0
Hopp til hovedinnhold

Siri Håvås Haugland

Instituttleder

Instituttleder

 
Kontor:
C5055 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Siri Håvås Haugland grunnutdanning som sosionom fra Høyskolen i Oslo, har mastergrad i sosial arbeid fra NTNU (2007) og ferdigstilte sin PhD i samfunnsmedisin ved NTNU i 2014. Tema for avhandlingen var "HAZARDOUS ALCOHOL USE ACROSS GENERATIONS. Parental and offspring hazardous alcohol use in the Nord Trøndelag Health Study».

Siri har arbeidet i rusfeltet siden 1996, hovedsakelig innenfor regionalt Kompetansesenter rus, og har i tillegg til erfaring fra fylkeskommunalt prosjektarbeid, planarbeid og psykiatrisk ungdomsteam. Fra august 2014 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for psyososial helse ved Universitetet i Agder, og fra januar 2016 gikk hun inn i stillingen som instituttleder ved samme institutt.

Faglige interesser

Ungdomsforskning, epidemiologi, rus, psykisk helse, foreldres rusbruk, rusforebyggging, folkehelse, helse, levekår og levevaner blant utsatte grupper

Prosjekter

Siri er medlem i forskningsgruppen Psykisk helsearbeid, og leder undergruppen Ung i Sør. Hun er i tilllegg prosjektleder for forskningsprosjektet "Helse, Levekår og Levevaner blant unge utenfor arbeid og skole (HELLAS)", som samarbeider med en rekke aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er hun opptatt av å ta i bruk Ungdata for å bidra til kunnskap om ungdom i regionen. I samarbeid med forskere ved NTNU og Universitetet i Oxford Brookes leder hun et prosjekt som skal ta i bruk data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å undersøke sammenhengen mellom foreldres rusbruk og vanskelige livshendelser.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haugland, Siri Håvås Coombes, Lindsey Stea, Tonje Holte (2019). Associations between parenting and substance use, meal pattern and food choices: A cross-sectional survey of 13,269 Norwegian adolescents. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 14doi:10.1016/j.pmedr.2019.100862.
 • Stea, Tonje Holte De Ridder, Karin Haugland, Siri Håvås (2019). Comparison of risk-behaviors among young people who are not in education, employment or training (NEET) versus high school students. A cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3049.
 • Stea, Tonje Holte Abildsnes, Eirik Strandheim, Arve Haugland, Siri Håvås (2019). Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3055.
 • Torstveit, Monica Klungland Johansen, Bjørn Tore Haugland, Siri Håvås Stea, Tonje Holte (2018). Participation in organized sports is associated with decreased likelihood of unhealthy lifestyle habits in adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 28 (11). s 2384 - 2396. doi:10.1111/sms.13250.
 • Bratberg, Grete Helen Wilsnack, Sharon C. Wilsnack, Richard Haugland, Siri Håvås Krokstad, Steinar Sund, Erik Reidar Bjørngaard, Johan Håkon (2016). Gender differences and gender convergence in alcohol use over the past three decades (1984-2008), the HUNT Study, Norway. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16 (723). doi:10.1186/s12889-016-3384-3.
 • Haugland, Siri Håvås Holmen, Turid Lingaas Krokstad, Steinar Sund, Erik Reidar Bratberg, Grete Helen (2015). Intergenerational Hazardous Alcohol Use and Area Factors: The HUNT Study, Norway. Substance Use & Misuse. ISSN: 1082-6084. 50 (14). s 1753 - 1764. doi:10.3109/10826084.2015.1037396.
 • Haugland, Siri Håvås Holmen, Turid Lingaas Ravndal, Edle Bratberg, Grete (2013). Parental alcohol misuse and hazardous drinking among offspring in a general teenage population: gender-specific findings from the Young-HUNT 3 study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 13 (1140). doi:10.1186/1471-2458-13-1140.
 • Haugland, Siri Håvås Strandheim, Arve Bratberg, Grete Helen (2012). Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 132 (4). s 410 - 413. doi:10.4045/tidsskr.11.0623.
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Fagkonferanse om unges helse Foreldres betydning for unges helse..
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Forsker på hva foreldres alkoholbruk gjør med barn og unge.
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Gjør det egentlig noe å se foreldrene fulle en gang i blant?.
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Gjør det egentlig noe å se foreldrene fulle en gang i blant?.
 • Haugland, Siri Håvås Stea, Tonje Holte De Ridder, Karin (2018). Health risk-behaviors among young people not in employment, education or training (NEET)..
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Health among young people not in employment, education or training (NEET).

Sist endret: 26.10.2018 15:10

Send studiet på mail