Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
I2057 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdannelse

Dr. Polit.Sport Science, Human Movement Science Programme. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, 2006

Cand. Paed .Spec., Universitetet i Oslo, 1994   

Arbeid

Professor i idrettsvitenskap, Universitetet i Agder, 2013-           

Professor II, NTNU, 2019-       

Professor II, Universitetet i Nordland, 2013-2020

 

                                                                                                                        

Faglig interessefelt

Gruppedynamikk i idrett, ledelse og coaching, motivasjon, veiledningspedagogikk, fysisk aktivitet og helse

Forskergruppe

MEDLEM AV FORSKNINGSGRUPPEN: SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY: HEALTH, EDUCATION, AND PERFORMANCE (SEP-HEP)

 

 

 

 

Prosjekter

Group Dynamics Research Project

Motivasjon i skole og idrett.

Aktiv pluss -utfordrende utholdenhetsritt på sykkel.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Danielsen, Line Dverseth; Jakobsen, Arne Martin; Peters, Derek; Høigaard, Rune (2023). Considerations Perceived by Coaches as Specific to Coaching Elite Women’s Soccer Teams. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP). ISSN: 2596-741X. 5s 1 - 9. doi:10.7146/sjsep.v5i.130311.
 • Schei, Gaute Sørensen; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen; Ivarsson, Andreas; Haugen, Tommy (2023). Identity leadership and cohesion in elite sport: The mediating role of intra-team communication. Heliyon. ISSN: 2405-8440. 9 (7). doi:10.1016/j.heliyon.2023.e17853.
 • Pusey, Christopher Garry; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Ivarsson, Andreas; Røshol, Andreas Waaler; Laxdal, Aron Gauti (2023). Put Some Music on: The Effects of pre-Task Music Tempo on Arousal, Affective State, Perceived Exertion, and Anaerobic Performance. Music & Science. ISSN: 2059-2043. 6s 1 - 9. doi:10.1177/20592043231174388.
 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2023). The effect of using desktop VR to practice preoperative handovers with the ISBAR approach: a randomized controlled trial. BMC Medical Education. ISSN: 1472-6920. 23doi:10.1186/s12909-023-04966-y.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Haraldstad, Kristin (2023). The perceived usability of desktop VR for practicing preoperative handovers using ISBAR among nursing students. Science Talks. ISSN: 2772-5693. 5doi:10.1016/j.sctalk.2023.100140.
 • Schei, Gaute Sørensen; Haugen, Tommy; Jones, Gareth; Sæther, Stig Arve; Høigaard, Rune (2022). A Qualitative Exploration of Collective Collapse in a Norwegian Qualifying Premier League Soccer Match—The Successful Team's Perspective. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.777597.
 • Giske, Rune; Gjerde, Joar; Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore (2022). Shared Mental Models: National Representative Coaches’ Thinking on Importance, Characteristics, and Development. Journal of Expertise. 5 (1). s 12 - 28.
 • Hem, Marchus; Fuhre, Jan; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (2022). Talent development abroad. Young football players’ experiences and challenges on being recruited to English academies. Soccer and Society. ISSN: 1466-0970. 23 (8). s 1118 - 1129. doi:10.1080/14660970.2022.2038573.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak; Haraldstad, Kristin (2022). Usability Evaluation of the Preoperative ISBAR (Identification, Situation, Background, Assessment, and Recommendation) Desktop Virtual Reality Application: Qualitative Observational Study. JMIR Human Factors. ISSN: 2292-9495. 9 (4). doi:10.2196/40400.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Côté, Jean; Turnnidge, Jennifer; Haugen, Tommy (2021). An Examination of the Relationship Between Coaches’ Transformational Leadership and Athletes’ Personal and Group Characteristics in Elite Youth Soccer. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12doi:10.3389/fpsyg.2021.707669.
