Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Rune Strandberg

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H4043 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

 • 2000-2005: Sivilingeniør, teknisk fysikk, NTNU. Fordypning i halvlederfysikk, funksjonelle materialer og energi & miljøfysikk. 
 • 2005-2010: Ph.d. i solcellefysikk, institutt for fysikk, NTNU

Arbeidserfaring

 • 2005-2009: Ph.d.-stipendiat ved NTNU, Trondheim
 • 2010-2013: Seniorforsker, Teknova AS, Kristiansand
 • 2013-       Førsteamanuensis ved institutt for ingeniørvitenskap, UiA, Grimstad

Pedagogisk kompetanse

 • 2014-2015: Uniped, kurs i universitetspedagogikk, UiA
 • 2014-2015: Kvalifiseringskurs for veiledning av ph.d.-studenter, UiA/UiS/UiN

Fra 2015 til 2019 var jeg studieprogramleder for ingeniørstudiet i fornybar energi.

Faglige interesser

 • Nye konsepter for effektive solceller
 • Karakterisering av solceller
 • Generell solcellefysikk
 • Emitterende energihøstere - et nytt prinsipp for å omdanne varme til elektrisitet 

Tidligere forskning inkluderer analyse av elektrisitetsproduksjonen fra solcelleanlegg i Norge, testing av solceller i felt, karakterisering av solcellesilisium, bruk av solceller i nullenergibygg og måling av energibruk i moderne boliger.

Undervisning

Underviser, eller har undervist, hele eller deler av følgende fag:

 • ENE100 - Fornybar energi og energilab
 • ENE109 - Energilab
 • ENE111 - Fornybar energi
 • ENE112 - Fornybar energi og energilab for Y-vei
 • ENE235 - Elektromagnetisme
 • ENE418 - Data Analysis and Modelling Techniques in Renewable Energy
 • ENE604 - Advanced Photovoltaics
 • FYS128 - Fysikk
 • MAS130 - Materialteknologi og 3Dcad
 • Emneansvarlig for ENE304 - Energi hovedprosjekt 

 

Prosjekter

Tilhører gruppe for energimaterialer. Pågående forskning omfatter nye metoder for produksjon av elektrisitet fra varme og teoretisk analyse av avanserte solcelletyper (multibandceller og flerlagceller). Er også involvert i forskning på silisiumsolceller gjennom å være veileder eller medveileder på følgende doktorgradsprosjekter:

 • Charly Berthod, “Temperature coefficients of multicrystalline compensated silicon solar cells”: Prosjektet gikk ut på å undersøke hvordan ulike material- og celleparametre påvirker temperaturkoeffisientene til solceller laget av multikrystallinsk silisium. Charly Berthod disputerte i januar 2017.
 • Sissel Tind Søndergaard: Prosjekt som går ut på å forklare mekanismene som ligger bak funnene som ble gjort i Charly Berthods prosjekt. Her skal lignende celler studeres med metoder som gir mer informasjon. Eksempler på metoder er light beam induced current (LBIC), fotoluminescens (PL) og suns-Voc. Sissel Søndergaard disputerte i desember 2020.
 • Alfredo Garcia Sanchez: Er i gang med et prosjekt som går ut på å modellere egenskaper ved solceller matematisk. Alfredo disputerte i desember 2022.

 

Mye av silisiumforskningen har foregått i samarbeid med Elkem Solar.

Utvalgte publikasjoner

Tidskriftsartikler som førsteforfatter

R. Strandberg
An Analytic Approach to the Modeling of Multijunction Solar Cells
IEEE Journal of Photovoltaics 10, 1701-1711 (2020), DOI: 10.1109/JPHOTOV.2020.3013974

R. Strandberg
The JV-Characteristic of Intermediate Band Solar Cells with Overlapping Absorption Coefficients, IEEE Transactions on Electron Devices 64, 5027-5033 (2017), DOI: 10.1109/TED.2017.2762761 Nivå 2

