0
Hopp til hovedinnhold

Siri Håvås Haugland

Instituttleder

Instituttleder

 
Kontor:
C5055 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Siri Håvås Haugland grunnutdanning som sosionom fra Høyskolen i Oslo, har mastergrad i sosial arbeid fra NTNU (2007) og ferdigstilte sin PhD i samfunnsmedisin ved NTNU i 2014. Tema for avhandlingen var "HAZARDOUS ALCOHOL USE ACROSS GENERATIONS. Parental and offspring hazardous alcohol use in the Nord Trøndelag Health Study».

Siri har arbeidet i rusfeltet siden 1996, hovedsakelig innenfor regionalt Kompetansesenter rus, og har i tillegg til erfaring fra fylkeskommunalt prosjektarbeid, planarbeid og psykiatrisk ungdomsteam. Fra august 2014 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for psyososial helse ved Universitetet i Agder, og fra januar 2016 gikk hun inn i stillingen som instituttleder ved samme institutt.

Faglige interesser

Ungdomsforskning, epidemiologi, rus, psykisk helse, foreldres rusbruk, rusforebyggging, folkehelse, helse, levekår og levevaner blant utsatte grupper

Prosjekter

Siri er medlem i forskningsgruppen Psykisk helsearbeid, og leder undergruppen Ung i Sør. Hun er i tilllegg prosjektleder for forskningsprosjektet "Helse, Levekår og Levevaner blant unge utenfor arbeid og skole (HELLAS)", som samarbeider med en rekke aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er hun opptatt av å ta i bruk Ungdata for å bidra til kunnskap om ungdom i regionen. I samarbeid med forskere ved NTNU og Universitetet i Oxford Brookes leder hun et prosjekt som skal ta i bruk data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag for å undersøke sammenhengen mellom foreldres rusbruk og vanskelige livshendelser.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Haugland, Siri Håvås; Coombes, Lindsey; Strandheim, Arve (2019). Are Sexually Offensive or Violent Experiences More Common among Adolescents Exposed to Parental Alcohol Intoxication?. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. ISSN: 0952-9136. 28 (5). s 366 - 380. doi:10.1002/car.2583.
 • Haugland, Siri Håvås; Coombes, Lindsey; Stea, Tonje Holte (2019). Associations between parenting and substance use, meal pattern and food choices: A cross-sectional survey of 13,269 Norwegian adolescents. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 14doi:10.1016/j.pmedr.2019.100862.
 • Stea, Tonje Holte; De Ridder, Karin; Haugland, Siri Håvås (2019). Comparison of risk-behaviors among young people who are not in education, employment or training (NEET) versus high school students. A cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3049.
 • Stea, Tonje Holte; Abildsnes, Eirik; Strandheim, Arve; Haugland, Siri Håvås (2019). Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1-2). s 89 - 95. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3055.
 • Stea, Tonje Holte; Abildsnes, Eirik; Strandheim, Arve; Haugland, Siri Håvås (2019). Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1-2). s 89 - 95. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3055.
 • Bachke, Carl Christian; Haugland, Siri Håvås (2019). Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. doi:10.18261/issn.2464-3076-2019-02-01.
 • Torstveit, Monica Klungland; Johansen, Bjørn Tore; Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2018). Participation in organized sports is associated with decreased likelihood of unhealthy lifestyle habits in adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 28 (11). s 2384 - 2396. doi:10.1111/sms.13250.
 • Bratberg, Grete Helen; Wilsnack, Sharon C.; Wilsnack, Richard; Haugland, Siri Håvås; Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Bjørngaard, Johan Håkon (2016). Gender differences and gender convergence in alcohol use over the past three decades (1984-2008), the HUNT Study, Norway. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16 (723). doi:10.1186/s12889-016-3384-3.
 • Haugland, Siri Håvås; Holmen, Turid Lingaas; Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Bratberg, Grete Helen (2015). Intergenerational Hazardous Alcohol Use and Area Factors: The HUNT Study, Norway. Substance Use & Misuse. ISSN: 1082-6084. 50 (14). s 1753 - 1764. doi:10.3109/10826084.2015.1037396.
 • Haugland, Siri Håvås; Holmen, Turid Lingaas; Ravndal, Edle; Bratberg, Grete (2013). Parental alcohol misuse and hazardous drinking among offspring in a general teenage population: gender-specific findings from the Young-HUNT 3 study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 13 (1140). doi:10.1186/1471-2458-13-1140.
 • Haugland, Siri Håvås; Strandheim, Arve; Bratberg, Grete Helen (2012). Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 132 (4). s 410 - 413. doi:10.4045/tidsskr.11.0623.
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Fagkonferanse om unges helse Foreldres betydning for unges helse..
 • Haugland, Siri Håvås (2018). Forsker på hva foreldres alkoholbruk gjør med barn og unge.

Sist endret: 19.09.2019 10:09