (2020). Fagdidaktisk forskning i religionsvitenskap (ved UiB).

Sist endret: 7.10.2019 15:10