0
Hopp til hovedinnhold

Silje Haugland

Førstelektor

 
Kontor:
C5030 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

  • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities. Linköping Electronic Conference Proceedings. ISSN: 1650-3686. s 11 - 15.
  • Arntzen, Erik; Haugland, Silje (2012). Titration of limited hold to comparison in conditional discrimination training and stimulus equivalence testing. The Psychological Record. ISSN: 0033-2933. 62 (2). s 243 - 261.
  • Haugland, Silje; Løkke, Jon Arne; Eldevik, Sigmund; Tryggestad, Hege; Valmo, Astri; Aarlie, Hege (2010). Effekter av systematisk opplæring i samtalepreget veiledning målt med en multippel basislinjedesign. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse. ISSN: 0809-781X. 37 (1). s 21 - 33.
  • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil; Omland, Hans Olav (2019). InnArbeid- User needs and user insights as a base for innovation of technology supported services for includingpersons with disabilities in working life - Work package 2.
  • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Omland, Hans Olav; Haugland, Silje; Wass, Sofie Sara Terese; Fredwall, Terje Emil (2019). InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemning i arbeidslivet ved bruk av teknologi -status fra arbeidspakke 2.
  • Owren, Thomas; Haugland, Silje (2018). Utviklingshemmede inn i arbeidslivet: Forskningsprosjektet InnArbeid.
  • Haugland, Silje (2018). InnArbeid - Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk av teknologi - noen foreløpige funn..
  • Wass, Sofie Sara Terese; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Haugland, Silje (2018). Use of welfare technology to increase employment of individuals with intellectual disabilities.
  • Haugland, Silje (2016). What can we learn from other motivational theories?.
  • Haugland, Silje (2012). Paneldebatt om etikk.

Sist endret: 1.10.2018 10:10