Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Sigrid Nordstoga

Rådgiver

Emerita dosent

 
Kontor:
53B204 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Sigrid Nordstoga er barnevernpedagog med hovudfag i sosialt arbeid frå HiO/NTNU (1996) Ho har arbeidserfaring frå barneverntjenesten både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Frå 1993 har ho vore tilsett ved sosionomutdanninga ved Universitetet i Agder (og tidlegare Høgskulen i Agder).

 

Faglige interesser

Undervisningsfeltet er primært prosjektarbeid og kunnskapsutvikling i praksis. Ho har i fleire år hatt ansvar for emnet, Kompetanse og tjenesteutvikling på studiet, Psykososialt arbeid med barn og unge. Ho er ansvarlig for studiet, Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning.

Hennar forskningsinteresser er primært knytta til barnevernarbeidarens yrkesutøvelse innanfor barnevernsinstitusjonar, og i barnevernundersøkelsen.

Prosjekter

Sigrid Nordstoga deltar i prosjektet, Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration med delprosjektet,Brukerinnflytelse i velferdstjenestene. Her undersøker ho betydningen av brukerkunnskap i det profesjonelle arbeidet innan barnevern og psykisk helse/rus området

Ho har sidan 2000 vore ein av drivkreftene i Praxis-sør som er eit samarbeidsforum mellom universitetet og praksisfeltet. I Praxis- sør har ho arbeida med ulike utviklingsprosjekt i samarbeid med det lokale praksisfeltet, blant anna Kunnskapende nettverk. Mange av prosjekta er publisert i denne boka:

Nordstoga, Sigrid og Arne Grønningsæter (red.) 2014:Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning.Fagbokforlaget

