Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ruth-Linda Mihaila Hansen

Ph.d.-kandidat

 
Kontor:
C4070 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Ruth Linda er utdannet sykepleier ved Universitetet i Agder (UIA)- Grimstad (2011)  og tok sin  mastergrad i Helsefag-  med studieretning i klinisk sykepleievitenskap (2014). Hun har sin kliniske erfaring fra medisinske og kirurgiske avdelinger i spesialisthelsetjeneste  ved ortopedisk og urologisk avdeling på Sørlandet sykehus- Arendal (2013-2016), og fra sykehjem i kommunehelsetjenesten i Arendal kommune (2016-2018). Hun har også hatt kortere  arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten gjennom studiene og arbeidet blant annet i hjemmesykepleie, på legekontor og barneavdelingen. Videre har hun videreutdanning innen veiledningspedagogikk, på individnivå (2018) og gjennomført universitetspedagogikk og fasilitatorkurs (2019). Hun ble ansatt som universitetslektor ved UIA i august 2018. En av hennes faglige interesser er kvalitet i praksis og veiledning av studenter i klinisk praksis. 

 

Forskning

Hansen, Ruth-Linda; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation of pressure ulcers in nursing homes: comparison of record content and patient examinations. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. s 159 - 167. doi:10.1002/nop2.47

 

Sist endret: 4.08.2020 15:08