 • Schei, Gaute Sørensen; Haugen, Tommy; Stenling, Andreas; Grøtting, Anniken; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2021). Development and Initial Validation of the Humor Climate in Sport Scale. Frontiers in Psychology. ISSN: 1664-1078. 12s 1 - 15. doi:10.3389/fpsyg.2021.692892.
 • Haugen, Tommy; Peters, Derek Melville; Ommundsen, Yngvar; Martin, Luc J.; Stenling, Andreas; Høigaard, Rune (2021). Psychometric Evaluation of the Norwegian Versions of the Modified Group Environment Questionnaire and the Youth Sport Environment Questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science. ISSN: 1091-367X. 25 (4). s 365 - 378. doi:10.1080/1091367X.2021.1917414.
 • Gangsø, Kristian S.; Aspvik, Nils Petter; Mehus, Ingar; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (2021). Talent Development Environments in Football: Comparing the Top-Five and Bottom-Five-Ranked Football Academies in Norway. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 18 (3). doi:10.3390/ijerph18031321.
 • Solhaug, Marius; Høigaard, Rune; Sæther, Stig Arve (2021). The balancing act of combining school and football in the transition from a non-professional club into junior-elite academy football. Scandinavian Journal of Sport and Exercise Psychology (SJSEP). ISSN: 2596-741X. 3s 40 - 46. doi:10.7146/sjsep.v3i.128322.
 • Haugen, Tommy; Pels, Fabian; Gysland, Terje Stålesen; Hartvigsen, Finn Kristian; Høigaard, Rune (2020). Racing with superior and inferior team-members: an experimental test of effort changes in a cycling team sprint. International Journal of Sport and Exercise Psychology. ISSN: 1612-197X. doi:10.1080/1612197X.2020.1827001.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Johansen, Bjørn Tore; Høigaard, Rune (2020). Self-reported playing time and justice as predictors of coach satisfaction: An analysis of elite ice-hockey and handball players. Cogent Social Sciences. ISSN: 2331-1886. 7 (1). doi:10.1080/23311886.2020.1860452.
 • Andreasen, Eva Mari; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2020). Sykepleiestudentenes kliniske praksis – om klinisk læringsmiljø og studenttilfredshet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (2). doi:10.7557/14.5414.
 • Haugen, Tommy; Riesen, Jan Frederik; Østrem, Ketil; Høigaard, Rune; Erikstad, Martin Kjeøen (2020). The Relationship Between Motivational Climate and Personal Treatment Satisfaction Among Young Soccer Players in Norway: The Moderating Role of Supportive Coach-Behaviour. Sports. ISSN: 2075-4663. 8 (12). doi:10.3390/sports8120162.
 • Danielsen, Line Dverseth; Giske, Rune; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2019). Athletes as “Cultural Architects”: A Qualitative Analysis of Elite Coaches’ Perceptions of Highly Influential Soccer Players. The Sport Psychologist. ISSN: 0888-4781. 33 (4). s 313 - 322. doi:10.1123/tsp.2018-0166.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore; Kandala, Ngianga-Bakwin; Haugen, Tommy (2018). Childhood football play and practice in relation to self-regulation and national team selection; a study of Norwegian elite youth players. Journal of Sports Sciences. ISSN: 0264-0414. 36 (20). s 2304 - 2310. doi:10.1080/02640414.2018.1449563.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Effekt av feedback på kollektiv mestringstro og sosial loffing i et sykkeleksperiment. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 12. s 239 - 255.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Martin, Luc J.; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Group cohesion, needs satisfaction, and self-regulated learning: A one-year prospective study of elite youth soccer players' perceptions of their club team. Psychology of Sport And Exercise. ISSN: 1469-0292. 39s 171 - 178. doi:10.1016/j.psychsport.2018.08.013.
 • Reinboth, Michael Sæther; Haugen, Tommy; Solheim, Sondre Risdal; Høigaard, Rune (2018). Hva sier de til seg selv? En kvasieksperimentell studie av triatlonutøveres selvsnakk under konkurranse. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 7. s 145 - 161.