Vitenskapelige publikasjoner

 • Mydland, Trond Stalsberg; Nordstoga, Sigrid (2022). Praktikerforskning - nye roller og ny praksis?. Praksisnær forskning i socialt arbejde: nordiske perspektiver. ISBN: 978-1447358329. Frydenlund Academic. 6. s 143 - 165.
 • Nordstoga, Sigrid (2018). Kunnskapsbasert praksis. Barnevernets begreper - i bevegelse. ISBN: 9788205503915. Gyldendal Akademisk. kap 12. s 233 - 251.
 • Nordstoga, Sigrid (2017). Hvor er brukerkunnskapen i kunnskapstriangelet?. Brukerstemmer, praksisforskning og innovasjon. ISBN: 978-82-8314-112-2. Portal forlag. kapittel. s 168 - 185.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie; Ueland, Svein Ove (2016). Om å bygge og vedlikeholde strukturer for samarbeid. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel 7. s 103 - 121.
 • Nordstoga, Sigrid (2016). Å lære om seg selv i sosialt arbeid. Om å skrive personlig faglig essay i utdanning. Sosionomutdanning på Sørlandet : festskrift ved 25-årsjubileet høsten 2016. ISBN: 9788283141030. Portal forlag. kapittel. s 135 - 148.
 • Grønningsæter, Arne Backer; Nordstoga, Sigrid (2014). Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 1. s 13 - 24.
 • Grønningsæter, Arne Backer; Nordstoga, Sigrid (2014). Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel11. s 207 - 216.
 • Nordstoga, Sigrid (2014). Kunnskapende nettverk - en arena for tjenesteutvikling i barnevernstjenesten. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. kap 6. s 101 - 118.
 • Grønningsæter, Arne Backer; Nordstoga, Sigrid (2014). Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. Kapittel 3. s 43 - 62.
 • Nordstoga, Sigrid; Akselsen, Else; Hordvik, Randi; Olsen, Mette; Reistad, Ragnhild (2014). Praksisforskning og praktikerforksning som kilder til tjenesteutvikling. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. kap 7. s 119 - 135.
 • Nordstoga, Sigrid (2014). Refleksjon som kilde til ny kunnskap,s i faglig utvikling - tre ulike tilnærminger. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. kap 4. s 63 - 83.
 • Nordstoga, Sigrid (2014). Å miste seg selv i profesjonelt arbeid. Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. kap 5. s 85 - 100.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling - ulike tilnærminger. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 2. s 26 - 41.
 • Halvorsen, Anne; Nordstoga, Sigrid (2013). Fagutvikling i spenningsfeltet mellom individ og organisasjon. Fagutvikling i velferdstjenester. ISBN: 978-82-15-02152-2. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 42 - 58.
 • Sagatun, Solveig; Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Uggerhøj, Lars (2011). Efterskrift Dialog med kommunerne om undersøgelse og resultater. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. -. s 171 - 173.
 • Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Sagatun, Solveig (2011). Metodiske tilnærminger i barnevernsundersøkelsen. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 1. s 17 - 21.
 • Nordstoga, Sigrid; Støkken, Anne Marie (2011). Professional work in the squeeze: Experiences from a new control regime in residential care for children and youth in Norway. Journal of Comparative Social Work. ISSN: 0809-9936. 6 (2). s 88 - 105. doi:10.31265/JCSW.V6I2.69.
 • Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid (2011). Rammer for §50-undersøgelsen i Danmark og barnevernsundersøkelsen i Norge. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 2. s 23 - 31.
 • Nordstoga, Sigrid (2011). Å definere problemet sammen. Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. 5. s 77 - 101.
 • Sagatun, Solveig; Kildedal, Karin; Nordstoga, Sigrid; Uggerhøj, Lars (2010). Den børnefaglige undersøgelse- på vej mod handleplanen. Uden for Nummer. ISSN: 1600-888X. 11 (21). s 4 - 16.
 • Nordstoga, Sigrid (2009). Å skrive artikkel i lag: Om arbeidsfordeling i utskriving av artikkel ved avslutta prosjekt. Å forske blant sine egne. Universitet og region - nærhet og uavhengighet. ISBN: 978-82-7634-815-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. -. s 130 - 147.
 • Støkken, Anne Marie; Nordstoga, Sigrid (2005). Et regimeskifte for norske barnevernsinstitusjoner. Nordisk sosialt arbeid. ISSN: 0333-1342. 4 (Årg. 25, nr 4). s 360 - 373.
 • Nordstoga, Sigrid (2003). Barnevernets PUFF i handling og skrift. Barnevernets PUFF. Forskning og praksis - hånd i hånd Skriftserien 105/2003. Høgskolen i Agder. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 4 - 12.
 • Nordstoga, Sigrid (2001). Nærheten til barnet. Pål Repstad og Anne Ryen (red) Verneverdig, barnevern,forskning og etikk. Fagbokforlaget. s 121 - 133.
 • Nordstoga, Sigrid (2019). Forskers og medforskers ulike blikk. ISBN: 978-82-450-3343-4. Fagbokforlaget. s 16.
 • Nordstoga, Sigrid (2019). Refleksjon kan være så mangt - om barnevernspedagogen som reflektert profesjonsutøver. ISBN: 978-82-15-03250-4. Universitetsforlaget. s 14.
 • Nordstoga, Sigrid; Grønningsæter, Arne Backer (2014). Det kommunale barnevernet i utvikling - et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning. ISBN: 978-82-450-1606-2. Fagbokforlaget. s 240.
 • Sagatun, Solveig; Nordstoga, Sigrid; Kildedal, Karin; Uggerhøj, Lars (2011). Å bli undersøkt- norske og danske foreldres erfrainger med barnevernundersøkelsen. ISBN: 978-82-15-01789-1. Universitetsforlaget. s 179.
 • Støkken, Anne Marie; Nordstoga, Sigrid (2009). Barnevernsinstitusjoner og markedsbyråkrati. ISBN: 9788215015446. Universitetsforlaget. s 210.
 • Havik, T; Larsen, Mette Yvonne; Nordstoga, Sigrid; Nordstoga, Sigrid; Veland, Jarmund (2004). Barnevernet, forutsetninger og gjennomføring. ISBN: 8215004903. Universitetsforlaget. s 236.
 • Nordstoga, Sigrid (2003). ..det er så personavhengig. Om barnevernarbeiderens personlige makt. ISBN: 8276345603. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 92.
 • Eide, Solveig Botnen; Ask, Torunn Alise; Gjedrem, Jorunn; Nordstoga, Sigrid (2018). Child Welfare Concepts - in Transition and Change.

Sist endret: 22.05.2023 09:05