0
Hopp til hovedinnhold

Sigrunn Askland

Ekstern sensor

Stipendiat i språkvitenskap

 
Kontortid:
Etter avtale

Allmennlærerutdanning

Master i engelsk språk

Utdanning i bl.a. norsk, spansk og idrett

Undervisningserfaring fra bl.a. ungdomsskole og videregående skole

Faglige interesser

Språktilegnelse

Språklæring

Sosiolingvistikk

Prosjekter

PhD-prosjekt: "The role of grammar in language teaching in Norwegian schools".

Vitenskapelige publikasjoner

  • Askland, Sigrunn (2019). «Grammatikk er viktig som ein reiskap når vi treng han». Kva seier lærarar om grammatikkundervisning i norskfaget?. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3).
  • Askland, Sigrunn (2019). “Too much grammar will kill you!” Teaching Spanish as a foreign language in Norway: What teachers say about grammar teaching. Nordic Journal of Modern Language Methodology. ISSN: 1894-2245. 6 (2). s 57 - 84.
  • Scheffler, Pawel; Horverak, May Olaug; Krzebietke, Weronika; Askland, Sigrunn (2017). Language backgrounds and learners’ attitudes to own-language use.. ELT Journal. ISSN: 0951-0893. 71 (2). s 197 - 217. doi:10.1093/elt/ccw058.
  • Askland, Sigrunn (2015). Being an exchange student in the USA: How does it affect a student’s oral English skills? A case study.. Nordic Journal of Modern Language Methodology. ISSN: 1894-2245.
  • Askland, Sigrunn (2018). Too much grammar will kill you! Teaching Spanish as a foreign language in Norway..
  • Askland, Sigrunn (2017). Elevers skriveutvikling fra ungdomsskole til videregående skole.
  • Askland, Sigrunn (2017). Lærerens tilbakemelding - til skade eller gagn?.
  • Askland, Sigrunn (2017). Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. Resultater fra en undersøkelse..
  • Askland, Sigrunn (2014). Teaching grammar and writing in upper secondary school. The role of feedback..

Sist endret: 28.02.2019 09:02