R. Strandberg
Analytic JV-Characteristics of Ideal Intermediate Band Solar Cells and Solar Cells with Up and Downconverters, IEEE Transactions on Electron Devices 64, 2275-2282 (2017), DOI:10.1109/TED.2017.2686359 Nivå 2

R. Strandberg
Heat to electricity conversion by cold carrier emissive energy harvesters
Journal of Applied Physics 118, 215102 (2015), DOI: 10.1063/1.4936614 Nivå 2

R. Strandberg
Theoretical limits for thermoradiative energy conversion
Journal of Applied Physics 117, 055105 (2015), DOI: 10.1063/1.4907392 Nivå 2

R. Strandberg
Detailed balance analysis of area de-coupled double tandem photovoltaic modules, Applied Physics Letters 106, 033902 (2015), DOI: 10.1063/1.4906602 Nivå 2

R. Strandberg
Evaluation of a selection of Intermediate Band Materials Based on Their Absorption Coefficients, IEEE Journal of Photovoltaics 3, 997-1003 (2013), DOI: 10.1109/JPHOTOV.2013.2261119

R. Strandberg, I. Aguilera
Evaluation of vanadium substituted In2S3 as a material for intermediate band solar cells, Solar Energy Materials and Solar Cells 98, 88-93 (2012), DOI: 10.1016/j.solmat.2011.10.008 Nivå 2

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Initial theoretical study of solar cells with an intermediate band of non-zero width and a thermalized electron population, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 20, 431-441 (2011), DOI: 10.1002/pip.1155

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Optimal Filling of the Intermediate Band in Idealized Intermediate-Band Solar Cells, IEEE Transactions on Electron Devices 58, 2559-2565 (2011), DOI: 10.1109/TED.2011.2155659 Nivå 2

R. Strandberg, T. W. Reenaas 
Drift-diffusion model for intermediate band solar cells including photofilling effects, Progress in Photovoltaics: Research and Applications 19, 21-32 (2011), DOI: 10.1002/pip.983

R. Strandberg, T. W. Reenaas
Limiting efficiency of intermediate band solar cells with spectrally selective reflectors, Applied Physics Letters 97, 031910 (2010), DOI: 10.1063/1.3466269 Nivå 2

R. Strandberg, T.W. Reenaas
Photofilling of intermediate bands, Journal of Applied Physics 105, 124512 (2009), DOI: 10.1063/1.3153141 Nivå 2

