Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Siri Håvås Haugland

Instituttleder

Instituttleder

 
Kontor:
C5135 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Siri Håvås Haugland er professor i psykososial helse, og er utdannet sosionom med doktorgrad i samfunnsmedisin fra det medisinsk fakultet ved NTNU . Tema for avhandlingen var "HAZARDOUS ALCOHOL USE ACROSS GENERATIONS. Parental and offspring hazardous alcohol use in the Nord Trøndelag Health Study».

Siri har arbeidet i rusfeltet siden 1996, hovedsakelig innenfor regionalt Kompetansesenter rus, og har i tillegg til erfaring fra fylkeskommunalt prosjektarbeid, planarbeid og psykiatrisk ungdomsteam. Fra august 2014 ble hun ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for psyososial helse ved Universitetet i Agder, og fra januar 2016 gikk hun inn i stillingen som instituttleder ved samme institutt.

Forskningen hennes setter blant annet fokus på betydning av oppvekstvilkår, vanskelige barndomshendelser, foreldres alkoholbruk, marginalisering fra skole og arbeidsliv, sosial ulikhet og psykososial helse blant barn og unge.

Hun er for tiden assisterende forskningsgruppeleder for forskningsgruppen Rus, familie og nære relasjoner (RUFA).

Forskning

Forskningsinteresser

 • foreldres alkoholbruk og psykososial helse hos barna
 • skader fra alkohol hos andre enn brukeren
 • foreldrepraksis og psykososial helse
 • folkehelse - befolkningssdata, registerdata mm
 • psykososial helse og fysisk helse blant unge utenfor skole og arbeid (NEET), og tjenesteforskning
 • psykisk helse hos ungdom
 • vanskelig barndom, helse, sosiale faktorer, sosial ulikhet

Faglige interesser

Ungdomsforskning, epidemiologi, rus, psykisk helse, foreldres rusbruk, rusforebyggging, folkehelse, helse, levekår og levevaner blant utsatte grupper, konsekvenser av vanskelig barndomserfaringer

