Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rune Zahl-Olsen

Førsteamanuensis

Par og familieterapeut ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Sørlandet Sykehus HF siden 2007

Mastergrad i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet høyskole (nå VID)

Nå: PhD kandidat

Faglige interesser

Utviklingstrender og effekt i Par og familieterapi

Giftemål og skilsmisseutvikling

Samlivsbrudd

Prosjekter

I mitt PhD prosjekt skal jeg undersøke om familieterapi fører til at de som er henvist og de andre i deres familie fungerer bedre på skole og jobb etter å ha mottatt terapi. Jeg skal videre undersøke hvordan disse endringer ser ut å utvikles underveis i terapi. Spesielt skal jeg undersøke om det er noen tidlige tegn på saker som ikke ser ut å få noen bedring av terapi slik at de kan identifiseres på et tidlig stadium.

Studiet har videre følgende beskrivelse:

Utvilklingstrender og prediktorer for endring i par og familieterapi

Denne studien er en understudie av en pågående RCT studie på effekten av par og familieterapi i Norge.Evnen til å fungere godt i skole og arbeid er av stor betydning både fra enkelte og fra et samfunnsmessig perspektiv, og vil bli målt.Denne studien vil undersøke nærmere hvordan endring utvikler seg over terapiforløp for barn og foreldre i familier.Funn vil potensielt informere feltet hvilke om typer av endringsutvikling i familiene som er korrelert til positivt utfall.Studien vil spesielt undersøke om det kan være tidlige signaler fra bruken av tilbakemeldinger som kan hjelpe terapeuter å finne familier som trolig ikke vil dra nytte av terapi slik den vanligvis bedrives. Resultatene vil derfor muligens gi informasjon til terapeuter sslik at de kan justere behandlingen i henhold til pasientens behov, dvs. styrke brukerinvolvering.

Sist endret: 2.12.2021 05:12