Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Siri Hempel Lindøe

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D4022 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Kontor: D4 026B

Jeg underviser til daglig ved medieutdanningen på bachelor og masternivå. Min akademiske bakgrunn er en kombinasjon av idéhistorie og mediefag. Jeg har hovedfag i idéhistorie, med fokus på ikonoklasme som fenomen i Reformasjonstiden i Europa, og en Ph.d innen TV-analyse, hvor jeg har skrevet om fremstillinger av lidelse i den årlige innsamlingsaksjonen NRK TV-aksjonen. Jeg har også praktisk bakgrunn som programingeniør, med ti års erfaring som klipper i NRK Fjernsynet.

Min forskning er primært rettet mot dokumentarfilm og TV, hvor jeg er særlig opptatt av estetikk, etikk og fortellerteknikk. Jeg deltar for tiden i det tverrfaglige forskningsprosjektet "Making Memories. Contemporary Aesthetic Articulatiions of the Second World War in Norway" (2022-2026).

Forskning

Forskningsgrupper:

Medie- og kommunikasjonsstudier 

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/medie-og-kommunikasjonsstudier

 

Traumeframstillinger i samtidskulturen

Forskergruppa arbeider med ulike typer traumatisk fiksjon i samtidskulturen. Analysene ser nærmere på hvordan traumatiske hendelser og reaksjoner blir behandlet i litteratur, film, teater, fjernsyn og visuell kunst. Et hovedfokus i forskningen er å tolke utvalgte medie- og kunstuttrykk fra den vestlige samtidskulturen og å diskutere dem i relasjon til nyere bidrag til traumestudier og estetisk teori.

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/traumeframstillinger-i-samtidskulturen

Undervisning

KOM 110 Lyd og video (emneansvar)

KOM 113 TV-produksjon (emneansvar)

KOM 209 

KOM

Arbeidserfaring

2005 -  2020           

Førsteamanuensis/ Universitetslektor, Institutt for Nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Universitetet i Agder. Undervisning i praktiske mediefag. Reportasjer, dokumentar og kortfilm.     

2004-2005    

Koordinator for studieprogrammet Kreativ medieproduksjon, Mediehøgskolen Gimlekollen.

2003-2004    

Undervisning i Exphil og Exfac. Institutt for teologi og filosofi.Høgskolen i Agder.

2002-2003    

Undervisning TV-journalistikk. Mediehøgskolen Gimlekollen.

2000-2002     

Undervisning i TV-reportasje og dokumentar. Danvik Folkehøgskole

1991 - 2000  

Klipper i NRK. Fast frilanser for ulike avdelinger ved NRK, Marienlyst.

Prosjekter

Uferdig fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidens estetiske minnekultur. (2022-2026)

Prosjektet er en tverrfaglig studie av ulike verk og produksjoner innen litteratur, film, teater, visuell kultur og TV, som fokuserer på eller refererer til andre verdenskrig i Norge.

Hjemmeside:

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/forskning/framstilt-fortid.-norge-og-andre-verdenskrig-i-samtidskulturelle-optikker

 

Jens Bjørneboes barndom i Kristiansand (1920 – 1937)

Dokumentarprosjekt som skal tegne et tidsbilde av familien, byen og kulturen som Jens Bjørneboe vokste opp i fra 1920 – 1937 ved å bringe frem arkivmateriale som visualiserer omgivelsene som dannet rammen Bjørneboes barndom og ungdom i Kristiansand. Lydsiden bygges opp med musikk, lyd og intervjuer.

Utvalgte publikasjoner

 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Lindøe, Siri Hempel (2020). Den norske TV-aksjonen i historisk perspektiv.. Mediehistorisk tidsskrift. ISSN: 2464-4277. 17 (33). s 13 - 30.
 • Lindøe, Siri Hempel (2017). Den døde gutten på stranden. Etiske og estetiske aspekter ved fremstilling av lidelse i mediene.. Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Artikkel. s 183 - 200.
 • Lindøe, Siri Hempel (2014). Døden og feelgood-fjernsyn. Død, dødsfrykt og reaksjoner på død i NRK TV-aksjonen, Krafttak mot kreft,1997. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. ISBN: 9789525934618. University of Eastern Press of Eastern Finland. Kapittel 8. s 176 - 197.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). Billedspørsmålet i reformasjonen - fronten mellom Wittenberg og Sveits. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (3/4). s 100 - 116.
 • Lindøe, Siri Hempel (2010). En verdig fremstilling? Bruken av stemme og dokumentariske bilder i tv-fortellinger om menneskers lidelse. Skrift/Bilde/Lyd: Analyse av sammensatte tekster. ISBN: 978-82-7634-858-3. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 185 - 204.
 • Lindøe, Siri Hempel (2005). Ytre og indre ikonoklasme. Billedknusing i religion og pedagogikk på 1500-tallet i Europa.. Artikler om høgskolepedagogikk. Høgskolen i Agder. Artikkel. s 81 - 93.
 • Lindøe, Siri Hempel (2019). Lidelse på TV. En kritisk analyse av fremstillinger og fortellinger i TV-aksjonen. ISBN: 9788202566623. Cappelen Damm Akademisk.
 • Hamm, Christine; Lindøe, Siri Hempel; Markussen, Bjarne (2017). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. s 224.
 • Skogli, Nina Helene; Lindøe, Siri Hempel (2022). Nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms på scene og skjerm.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel; Røst, Andreas; Skogli, Nina Helene; Storeide, Anette Homlong; Wulfsberg, Marius (2022). Krigen i dagens minnekultur. Om estetiske fremstillinger av Norge under annen verdenskrig.
 • Lindøe, Siri Hempel (2022). Memories from the wrong side. Norwegian stories from the Eastern Front in WWII in two documentary film projects about the front sisters and the front fighters..
 • Lindøe, Siri Hempel (2022). Lidelse og frigjøring. Minner, identitet og konflikter i NRKs 70- og 75-årsmarkeringer av den siste krigsvinteren i Nord-Norge..
 • Böhnisch, Siemke; Lindøe, Siri Hempel (2022). Teater og TV som minneprodusenter. En tverrfaglig dialog og komparative perspektiver på fremstillinger av tvangsevakueringen og nedbrenningen av Finnmark høsten 1944.
 • Kvåle, Gunhild; Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Colletts kafe podkast: Estetiske artikulasjonar av andre verdskrig i Noreg.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Nytt prosjekt går i dybden på fortellinger om 2. verdenskrig.
 • Langås, Unni; Lindøe, Siri Hempel (2022). Estetiske artikulasjonar av andre verdskrig i Noreg.
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Satoru Nakanishi: "Village Holiday". Flerkamera filmformidling av kunstmusikk, livefremføring på Oscarsborg festning..
 • Lindøe, Siri Hempel (2021). Krigen er ikke hva den engang var, så hvorfor hisser vi oss opp over fremstillinger av den?.

Sist endret: 28.08.2022 13:08