Vitenskapelige publikasjoner

 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Strandberg, Rune (2023). The Recombination Parameter γ: Modeling and Comments. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 13 (4). s 516 - 523. doi:10.1109/JPHOTOV.2023.3268399.
 • Strandberg, Rune (2023). Using transfer coefficients to model series-connected multi-junction solar cells with radiative coupling. Applied Physics Letters. ISSN: 0003-6951. 122 (25). doi:10.1063/5.0152026.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Strandberg, Rune (2022). Analytical Modeling of the Temperature Sensitivity of the Maximum Power Point of Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 12 (5). s 1237 - 1242. doi:10.1109/JPHOTOV.2022.3178175.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Strandberg, Rune (2021). Analytical Modeling of the Maximum Power Point with Series Resistance. Applied Sciences. ISSN: 2076-3417. 11 (22). doi:10.3390/app112210952.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Strandberg, Rune (2021). Assessment of a New Analytical Expression for the Maximum-Power Point Voltage with Series Resistance. 2021 IEEE 48th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-6654-1922-2. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 0961 - 0965.
 • Strandberg, Rune (2020). An Analytic Approach to the Modeling of Multijunction Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 10 (6). s 1701 - 1711. doi:10.1109/JPHOTOV.2020.3013974.
 • Kristensen, Sissel Tind; Garcia, Alfredo Sanchez; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Strandberg, Rune (2020). Improved Temperature Coefficient Modeling through the Recombination Parameter γ. 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-6116-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 83 - 87.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Hameiri, Ziv (2020). Temperature Coefficients of Crystal Defects in Multicrystalline Silicon Wafers. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 10 (2). s 449 - 457. doi:10.1109/JPHOTOV.2020.2968111.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Kristensen, Sissel Tind; Narten Christiansen, Sjur; Strandberg, Rune (2020). Temperature Coefficients of Solar Cell Parameters at Maximum Power Point. 2020 47th IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-6116-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 1232 - 1237.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Wiig, Marie Syre; Haug, Halvard; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Hameiri, Ziv (2019). A high-accuracy calibration method for temperature dependent photoluminescence imaging. AIP Conference Proceedings. ISSN: 0094-243X. 2147 (1). doi:10.1063/1.5123812.
 • Strandberg, Rune (2019). A summary of expressions for central performance parameters of high efficiency solar cell concepts. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings.
 • Garcia, Alfredo Sanchez; Strandberg, Rune (2019). Analytical Expressions for Radiative Losses in Solar Cells. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings.
 • Kristensen, Sissel Tind; Nie, Shuai; Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Hameiri, Ziv (2019). How Gettering Affects the Temperature Sensitivity of the Implied Open Circuit Voltage of Multicrystalline Silicon Wafers. 2019 IEEE 46th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC). ISBN: 978-1-7281-0494-2. IEEE conference proceedings. KAPITTEL. s 1 - 7.
 • Berthod, Charly; Søndergaard, Sissel Tind; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Sætre, Tor Oskar (2019). Temperature Sensitivity of Multicrystalline Silicon Solar Cells. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 9 (4). s 927 - 964. doi:10.1109/JPHOTOV.2019.2911871.
 • Strandberg, Rune (2018). Analytic JV -Characteristics of Ideal Impurity PV-Cells. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). ISBN: 978-1-5090-5605-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel.
 • Kristensen, Sissel Tind; Odden, Jan Ove; Strandberg, Rune (2018). Minority Carrier Lifetime Variations in Multicrystalline Silicon Wafers with Temperature and Ingot Position. 2017 IEEE 44th Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). ISBN: 978-1-5090-5605-7. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel. s 2651 - 2655.
 • Kristensen, Sissel Tind; Odden, Jan Ove; Strandberg, Rune (2018). Temperature Dependent Suns-Voc of Multicrystalline Silicon Cells from Different Ingot Positions. Proceedings of 7th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC-7) 2018. ISBN: 978-1-5386-8529-7. IEEE conference proceedings. Conference proceedings. s 2244 - 2247.
 • Strandberg, Rune (2017). Analytic JV-Characteristics of Ideal Intermediate Band Solar Cells and Solar Cells With Up and Downconverters. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 64 (5). s 2275 - 2282. doi:10.1109/TED.2017.2686359.
 • Strandberg, Rune (2017). The JV-Characteristic of Intermediate Band Solar Cells With Overlapping Absorption Coefficients. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 64 (12). s 5027 - 5030. doi:10.1109/TED.2017.2762761.