 • Ommundsen, Yngvar; Solstad, Bård Erlend; Høigaard, Rune; Wold, Bente (2018). Mestrer jeg trenerrollen? : Validitet og reliabilitet i en skala til måling av mestringstro i et utvalg norske breddefotballtrenere. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 3. s 47 - 72.
 • Erikstad, Martin Kjeøen; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Positive environments in youth football:Perceived justice and coach feedback as predictors of athletes’ needs satisfaction. German Journal of Exercise and Sport Research. ISSN: 2509-3142. 48s 263 - 270. doi:10.1007/s12662-018-0516-1.
 • Haugen, Tommy; Salvesen, Kjetil Marius Ulland; Høigaard, Rune (2018). Prinsipper ved test–retest-reliabilitet: Test av protokoll for maksimal innsats på sykkelrulle med ett minutts varighet. Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 11. s 225 - 238.
 • Danielsen, Line Dverseth; Rodahl, Stein Edgar; Giske, Rune; Høigaard, Rune (2017). Mental toughness in elite and sub-elite female soccer players. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 29 (1). s 77 - 85. doi:10.24985/ijass.2017.29.1.77.
 • Sæther, Stig Arve; Aspvik, Nils Petter; Høigaard, Rune (2017). Norwegian football academy players - Player's self-assessed skills, stress and coach-athlete relationship. The Open Sports Sciences Journal. ISSN: 1875-399X. 10s 141 - 150. doi:10.2174/1875399X01710010141.
 • Andreasen, Johan Kristian; Høigaard, Rune (2017). Praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningene – en studie om veiledningskvalitet. UNIPED. ISSN: 1500-4538. 40 (3). s 222 - 234. doi:10.18261/issn.1893-8981-2017-03-04.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2017). Shared mental models, role ambiguity, team identification and social loafing in elite sports groups: A mediation analysis. Sport & Exercise Psychology Review. ISSN: 1745-4980. 13 (2).
 • Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Johansen, Bjørn Tore; Giske, Rune (2017). Team identity in youth soccer: The role of coaches’ feedback patterns and use of humour. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 12 (6). s 697 - 707. doi:10.1177/1747954117738843.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Haugen, Tommy; Seiler, Stephen (2016). Does mindfulness affect participants’ response to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 4 (1). s 91 - 113. doi:10.1080/21642850.2016.1179120.
 • Østrem, Ketil; Høigaard, Rune (2016). En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum. ISSN: 1652-7224.
 • Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Hetlelid, Ken Joar; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2016). Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance. Research Quarterly for Exercise and Sport. ISSN: 0270-1367. 87 (3). s 305 - 310. doi:10.1080/02701367.2016.1149144.
 • Høigaard, Rune (2016). Om å skape gode grupper i ungdomsidretten. Ungdomstreneren. ISBN: 978-82-7286-257-1. Akilles forlag. Kapittel. s 113 - 127.
 • Kovac, Velibor Bobo; Cameron, David Lansing; Høigaard, Rune (2016). The extended Theory of Planned Behaviour and college grades: the role of cognition and past behaviour in the prediction of students’ academic intentions and achievements. Educational Psychology. ISSN: 0144-3410. 36 (4). s 792 - 811. doi:10.1080/01443410.2014.923557.
 • De Backer, Maarten; Boen, Filip; De Cuyper, Bert; Høigaard, Rune; Vande Broek, Gert (2014). A team fares well with a fair coach: Predictors of social loafing in interactive female sport teams. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. ISSN: 0905-7188. 25 (6). s 897 - 908. doi:10.1111/sms.12303.
 • Høigaard, Rune; Kovac, Velibor Bobo; Øverby, Nina Cecilie; Haugen, Tommy (2014). Academic self-efficacy mediates the effects of school psychological climate on academic achievement. School psychology quarterly. ISSN: 1045-3830. 30 (1). s 64 - 74. doi:10.1037/spq0000056.
 • Moen, Frode; Giske, Rune; Høigaard, Rune (2015). Coaches' Perceptions of how Coaching Behavior affects Athletes: An Analysis of their Position on Basic Assumptions in the Coaching Role. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (ILJTER). ISSN: 1694-2493. 11 (1). s 180 - 199.
