0
Hopp til hovedinnhold

Sigrunn Askland

Førsteamanuensis

 
Kontortid:
Etter avtale

Allmennlærerutdanning 

Master i engelsk 

Utdanning og undervisningserfaring i bl.a. norsk, spansk og idrett

Doktorgrad i språkvitenskap:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2638027

Mer enn 20 års undervisningserfaring fra bl.a. ungdomsskole og videregående skole

Vitenskapelige publikasjoner

  • Askland, Sigrunn (2020). “They have a Eureka moment – there’s a rule!” The role of grammar teaching in English as a second language in Norway. Journal of Second Language Teaching and Research. ISSN: 2045-4031. 8 (1). s 52 - 71.
  • Askland, Sigrunn (2019). «Grammatikk er viktig som ein reiskap når vi treng han». Kva seier lærarar om grammatikkundervisning i norskfaget?. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. (3).
  • Askland, Sigrunn (2019). “Too much grammar will kill you!” Teaching Spanish as a foreign language in Norway: What teachers say about grammar teaching. Nordic Journal of Modern Language Methodology. ISSN: 1894-2245. 6 (2). s 57 - 84.
  • Scheffler, Pawel; Horverak, May Olaug; Krzebietke, Weronika; Askland, Sigrunn (2017). Language backgrounds and learners’ attitudes to own-language use.. ELT Journal. ISSN: 0951-0893. 71 (2). s 197 - 217. doi:10.1093/elt/ccw058.
  • Askland, Sigrunn (2015). Being an exchange student in the USA: How does it affect a student’s oral English skills? A case study.. Nordic Journal of Modern Language Methodology. ISSN: 1894-2245.
  • Askland, Sigrunn (2018). Too much grammar will kill you! Teaching Spanish as a foreign language in Norway..
  • Askland, Sigrunn (2017). Elevers skriveutvikling fra ungdomsskole til videregående skole.
  • Askland, Sigrunn (2017). Lærerens tilbakemelding - til skade eller gagn?.
  • Askland, Sigrunn (2017). Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. Resultater fra en undersøkelse..

Sist endret: 11.08.2020 11:08