Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rune Strandberg

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H4043 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

 • 2000-2005: Sivilingeniør, teknisk fysikk, NTNU. Fordypning i halvlederfysikk, funksjonelle materialer og energi & miljøfysikk. 
 • 2005-2010: Ph.d. i solcellefysikk, institutt for fysikk, NTNU

Arbeidserfaring

 • 2005-2009: Ph.d.-stipendiat ved NTNU, Trondheim
 • 2010-2013: Seniorforsker, Teknova AS, Kristiansand
 • 2013-       Førsteamanuensis ved institutt for ingeniørvitenskap, UiA, Grimstad

Pedagogisk kompetanse

 • 2014-2015: Uniped, kurs i universitetspedagogikk, UiA
 • 2014-2015: Kvalifiseringskurs for veiledning av ph.d.-studenter, UiA/UiS/UiN

Fra 2015 til 2019 var jeg studieprogramleder for ingeniørstudiet i fornybar energi.

Faglige interesser

 • Nye konsepter for effektive solceller
 • Karakterisering av solceller
 • Generell solcellefysikk
 • Emitterende energihøstere - et nytt prinsipp for å omdanne varme til elektrisitet 

Tidligere forskning inkluderer analyse av elektrisitetsproduksjonen fra solcelleanlegg i Norge, testing av solceller i felt, karakterisering av solcellesilisium, bruk av solceller i nullenergibygg og måling av energibruk i moderne boliger.

Undervisning

Underviser, eller har undervist, hele eller deler av følgende fag:

 • ENE100 - Fornybar energi og energilab
 • ENE109 - Energilab
 • ENE111 - Fornybar energi
 • ENE112 - Fornybar energi og energilab for Y-vei
 • ENE235 - Elektromagnetisme
 • ENE418 - Data Analysis and Modelling Techniques in Renewable Energy
 • ENE604 - Advanced Photovoltaics
 • FYS128 - Fysikk
 • MAS130 - Materialteknologi og 3Dcad
 • Emneansvarlig for ENE304 - Energi hovedprosjekt 

 

Prosjekter

Tilhører gruppe for energimaterialer. Pågående forskning omfatter nye metoder for produksjon av elektrisitet fra varme og teoretisk analyse av avanserte solcelletyper (multibandceller og tandemceller). Er også involvert i forskning på silisiumsolceller gjennom å være veileder eller medveileder på følgende doktorgradsprosjekter:

 • Charly Berthod, “Temperature coefficients of multicrystalline compensated silicon solar cells”: Prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan ulike material- og celleparametre påvirker temperaturkoeffisientene til solceller laget av multikrystallinsk silisium. Charly Berthod disputerte i januar 2017.
 • Sissel Tind Søndergaard: Prosjekt som går ut på å forklare mekanismene som ligger bak funnene som ble gjort i Charly Berthods prosjekt. Her skal lignende celler studeres med metoder som gir mer informasjon. Eksempler på metoder er light beam induced current (LBIC), fotoluminescens (PL) og suns-Voc. Sissel Søndergaard disputerte i desember 2020.
 • Alfredo Garcia Sanchez: Er i gang med et prosjekt som går ut på å modellere egenskaper ved solceller matamatisk. Alfredo startet sitt arbeide i oktober 2018.

Silisiumforskningen har vært et samarbeid med Elkem Solar.

Utvalgte publikasjoner

Tidskriftsartikler som førsteforfatter

R. Strandberg
An Analytic Approach to the Modeling of Multijunction Solar Cells
IEEE Journal of Photovoltaics 10, 1701-1711 (2020), DOI: 10.1109/JPHOTOV.2020.3013974

R. Strandberg
The JV-Characteristic of Intermediate Band Solar Cells with Overlapping Absorption Coefficients, IEEE Transactions on Electron Devices 64, 5027-5033 (2017), DOI: 10.1109/TED.2017.2762761 Nivå 2

R. Strandberg
Analytic JV-Characteristics of Ideal Intermediate Band Solar Cells and Solar Cells with Up and Downconverters, IEEE Transactions on Electron Devices 64, 2275-2282 (2017), DOI:10.1109/TED.2017.2686359 Nivå 2

R. Strandberg
Heat to electricity conversion by cold carrier emissive energy harvesters
Journal of Applied Physics 118, 215102 (2015), DOI: 10.1063/1.4936614 Nivå 2

R. Strandberg
Theoretical limits for thermoradiative energy conversion
Journal of Applied Physics 117, 055105 (2015), DOI: 10.1063/1.4907392 Nivå 2

R. Strandberg
Detailed balance analysis of area de-coupled double tandem photovoltaic modules, Applied Physics Letters 106, 033902 (2015), DOI: 10.1063/1.4906602 Nivå 2