 • Høigaard, Rune; De Cuyper, Bert; Fransen, Katrien; Boen, Filip; Peters, Derek Melville (2015). Perceived coach behavior in training and competition predicts collective efficacy in female elite handball players. International Journal of Sport Psychology. ISSN: 0047-0767. 46s 321 - 336. doi:10.7352/IJSP2015.46.321.
 • Rodahl, Stein; Giske, Rune; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2015). Satisfaction with the coach and mental toughness in elite male ice hockey players. Journal of Sport Behavior. ISSN: 0162-7341. 38 (4). s 419 - 431.
 • Giske, Rune; Rodahl, Stein; Høigaard, Rune (2014). Shared mental task models in elite ice hockey and handball teams: does it exist and how does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology. ISSN: 1041-3200. 27 (1). s 20 - 34. doi:10.1080/10413200.2014.940431.
 • Vindholmen, Solveig; Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2015). What distinguishes responders from nonresponders to a vocational rehabilitation program?. Health Psychology and Behavioral Medicine. ISSN: 2164-2850. 3 (1). s 263 - 280. doi:10.1080/21642850.2015.1088388.
 • Stenseng, Frode; Haugen, Tommy; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2014). When it's "all about the bike"-intrapersonal conflict in light of passion for cycling and exercise dependence. Sport, Exercise, and Performance Psychology. ISSN: 2157-3905. 4 (2). s 127 - 139. doi:10.1037/spy0000028.
 • Nilsen, Torbjørn Skjelbred; Haugen, Tommy; Reinboth, Michael Reusch; Peters, Derek Melville; Høigaard, Rune (2014). EXPLICIT PRIOR KNOWLEDGE OF SOCIAL LOAFING DOES NOT REDUCE SOCIAL LOAFING IN SUBSEQUENT TEAM CYCLE TRIAL PERFORMANCE. Kinesiologia Slovenica. ISSN: 1318-2269. 20 (2). s 17 - 26.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune; Seiler, Stephen (2014). Normative data of BMI and physical fitness in a Norwegian sample of early adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 42 (1). s 67 - 73. doi:10.1177/1403494813504502.
 • Enoksen, Eystein; Fahlström, Per Göran; Johansen, Bjørn Tore; Hageskog, Carl-Axel; Christensen, Jens Behrend; Høigaard, Rune (2014). Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among Scandinavian coaches. Scandinavian Sport Studies Forum. ISSN: 2000-088X. 5s 131 - 147.
 • Moen, Frode; Høigaard, Rune; Peters, Derek Melville (2014). Performance Progress and Leadership Behavior. The International Journal of Coaching Science. ISSN: 1975-8286. 8 (1). s 69 - 81.
 • Vindholmen, Solveig; Høigaard, Rune; Espnes, Geir Arild; Seiler, Stephen (2014). Return to work after vocational rehabilitation: does mindfulness matter?. Psychology Research and Behavior Management. ISSN: 1179-1578. 7s 77 - 88. doi:10.2147/PRBM.S56013.
 • Høigaard, Rune; Giske, Rune; Rodahl, Stein Edgar (2014). Shared mental task models in elite ice hockey and handball Teams: Does it exist og how does the coach intervene to make an impact?. Journal of Applied Sport Psychology. ISSN: 1041-3200. doi:10.1080/10413200.2014.940431.
 • Jones, Gareth W.; Høigaard, Rune; Peters, Derek Melville (2014). “Just Going Through the Motions....”: A Qualitative Exploration of Athlete Perceptions of Social Loafing in Training and Competition Contexts – Implications for Team Sport Coaches. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 9 (5). s 1067 - 1082. doi:10.1260/1747-9541.9.5.1067.
 • Giske, Rune; Benestad, Beate; Haraldstad, Kristin; Høigaard, Rune (2013). Decision-making styles among Norwegian soccer coaches: An analysis of decision making style in relation to elite and non-elite coaching and level of playing history. International journal of sports science & coaching. ISSN: 1747-9541. 8 (4). s 689 - 701. doi:10.1260/1747-9541.8.4.689.
 • Øverby, Nina Cecilie; Lüdemann, Eva; Høigaard, Rune (2013). Self-reported learning difficulties and dietary intake in Norwegian adolescents. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 41 (7). s 754 - 760. doi:10.1177/1403494813487449.
