0
Hopp til hovedinnhold

Reyn Joseph O'Born

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
D3074 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Utdannet i samfunnsøkonomi og utviklingsstudier fra Wilfrid Laurier University i Canada og mastergrad fra NTNU i industriell økologi.

Mastergrad fra NTNU i Industriell økologi. Jobbet som forsker assistant fra 2012-2014 hos NTNU med flere livsløpanalyseprosjekter.

Skriver doktorgrad om bærekraftig veginfrastruktur i samarbeide med Statens vegvesen.

Kompetanse

Kompetanse i miljøpavirkning av energigjenvinning fra slam og organisk avfall, vannbehandling systemer, energibruk i norske boliger (TEK+Passivhus), LCA i byggebransjen, energisystemer, batteriteknologi, veginfrastruktur, solceller, treprodukter og oljeutvinning og raffinering.

Undervisning

2015-nå - TFL200 

2014-nå - BYG404

Gjesteforesler: IND420 (2018), Prosessindustri+ (Sørlandetsfagskole, 2018)

Arbeidserfaring

2010 - 2014 - Vikar miljørådgiver, Xynteo AS

Sommer 2011 - Forskerassistent, NTNU, kryssløpsanalyse prosjekt (CREEA)

Sommer 2012 - Miljørådgiver, Asplan Viak (tidligere MiSA), Smart Water Cluster

2012 - 2014 - Forskerassistent, NTNU, flere miljøprosjkter

2015 - 2018 - Stipendiat, UiA, Reduksjon av utslipp i veginfrastruktur

Faglige interesser

Livsløpvurdering (LCA)

Sirkulær økonomi

Bærekraftig infrastrukter

Bærekraftig prosessindustri

Trebygninger og treinfrastruktur

Grønn betong

Alternativ transport

Grønn energi

Prosjekter

Nåværende prosjekter

Reduksjon av utlsipp og ressurforbruk i veginfrastruktur (LEIV, KraKK, og Ferjefri E39 hos Statens vegvesen)

Leder for ENTERS UiA forskningsgruppe om sirkulær økonomi

Forskingsgruppe for Bærekraftige bygninger og infrastrukturar hos UiA

Samarbeidsprosjekt med NCE Maritime Clean Tech med et prosjekt om batteridrevet ferjer og LCA

Samarbeidprosjekt med flere PhD studenter fra NTNU og Chalmers om Ferjefri E39

Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veginfrastruktur

Medlem av Eyde klyngens TenkeTank

Tidligere prosjekter

LICCER/ERA-NET Road (http://bit.ly/2gZTjQZ)

EPISCOPE (http://www.ntnu.no/episcope)

BioTEnMaRe (http://biotenmare.com/)

Smart Water Cluster (http://smartwatercluster.no)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vignisdottir, Hrefna Run; Ebrahimi, Babak; Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). A review of environmental impacts of winter road maintenance. Cold Regions Science and Technology. ISSN: 0165-232X. 158s 143 - 153. doi:10.1016/j.coldregions.2018.10.013.
 • Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Ebrahimi, Babak; Vignisdottir, Hrefna Run; Brattebø, Helge; Pitera, Kelly; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). Road Planning and Route Alignment Selection Criteria in the Norwegian Context. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 471 (5). doi:10.1088/1757-899X/471/6/062007.
 • Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer (2018). Life cycle assessment of an ambitious renovation of a Norwegian apartment building to nZEB standard. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 177s 197 - 206. doi:10.1016/j.enbuild.2018.07.036.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Life cycle assessment of large scale timber bridges: A case study from the world’s longest timber bridge design in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN: 1361-9209. 59s 301 - 312. doi:10.1016/j.trd.2018.01.018.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin (2017). Comparative life cycle assessment of concrete and timber road bridge deck designs. Proceedings of the 3rd International Conference on Timber Bridges. ISSN: 0284-5172.
 • Larsen, Ingrid Lande; Aasbakken, Ida Granseth; O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Thorstensen, Rein Terje (2017). Determining the Environmental Benefits of Ultra High Performance Concrete as Bridge Construction Material. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 245 (5). doi:10.1088/1757-899X/245/5/052096.
 • Linjord, Torjus; O'Born, Reyn Joseph; Imenes, Anne Gerd (2017). Life cycle analysis of building integrated photovoltaic roof tile for use in Norwegian conditions. RIL. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. ISSN: 0356-9403. s 25 - 32.
 • O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Iversen, Ole Magnus Kålås; Miliutenko, Sofiia; Potting, Jose (2016). Quantifying energy demand and greenhouse gas emissions of road infrastructure projects: An LCA case study of the Oslo fjord crossing in Norway.. European Journal of Transport and Infrastructure Research. ISSN: 1567-7133. 16 (3). s 445 - 466.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Pytten, Gordon; Hortemo, Lars Ole; Brændhagen, Anders (2017). Life cycle assessment of an optimized network arch highway bridge utilizing timber. ISBN: 978-1-138-29595-7. Taylor & Francis. s 2304.
 • O'Born, Reyn Joseph (2019). Hva er sirkulær økonomi? Hva slags muligheter kan dukke opp med sirkulær økonomi og hvordan kan vi utnytte mulighetene som ligger i den sirkulære økonomien?.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Simplified emissions calculations using cost-based process codes.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Corporate sustainability, LCA and green supply chain management.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Bruk av LCA i byggebransjen.

Sist endret: 7.01.2019 12:01

Send studiet på mail