Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Silje Holteberg

Seniorrådgiver

Teamkoordinator/ Karriereveileder, UiA Karriere

 
Kontor:
A4019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00-15:00

Som karriereveileder brenner jeg for at studenter skal bygge karriere under studietiden ved å engasjere seg. I tillegg er jeg opptatt av å inspirere og hjelpe studenter til å opparbeide selvinnsikt ved å bli bevisst sin kompetanse, finne sitt utviklingspotensiale, se jobbmuligheter og jobbe systematisk for å nå målene sine.

Jeg har 15 års erfaring fra universitets- og høyskolesektoren, hvor jeg har vært så heldig å få jobbe med ulike typer studenter i overgangen mellom studier og arbeidsliv. I mitt arbeid prioriterer jeg alltid relasjonsutviklende arbeid, fordi jeg ser at de beste resultatene kommer i samarbeid med andre. Som karriereveileder er jeg også opptatt av at studentene skal bygge og utvikle egne nettverk gjennom studietiden. Jeg er stadig nysgjerrig på den gjensidige gevinsten som ligger i kontakt og samarbeid mellom arbeidsgivere og akademia.

Har en Master of Management fra 2018 med fokus på organisasjonspsykologi og masterprogram i Samspill og ledelse, Consulting og Prestasjoner i organisasjoner. I tillegg har jeg kommunikasjonsfaglig bakgrunn (bachelor i markedskommunikasjon), sosiologi, coaching og prosjektledelse. 

 

Forskning

Som en del av min Master of Management grad ved Handelshøyskolen BI har jeg skrevet tre prosjektoppgaver som tilsammen utgjør min mastergrad:

 • 2018: Prestasjoner i organisasjoner: Prosjektoppgave om hvordan studenteres refleksjon før, under og etter praksis kan ha betydning for mestringstro og holdning til egen kompetanse. 
 • 2015: Consulting: Prosjektoppgave om hva som motiverer næringslivsmentorer for å delta i studenters mentorprogram.
 • 2014: Samspill og ledelse: Prosjektoppgave om teameffektivitet i en leanbedrift

Undervisning

Holder ulike karrierekurs, noen eksempler: 

 • Hvordan få jobb som nyutdannet?
 • Internsjonal erfaring - hva har jeg lært?
 • Relasjons- og nettverksbygging (hvorfor og på hvilken måte?)
 • Unik: Bli bevisst din kompetanse og finn dine muligheter 
 • Skill deg ut i søknadsbunken (CV- og søknadskurs)
 • Kom i gang med LinkedIn (10 tips til en god profil og nettverksbygging) 
 • Jobbintervjuet: alt du må vite (men ikke tør å spørre om)
 • Growth mindset: tankesettetes betydning for utvikling av kompetanse og måloppnåelse
 • Første dag på jobben/ i praksis: banalt viktige tips 
 • Personlig merkevarebygging: hvordan gjøre seg attraktiv hos arbeidsgiver

Arbeidserfaring

 • Kompetanse Norge - gjesteredaktør for veilederforum.no 
 • Joblearn - veileder på Jobbklubb for arbeidssøkende
 • Handelshøyskolen BI Kristiansand - prosjektleder etter- og videreutdanning
 • Handelshøyskolen BI Kristiansand - markedskonsulent 
 • Handelshøyskolen BI Oslo - studieveileder 

Faglige interesser

Karriereveiledning, organisasjonspyskologi, kompetanseutvikling, trender i arbeidslivet, positiv psykologi, growth mindset, motivasjons- og mestringsteori, selvledelse, markedsføring, kommunikasjon, digital markedsføring, prestasjonsteam, erfaringslæring, organisasjonsutvikling 

Utvalgte publikasjoner

Forbered deg på morgendagens arbeidsliv

Min kollega Lene Tønnesen og jeg har skrevet en kronikk om hvordan kartlegging av egen kompetanse kan være med å bidra til bevisstgjøring av fremtidige karrieremuligheter. Kronikken ble først publisert i Fædrelandsvennen 7. desember 2020. 


CV som verktøy i veiledningen 

Kompetanse Norges Veilederforum.no er en fin arena for erfaringsdeling blant oss som veileder i spørsmål om karriere. Jeg har i en periode vært gjesteredaktør for artikkelserien "Veiledning i praksis". Her ble utfordret til å skrive en artikkel selv, og jeg valgte å reflektere over hvordan CV fungerer som et verdifullt verktøy for meg når jeg veileder. 


Tankesett påvirker læring 

Artikkel skrevet på forespørsel fra veilederforum.no. Artikkelen handler om hvordan studenter i praksis kan tilegne seg et lærende tankesett (growth mindset) og bruke refleksjon (erfaringslæring) aktivt for å øke mestringstroen. Høy mestringstro bidrar til at man lettere når målene sine, ved at man viser utholdenhet til oppgavene som venter og forbereder seg til de valgene som må tas. 

 

Sist endret: 21.10.2022 10:10