 • Høigaard, Rune; Boen, Filip; De Cuyper, Bert; Peters, Derek Melville (2013). Team Identification Reduces Social Loafing and Promotes Social Laboring in Cycling. International Journal of Applied Sports Sciences. ISSN: 1598-2939. 25 (1). s 33 - 40. doi:10.24985/ijass.2013.25.1.33.
 • Øverby, Nina Cecilie; Høigaard, Rune (2012). Diet and behavioral problems at school in Norwegian adolescents. Food & Nutrition Research (FNR). ISSN: 1654-6628. 56doi:10.3402/fnr.v56i0.17231.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Health coaching as an intervention during crisis or times of stress. Interactions, Health and Community. ISBN: 9788884928023. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. Chapter XIII. s 193 - 203.
 • Bjørnestad, John Olav; Skisland, Anne Valen-Senstad; Høigaard, Rune (2011). Helsecoaching: å skape varig endring. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 16. s 244 - 256.
 • Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2011). Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?. Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1. s 11 - 22.
 • Høigaard, Rune (2009). Coaching efficacy - å ha tro på seg selv som trener. Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 39 - 51.
 • Høigaard, Rune; Johansen, Bjørn Tore (2006). Læring i idrettsgrupper -om utvikling, læring og prestasjon i idrettsgrupper. I: Hermundur Sigmundsson og Jan Erik Ingebrigtsen (red.) Idrettspedagogikk. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 18.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2022). Veiledning i Røde Kors. Metoder og strategier. ISBN: 978-82-02-41928-8. Cappelen Damm Akademisk. s 208.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2021). Veiledningsmetodikk (2 utgave). ISBN: 978-82-02-69723-5. Cappelen Damm Akademisk. s 192.
 • Høigaard, Rune (2020). Gruppedynamikk og ledelse i idrett. ISBN: 978-82-02-67526-4. Cappelen Damm Akademisk. s 374.
 • Haugen, Tommy; Høigaard, Rune (2018). Trender i idrettspsykologisk forskning i Skandinavia. ISBN: 978-82-02-59690-3. Cappelen Damm Akademisk. s 265.
 • Øverby, Nina Cecilie; Torstveit, Monica Klungland; Høigaard, Rune (2011). Folkehelsearbeid. ISBN: 978-82-7634-893-4. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 318.
 • Høigaard, Rune (2010). Social Loafing in Sport. From theory to practise. ISBN: 978-3-639-23577-7. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. s 94.
 • Høigaard, Rune (2008). Gruppedynamikk i idrett. ISBN: 9788276345926. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 250.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. ISBN: 8276344410. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Høigaard, Rune; Jørgensen, Arild (2000). Veiledningssamtaler i idrett. ISBN: 82-7634-281-7. HøyskoleForlaget. s 108.
 • Høigaard, Rune; Lidbom, Per Arne (1999). Gruppepsykologi i idrett. ISBN: 82-7634-230-2. HøyskoleForlaget. s 218.
 • Johansen, Bjørn Tore; Høigaard, Rune; Fjeld, Jon Besse (2009). Nyere perspektiv innen idrett og idrettspedagogikk. ISBN: 978-82-7634-792-0. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 203.
 • Andreasen, Eva Mari; Berg, Helen; Steinsbekk, Aslak Irgens; Høigaard, Rune; Haraldstad, Kristin (2024). Læringseffekt av desktop VR for å øve på overføring av pasientinformasjon før operasjon med ISBAR-metoden: en randomisert kontrollert studie.
 • Høigaard, Rune (2023). Teamoptimalisering.
 • Høigaard, Rune (2023). PRO-Team..
 • Høigaard, Rune (2023). Prestasjonsoptimalisering.
 • Høigaard, Rune (2023). Ekspert-team mot OL.
 • Høigaard, Rune; aas, karina andersen; Peters, Derek Melville (2023). Elite cyclists’ and sport directors’ perceptions of successful ‘road captains’ in Pro Cycling: The hub of the team.
 • Sæther, Stig Arve; Aspvik, Nils Petter; Torvik, Lina; Høigaard, Rune (2023). Perceived support in the rehabilitation process among female elite handball players..
 • Høigaard, Rune (2023). Verdier for å prestere.
 • Høigaard, Rune (2023). Utvikling og etablering av verdier og samspillsregler for utvikling av: idrettsglede, treningsglede og konkurranseglede.
 • Høigaard, Rune (2023). Når alt står på spill -en introduksjon.

Sist endret: 19.05.2020 13:05