R. Strandberg
Evaluation of a selection of Intermediate Band Materials Based on Their Absorption Coefficients, IEEE Journal of Photovoltaics 3, 997-1003 (2013), DOI: 10.1109/JPHOTOV.2013.2261119

R. Strandberg, I. Aguilera
Evaluation of vanadium substituted In2S3 as a material for intermediate band solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells 98, 88-93 (2012), DOI: 10.1016/j.solmat.2011.10.008 Nivå 2

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Initial theoretical study of solar cells with an intermediate band of non-zero width and a thermalized electron population, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 20, 431-441 (2011), DOI: 10.1002/pip.1155

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Optimal Filling of the Intermediate Band in Idealized Intermediate-Band Solar Cells, IEEE Transactions on Electron Devices 58, 2559-2565 (2011), DOI: 10.1109/TED.2011.2155659 Nivå 2

R. Strandberg, T. W. Reenaas 
Drift-diffusion model for intermediate band solar cells including photofilling effects, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 19, 21-32 (2011), DOI: 10.1002/pip.983

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Limiting efficiency of intermediate band solar cells with spectrally selective reflectors, Applied Physics Letters 97, 031910 (2010), DOI: 10.1063/1.3466269 Nivå 2

R. Strandberg, T.W. Reenaas
Photofilling of intermediate bands, Journal of Applied Physics 105, 124512 (2009), DOI: 10.1063/1.3153141 Nivå 2