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gabrielsen, Karin Berle; Clausen, Thomas; Haugland, Siri Håvås; Vederhus, John-Kåre (2024). Gradual improvement in functioning and mental distress during long-term outpatient SUD treatment – A prospective pre-post study. Addictive Behaviors Reports. ISSN: 2352-8532. 19doi:10.1016/j.abrep.2024.100525.
 • Kleppang, Annette Løvheim; Vettore, Mario Vianna; Hartz, Ingeborg; Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2023). Patterns of unhealthy behaviours during adolescence and subsequent anxiety and depression in adulthood: a prospective register linkage study of the HUNT survey and health registries. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 20doi:10.1186/s12966-023-01408-2.
 • Vederhus, John-Kåre; Haugland, Siri Håvås; Timko, Christine (2022). A mediational analysis of adverse experiences in childhood and quality of life in adulthood. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN: 1049-8931. 31 (1). doi:10.1002/mpr.1904.
 • Stea, Tonje Holte; Shatri, Herolinda; Haugland, Siri Håvås; Kleppang, Annette Løvheim (2022). Association between self-repoted childhood difficulties and obesity and health related behaviors in adulthood- a cross sectional study among 28,047 adults from the general population.. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 19 (3). doi:10.3390/ijerph19031395.
 • Gallefoss, Lisbeth; Gabrielsen, Karin Berle; Haugland, Siri Håvås; Clausen, Thomas; Vederhus, John-Kåre (2022). Effects of a brief pre‑admission telephone reminder on no‑show and dropout rates in substance use disorder treatment: a quasi‑experimental study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 17 (1). doi:10.1186/s13011-022-00489-9.
 • Gabrielsen, Karin Berle; Clausen, Thomas; Haugland, Siri Håvås; Hollup, Stig Arvid; Vederhus, John-Kåre (2022). Infralow neurofeedback in the treatment of substance use disorders: a randomized controlled trial. Journal of Psychiatry & Neuroscience. ISSN: 1180-4882. 47 (3). s 222 - 229. doi:10.1503/jpn.210202.
 • Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2022). Risky Lives? Self-Directed Violence and Violence From Others Among Young People Not in Education, Employment, or Training (NEET). Frontiers in Public Health. ISSN: 2296-2565. 10doi:10.3389/fpubh.2022.904458.
 • Friesinger, Jan Georg; Haugland, Siri Håvås; Vederhus, John-Kåre (2022). The significance of the social and material environment to place attachment and quality of life: findings from a large population-based health survey. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 20doi:10.1186/s12955-022-02045-2.
 • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås; Andersen, Anders Johan W. (2022). Unngåelse som mestringsarbeid. En kvalitativ studie av jenters håndtering av sosiale utfordringer i skolen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. ISSN: 2535-7697. 16 (2). s 83 - 101. doi:10.23865/up.v16.3845.
 • Haugland, Siri H.; Dovran, Anders; Albæk, Ane Ugland; Sivertsen, Børge (2021). Adverse Childhood Experiences Among 28,047 Norwegian Adults From a General Population. Frontiers in Public Health. ISSN: 2296-2565. 9doi:10.3389/fpubh.2021.711344.
 • Vederhus, John-Kåre; Timko, Christine; Haugland, Siri Håvås (2021). Adverse childhood experiences and impact on quality of life in adulthood: development and validation of a short difficult childhood questionnaire in a large population-based health survey. Quality of Life Research. ISSN: 0962-9343. 30s 1769 - 1778. doi:10.1007/s11136-021-02761-0.
 • Haugland, Siri Håvås; Olivieira Vieira de Carvalho, Barbara; Stea, Tonje Holte; Strandheim, Arve; Vederhus, John-Kåre (2021). Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 16doi:10.1186/s13011-021-00384-9.
 • Kleppang, Annette Løvheim; Haugland, Siri Håvås; Bakken, Anders; Stea, Tonje Holte (2021). Lifestyle habits and depressive symptoms in Norwegian adolescents: a national cross-sectional study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 21doi:10.1186/s12889-021-10846-1.
 • Kleppang, Annette Løvheim; Ridder, Karin de; Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2021). Physical activity, sugar‑sweetened beverages, whole grain bread and insomnia among adolescents and psychological distress in adulthood: prospective data from the population‑based HUNT study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. ISSN: 1479-5868. 18s 1 - 11. doi:10.1186/s12966-021-01215-7.
 • Haugland, Siri Håvås; Elgan, Tobias (2021). Prevalence of Parental Alcohol Problems among a General Population Sample of 28,047 Norwegian Adults: Evidence for a Socioeconomic Gradient. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (10). doi:10.3390/ijerph18105412.
 • Lund, Janne; Madsen, Ole Jacob; Haugland, Siri Håvås (2021). Å gjøre "det som er liksom planen da" – en kvalitativ intervjustudie av skolestress blant unge jenter som et strukturelt problem. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 255 - 268. doi:10.23865/ntpk.v7.2801.
 • Haugland, Siri Håvås; Coombes, Lindsey; Strandheim, Arve (2020). Parental alcohol intoxication and adverse health outcomes among offspring. A 4-year follow up HUNT study among 2399 Norwegian adolescents. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 20doi:10.1016/j.pmedr.2020.101170.
 • Haugland, Siri Håvås; Coombes, Lindsey; Strandheim, Arve (2019). Are Sexually Offensive or Violent Experiences More Common among Adolescents Exposed to Parental Alcohol Intoxication?. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. ISSN: 0952-9136. 28 (5). s 366 - 380. doi:10.1002/car.2583.
 • Haugland, Siri Håvås; Coombes, Lindsey; Stea, Tonje Holte (2019). Associations between parenting and substance use, meal pattern and food choices: A cross-sectional survey of 13,269 Norwegian adolescents. Preventive Medicine Reports. ISSN: 2211-3355. 14doi:10.1016/j.pmedr.2019.100862.
 • Stea, Tonje Holte; Ridder, Karin de; Haugland, Siri Håvås (2019). Comparison of risk-behaviors among young people who are not in education, employment or training (NEET) versus high school students. A cross-sectional study. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1/2). s 39 - 47. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3049.
 • Stea, Tonje Holte; Abildsnes, Eirik; Strandheim, Arve; Haugland, Siri Håvås (2019). Do young people who are not in education, employment or training (NEET) have more health problems than their peers? A cross-sectional study among Norwegian adolescents. Norsk Epidemiologi. ISSN: 0803-2491. 28 (1-2). s 89 - 95. doi:10.5324/nje.v28i1-2.3055.
 • Bachke, Carl Christian; Haugland, Siri Håvås (2019). Mannlige vernepleiere og deres yrkesvalg. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. doi:10.18261/issn.2464-3076-2019-02-01.
 • Torstveit, Monica Klungland; Johansen, Bjørn Tore; Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2018). Participation in organized sports is associated with decreased likelihood of unhealthy lifestyle habits in adolescents. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 28 (11). s 2384 - 2396. doi:10.1111/sms.13250.
 • Bratberg, Grete Helen; Wilsnack, Sharon C.; Wilsnack, Richard; Haugland, Siri Håvås; Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Bjørngaard, Johan Håkon (2016). Gender differences and gender convergence in alcohol use over the past three decades (1984-2008), the HUNT Study, Norway. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 16 (723). doi:10.1186/s12889-016-3384-3.
 • Haugland, Siri Håvås; Holmen, Turid Lingaas; Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Bratberg, Grete Helen (2015). Intergenerational Hazardous Alcohol Use and Area Factors: The HUNT Study, Norway. Substance Use & Misuse. ISSN: 1082-6084. 50 (14). s 1753 - 1764. doi:10.3109/10826084.2015.1037396.
 • Haugland, Siri Håvås; Holmen, Turid Lingaas; Ravndal, Edle; Bratberg, Grete (2013). Parental alcohol misuse and hazardous drinking among offspring in a general teenage population: gender-specific findings from the Young-HUNT 3 study. BMC Public Health. ISSN: 1471-2458. 13 (1140). doi:10.1186/1471-2458-13-1140.
 • Haugland, Siri Håvås; Strandheim, Arve; Bratberg, Grete Helen (2012). Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset?. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 132 (4). s 410 - 413. doi:10.4045/tidsskr.11.0623.
 • Haugland, Siri Håvås (2023). Foreldres alkoholproblem og barnas psykososiale helse. Utvalgte funn fra befolkningsundersøkelser.
 • Haugland, Siri Håvås (2023). Er mennesket sin egen lykkes smed? Livsbetingelser og psykososial helse.
 • Haugland, Siri Håvås (2023). Parental alcohol problems during childhood and social exclusion in adulthood.
 • Kleppang, Annette Løvheim; Vettore, Mario Vianna; Hartz, Ingeborg; Haugland, Siri Håvås; Stea, Tonje Holte (2022). Patterns of unhealthy behaviours during adolescence and subsequent anxiety and depression in adulthood. A prospective register linkage study of the HUNT survey and health registries.

Sist endret: 9.12.2023 11:12