 • Strandberg, Rune (2016). Comparison of the sensitivity to spectral variation of voltage- and current-matched tandem devices with luminescent coupling and thickness optimization. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 2016-Novembers 358 - 363. doi:10.1109/PVSC.2016.7749611.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Yordanov, Georgi Hristof; Beyer, Hans-Georg; Odden, Jan Ove (2016). On the variability of the temperature coefficients of mc-Si solar cells with irradiance. Energy Procedia. ISSN: 1876-6102. 92s 2 - 9. doi:10.1016/j.egypro.2016.07.002.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Sætre, Tor Oskar (2016). Reduced temperature sensitivity of multicrystalline silicon solar cells with low ingot resistivity. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 2016-Novembers 2398 - 2402. doi:10.1109/PVSC.2016.7750071.
 • Strandberg, Rune (2015). Detailed balance analysis of area de-coupled double tandem photovoltaic modules. Applied Physics Letters. ISSN: 0003-6951. 106 (3). doi:10.1063/1.4906602.
 • Strandberg, Rune (2015). Heat to electricity conversion by cold carrier emissive energy harvesters. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 118 (21). doi:10.1063/1.4936614.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove; Sætre, Tor Oskar (2015). Reduction of temperature coefficients in multicrystalline silicon solar cells after light-induced degradation. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2015 IEEE 42nd. ISBN: 978-1-4799-7944-8. IEEE conference proceedings. Konferanseartikkel i proceedings.
 • Strandberg, Rune (2015). Spectral and temperature sensitivity of area de-coupled tandem modules. Photovoltaic Specialist Conference (PVSC), 2015 IEEE 42nd. ISBN: 978-1-4799-7944-8. IEEE conference proceedings. Artikkel.
 • Berthod, Charly; Strandberg, Rune; Odden, Jan Ove (2015). Temperature Coefficients of Compensated Silicon Solar Cells – Influence of Ingot Position and Blend-in-ratio. Energy Procedia. ISSN: 1876-6102. 77s 15 - 20. doi:10.1016/j.egypro.2015.07.004.
 • Strandberg, Rune (2015). Theoretical efficiency limits for thermoradiative energy conversion. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 117 (5). doi:10.1063/1.4907392.
 • Strandberg, Rune (2014). The limiting efficiency of four-band cells revisited. 40th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Proceedings of the. ISBN: 978-1-4799-4398-2. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 280 - 284.
 • Strandberg, Rune (2013). Evaluation of a selection of intermediate band materials based on their absorption coefficients. IEEE Journal of Photovoltaics. ISSN: 2156-3381. 3 (3). s 997 - 1003. doi:10.1109/JPHOTOV.2013.2261119.
 • Strandberg, Rune; Aguilera, Irene (2012). Evaluation of vanadium substituted In2S3 as a material for intermediate band solar cells. Solar Energy Materials and Solar Cells. ISSN: 0927-0248. 98s 88 - 93. doi:10.1016/j.solmat.2011.10.008.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2012). Initial theoretical study of solar cells with an intermediate band of non-zero width and a thermalized electron population. Progress in Photovoltaics. ISSN: 1062-7995. 20 (4). s 431 - 441. doi:10.1002/pip.1155.
 • Strandberg, Rune (2012). Theoretical efficiency of intermediate band solar cells with overlapping absorption coefficients for various combinations of band gaps. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. 38s 97 - 100. doi:10.1109/PVSC.2012.6317576.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2011). Drift-diffusion model for intermediate band solar cells including photofilling effects. Progress in Photovoltaics. ISSN: 1062-7995. 19 (1). s 21 - 32. doi:10.1002/pip.983.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2011). Optimal Filling of the Intermediate Band in Idealized Intermediate-Band Solar Cells. IEEE Transactions on Electron Devices. ISSN: 0018-9383. 58 (8). s 2559 - 2565. doi:10.1109/TED.2011.2155659.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2010). Limiting efficiency of intermediate band solar cells with spectrally selective reflectors. Applied Physics Letters. ISSN: 0003-6951. 97 (3). doi:10.1063/1.3466269.
 • Strandberg, Rune; Reenaas, Turid Worren (2009). Photofilling of intermediate bands. Journal of Applied Physics. ISSN: 0021-8979. 105 (12). s 124512-1 - 124512-8. doi:10.1063/1.3153141.
 • Strandberg, Rune (2008). Modelling of the electron concentration in an intermediate band. Conference record of the Photovoltaic Specialists Conference. ISSN: 0160-8371. s 1 - 5. doi:10.1109/PVSC.2008.4922845.
 • Strandberg, Rune; Imenes, Anne Gerd (2023). Efficiency maps for tandem solar cells using high resolution spectral data.
 • Strandberg, Rune; Imenes, Anne Gerd (2022). Production estimates for tandem cells using high resolution spectral data.
 • Strandberg, Rune (2022). Solcellerelatert undervisning og forskning ved UiA.
 • Tind Kristensen, Sissel; Sanchez Garcia, Alfredo; Nie, Shuai; Hameiri, Ziv; Strandberg, Rune (2020). Improved Temperature Coefficient Modeling through the Recombination Parameter γ.

Sist endret: 25.01.2023 10:01