0
Hopp til hovedinnhold

Silje Holteberg

Rådgiver

Karriereveileder/ koordinator, UiA Karriere

 
Kontor:
D3058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00-15:00

Som karriereveileder brenner jeg for å motivere og hjelpe studenter til å få økt selvinnsikt ved å bli bevisst sin kompetanse, finne sitt utviklingspotensiale, se jobbmuligheter og jobbe systematisk for å nå målene sine.

Jeg har 15 års erfaring fra universitets- og høyskolesektoren, hvor jeg har vært så heldig å få jobbe med ulike typer studenter i overgangen mellom studier og arbeidsliv. I mitt arbeid prioriterer jeg alltid relasjonsutviklende arbeid, fordi jeg ser at de beste resultatene kommer i samarbeid med andre. Som karriereveileder er jeg også opptatt av at studentene skal bygge og utvikle egne nettverk gjennom studietiden. Jeg er stadig nysgjerrig på den gjensidige gevinsten som ligger i kontakt og samarbeid mellom arbeidsgivere og akademia.

Har kommunikasjonsfaglig bakgrunn (bachelor i markedskommunikasjon) og fullførte i 2018 Master of Management med fokus på organisasjonspsykologi og masterprogrammene Samspill og ledelse, Consulting og Prestasjoner i organisasjoner. 

 

Forskning

Som en del av min Master of Management grad ved Handelshøyskolen BI har jeg skrevet tre prosjektoppgaver som tilsammen utgjør min mastergrad:

  • 2018: Prestasjoner i organisasjoner: Prosjektoppgave om hvordan studenteres refleksjon før, under og etter praksis kan ha betydning for mestringstro og holdning til egen kompetanse. 
  • 2015: Consulting: Prosjektoppgave om hva som motiverer næringslivsmentorer for å delta i studenters mentorprogram.
  • 2014: Samspill og ledelse: Prosjektoppgave om teameffektivitet i en leanbedrift

Undervisning

Holder ulike karrierekurs, noen eksempler: 

  • Unik: Bli bevisst din kompetanse og finn dine muligheter 
  • Skill deg ut i søknadsbunken (CV- og søknadskurs)
  • Kom i gang med LinkedIn (10 tips til en god profil og nettverksbygging) 
  • Jobbintervjuet: alt du må vite (men ikke tør å spørre om)
  • Growth mindset: tankesettetes betydning for utvikling av kompetanse og måloppnåelse
  • Første dag på jobben/ i praksis: banalt viktige tips 
  • Personlig merkevarebygging: hvordan gjøre seg attraktiv hos arbeidsgiver

Faglige interesser

Karriereveiledning, kompetanseutvikling, trender i arbeidslivet, positiv psykologi, growth mindset, motivasjons- og mestringsteori, selvledelse, markedsføring, kommunikasjon, digital markedsføring, prestasjonsteam, erfaringslæring, organisasjonsutvikling 

Utvalgte publikasjoner

Tankesett påvirker læring 

Artikkel skrevet på forespørsel fra veilederforum.no. Artikkelen handler om hvordan studenter i praksis kan tilegne seg et lærende tankesett (growth mindset) og bruke refleksjon (erfaringslæring) aktivt for å øke mestringstroen. Høy mestringstro bidrar til at man lettere lykkes, ved at man viser utholdenhet til oppgavene som venter og forbereder seg til de valgene som må tas. 

Sist endret: 17.06.2019 00:06

Send studiet på mail