Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Silje Haugland

Førstelektor

 
Kontor:
C5030 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Safari, Mugula Chris; Wass, Sofie; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2023). Intellectual Disability, Digital Technologies, And Independent Transportation – A Scoping Review. Proceedings of the 56thAnnual Hawaii International Conference on System Sciences. ISBN: 978-0-9981331-6-4. HICSS Conference Office. Smart and Connected Cities and Communities. s 1983 - 1992.
 • Wass, Sofie; Safari, Mugula Chris; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav (2021). Transitions from school to sheltered employment in Norway – Experiences of people with intellectual disabilities. British Journal of Learning Disabilities. ISSN: 1354-4187. 49 (3). s 373 - 382. doi:10.1111/bld.12414.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
 • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 11 - 15.
 • Arntzen, Erik; Haugland, Silje (2012). Titration of limited hold to comparison in conditional discrimination training and stimulus equivalence testing. The Psychological Record. ISSN: 0033-2933. 62 (2). s 243 - 261. doi:10.1007/bf03395800.
 • Haugland, Silje; Løkke, Jon Arne; Eldevik, Sigmund; Tryggestad, Hege; Valmo, Astri; Aarlie, Hege (2010). Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA). ISSN: 0809-781X. 37 (1). s 21 - 33.
 • Haugland, Silje; Berge, Ulf; Gjermestad, Anita; Høium, Kari; Løkke, Jon Arne (2022). Kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid. ISBN: 9788215053165. Universitetsforlaget. s 600.
 • Westergård, Britt-Evy; Viken, Kjetil; Haugland, Silje (2019). Hva kaller vi «barnet» og hvordan definerer vi det?- en litteraturstudie om begreper knyttet til miljøarbeid-, terapi-, behandling-, og miljøtilrettelegging..
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil; Omland, Hans Olav (2019). InnArbeid- User needs and user insights as a base for innovation of technology supported services for includingpersons with disabilities in working life - Work package 2.
 • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Omland, Hans Olav; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil (2019). InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk av teknologi -status fra arbeidspakke 2.
 • Owren, Thomas; Haugland, Silje (2018). Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid.
 • Haugland, Silje (2018). InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi - noen foreløpige funn..

Sist endret: 1.10.2018 10:10