0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
G3042 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannet lektor i drama og psykodramatiker. Stipendiat i teater på ph.d.-programmet Kunst i kontekst på Fakultet for kunstfag.

Arbeidstittel på ph.d.-prosjektet er "Øyeblikk av deltakelse - en studie av eksplisitt interaktive teaterformer. En undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, teaterform & teaterkunsnterens intensjon, med særlig fokus på opplevelsesdimensjon hos deltakeren." I forskningsprosjektet skal jeg forske på de interaktive strategiene i eksplisitt interaktivt teater i samtidsteater og i psykodrama.

Utvalgte publikasjoner

Skar, S. (2018). Lek og alvor - å uttrykke seg selv og det man tenker eller føler gjennom skapende og spontan handling i en skapende prosess. Hvordan arbeid i gruppe med psykodrama og andre kreative uttrykksformer kan fungere som inngang til personlig utviklingsarbeid og bidra til estetiske erfaringer.​​​​​(Mastergradsavhandling). Oslo: OsloMet -storbyuniversitetet.

Sist endret: 17.12.2019 13:12