Vitenskapelige publikasjoner

 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Strandberg, Rune (2022). Analytical Modeling of the Temperature Sensitivity of the Maximum Power Point of Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 12 (5). s 1237 - 1242. doi:10.1109/JPHOTOV.2022.3178175.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Strandberg, Rune (2021). Analytical Modeling of the Maximum Power Point with Series Resistance. Applied Sciences. ISSN: 2076-3417. 11 (22). doi:10.3390/app112210952.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Strandberg, Rune (2021). Assessment of a New Analytical Expression for the Maximum-Power Point Voltage with Series Resistance. 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-6654-1922-2. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 0961 - 0965.
 • Strandberg, Rune (2020). An Analytic Approach to the Modeling of Multijunction Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 10 (6). s 1701 - 1711. doi:10.1109/JPHOTOV.2020.3013974.
 • Kristensen, Sissel Tind; Garcia, Alfredo Sanchez; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Strandberg, Rune (2020). Improved Temperature Coefficient Modeling through the Recombination Parameter γ. 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-6116-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 83 - 87.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Hameiri, Ziv (2020). Temperature Coefficients of Crystal Defects in Multicrystalline Silicon Wafers. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 10 (2). s 449 - 457. doi:10.1109/JPHOTOV.2020.2968111.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Narten Christiansen, Sjur; Strandberg, Rune (2020). Temperature Coefficients of Solar Cell Parameters at Maximum Power Point. 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-6116-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 1232 - 1237.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Wiig, Marie Syre; Haug, Halvard; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Hameiri, Ziv (2019). A high-accuracy calibration method for temperature dependent photoluminescence imaging. AIP Conference Proceedings. ISSN: 0094-243X. 2147 (1). doi:10.1063/1.5123812.
 • Strandberg, Rune (2019). A summary of expressions for central performance parameters of high efficiency solar cell concepts. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Strandberg, Rune (2019). Analytical Expressions for Radiative Losses in Solar Cells. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Hameiri, Ziv (2019). How Gettering Affects the Temperature Sensitivity of the Implied Open Circuit Voltage of Multicrystalline Silicon Wafers. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 7.
 • Berthod, Charly; Søndergaard, Sissel Tind; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Sætre, Tor Oskar (2019). Temperature Sensitivity of Multicrystalline Silicon Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 9 (4). s 927 - 964. doi:10.1109/JPHOTOV.2019.2911871.
 • Strandberg, Rune (2018). Analytic JV -Characteristics of Ideal Impurity PV-Cells. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). ISBN: 978-1-5090-5605-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel.
 • Kristensen, Sissel Tind; Odden, Jan Ove; Strandberg, Rune (2018). Minority Carrier Lifetime Variations in Multicrystalline Silicon Wafers with Temperature and Ingot Position. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). ISBN: 978-1-5090-5605-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 2651 - 2655.
 • Kristensen, Sissel Tind; Odden, Jan Ove; Strandberg, Rune (2018). Temperature Dependent Suns-Voc of Multicrystalline Silicon Cells from Different Ingot Positions. Proceedings of 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-7) 2018. ISBN: 978-1-5386-8529-7. IEEE conference proceedings. Conference proceedings. s 2244 - 2247.
 • Strandberg, Rune (2017). Analytic JV-Characteristics of Ideal Intermediate Band Solar Cells and Solar Cells With Up and Downconverters. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 64 (5). s 2275 - 2282. doi:10.1109/TED.2017.2686359.
 • Strandberg, Rune (2017). The JV-Characteristic of Intermediate Band Solar Cells With Overlapping Absorption Coefficients. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 64 (12). s 5027 - 5030. doi:10.1109/TED.2017.2762761.
 • Strandberg, Rune (2016). Comparison of the sensitivity to spectral variation of voltage- and current-matched tandem devices with luminescent coupling and thickness optimization. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 2016-Novembers 358 - 363. doi:10.1109/PVSC.2016.7749611.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Yordanov, Georgi Hristof; Beyer, Hans-Georg; Odden, Jan Ove (2016). On the variability of the temperature coefficients of mc-Si solar cells with irradiance. Energy Procedia. ISSN: 1876-6102. 92s 2 - 9. doi:10.1016/j.egypro.2016.07.002.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Sætre, Tor Oskar (2016). Reduced temperature sensitivity of multicrystalline silicon solar cells with low ingot resistivity. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 2016-Novembers 2398 - 2402. doi:10.1109/PVSC.2016.7750071.
 • Strandberg, Rune (2015). Detailed balance analysis of area de-coupled double tandem photovoltaic modules. Applied Physics Letters. ISSN: 0003-6951. 106 (3). doi:10.1063/1.4906602.
 • Strandberg, Rune (2015). Heat to electricity conversion by cold carrier emissive energy harvesters. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 118 (21). doi:10.1063/1.4936614.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Sætre, Tor Oskar (2015). Reduction of temperature coefficients in multicrystalline silicon solar cells after light-induced degradation. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2015 IEEE 42nd. ISBN: 978-1-4799-7944-8. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel i proceedings.
 • Strandberg, Rune (2015). Spectral and temperature sensitivity of area de-coupled tandem modules. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2015 IEEE 42nd. ISBN: 978-1-4799-7944-8. IEEE conference proceedings. Artikkel.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove (2015). Temperature Coefficients of Compensated Silicon Solar Cells – Influence of Ingot Position and Blend-in-ratio. Energy Procedia. ISSN: 1876-6102. 77s 15 - 20. doi:10.1016/j.egypro.2015.07.004.
 • Strandberg, Rune (2015). Theoretical efficiency limits for thermoradiative energy conversion. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 117 (5). doi:10.1063/1.4907392.
 • Strandberg, Rune (2014). The limiting efficiency of four-band cells revisited. 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Proceedings of the. ISBN: 978-1-4799-4398-2. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 280 - 284.
 • Strandberg, Rune (2013). Evaluation of a selection of intermediate band materials based on their absorption coefficients. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 3 (3). s 997 - 1003. doi:10.1109/JPHOTOV.2013.2261119.
 • Strandberg, Rune; Aguilera, Irene (2012). Evaluation of vanadium substituted In2S3 as a material for intermediate band solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells. ISSN: 0927-0248. 98s 88 - 93. doi:10.1016/j.solmat.2011.10.008.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2012). Initial theoretical study of solar cells with an intermediate band of non-zero width and a thermalized electron population. Progress in Photovoltaics. ISSN: 1062-7995. 20 (4). s 431 - 441. doi:10.1002/pip.1155.
 • Strandberg, Rune (2012). Theoretical efficiency of intermediate band solar cells with overlapping absorption coefficients for various combinations of band gaps. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 38s 97 - 100. doi:10.1109/PVSC.2012.6317576.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2011). Drift-diffusion model for intermediate band solar cells including photofilling effects. Progress in Photovoltaics. ISSN: 1062-7995. 19 (1). s 21 - 32. doi:10.1002/pip.983.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2011). Optimal Filling of the Intermediate Band in Idealized Intermediate-Band Solar Cells. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 58 (8). s 2559 - 2565. doi:10.1109/TED.2011.2155659.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2010). Limiting efficiency of intermediate band solar cells with spectrally selective reflectors. Applied Physics Letters. ISSN: 0003-6951. 97 (3). doi:10.1063/1.3466269.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2009). Photofilling of intermediate bands. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 105 (12). s 124512-1 - 124512-8. doi:10.1063/1.3153141.
 • Strandberg, Rune (2008). Modelling of the electron concentration in an intermediate band. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. s 1 - 5. doi:10.1109/PVSC.2008.4922845.
 • Tind Kristensen, Sissel; Sanchez Garcia, Alfredo; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Strandberg, Rune (2020). Improved Temperature Coefficient Modeling through the Recombination Parameter γ.

Sist endret: 29.10.2021 09:10