Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Siri Helene Puntervold Nilssen

Universitetslektor

Stipendiat og universitetslektor

 
Kontor:
9I149 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Siri Helene Puntervold Nilssen er stipendiat og universitetslektor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen, Universitetet i Agder. Hun har juridisk embetseksamen fra Universitet i Oslo. Hun har sin bakgrunn fra advokatbransjen hvor hun særlig arbeidet med kontraktsrettslige spørsmål, fast eiendoms rettsforhold og plan - og bygningsrett. Hun har også arbeidet i Statsbygg, og da i hovedsak med entrepriserett og offentlige anskaffelser. Som stipendiat forsker hun på ulovfestet fullmakt. Hun underviser i et bredt spekter av juridiske fag, men har kontraktsrett som sitt hovedfokus. 

Forskning

Arbeider for tiden med PhD-avhandling med arbeidstittelen "Tredjemanns rettsstilling ved kontraktsrettslig representasjon på ulovfestet grunnlag"

Medlem av følgende forskergrupper:

Juss, Universitetet i Agder (2017-)

Real Estate: Economics & Law, Universitetet i Agder (2012-)

Formuerett, Universitetet i Bergen (2017-)

Undervisning

Undervisningserfaring:

Bachelor i rettsvitenskap:

JUR 103          Kontraktsrett I, 10 stp (2012-)

JUR 106          Pengekravsrett, 10 stp (2013-2015)

JUR 105          Erstatningsrett, 10 stp (2016)

JUR 110          Tingsrett, 10 stp (2014-2015)

JUR 200          Kontraktsrett II, 15 stp (2012-2016)

                       

Andre juridiske fag:

JU 100            Rettslære (2011)

JU 202            Rettslære 2 (2011-2013)

JU 303            Rettslære 3 (2010-2013)

JU 104            Rettslære (2015)

JU 404            Kontraktsrett (2013-2014) 

JU 405            Kontrakrstett (2013-2014) 

IND 412          Avtalerett (2011-2015)   

SV 126            Næringsjuridiske problemstillinger (2013-2014)

BE 205            Regnskapsførers plikter og ansvar (2011)

TKS 100         Juridisk metode, EVU for Statens Vegvesen

Arbeidserfaring

2017 -              Stipendiat ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder

2010 -              Universitetslektor ved Institutt for økonomi, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Universitet i Agder, senere Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

2002-2010      Rådgiver og seniorrådgiver i Statsbygg, Oslo

2003                Prosjektleder for prosjektet Etterbruk Fornebu, Statsbygg, Oslo (vikariat)

2000-2002       Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kjær & Co DA, Kristiansand

Faglige interesser

 • avtalerett
 • generell og spesiell kontraktsrett, både generell og spesiell 
 • pengekravsrett
 • fast eiendoms rettsforhold
 • erstatningsrett
 • tingsrett/property law
 • plan – og bygningsrett/l
 • gjeldsforhandling og konkurs

 

Prosjekter

Medlem av følgende forskergrupper:

Juss, Universitetet i Agder (2017-)

Real Estate: Economics & Law, Universitetet i Agder (2012-)

Formuerett, Universitetet i Bergen (2017-)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nilssen, Siri Helene Puntervold (2018). Western value premises in my project and cultural conditions indispensable to sustain those values - The legal status of the third party when contracting with an unauthorized agent.
 • Nilssen, Siri Helene Puntervold (2018). The legal status of the third party when contracting with an unauthorized agent.
 • Nilssen, Siri Helene Puntervold (2018). Når hundreåringen ikke strekker helt til - om ulovfestet representasjon i norsk rett.
 • Nilssen, Siri Helene Puntervold (2018). Partenes rettsstilling ved representasjon på ulovfestet grunnlag.
 • Nilssen, Siri Helene Puntervold (2017). Presentasjon av doktorgradsprosjekt for Institutt for rettsvitenskap.

Sist endret: 10.06.2019 09:06