Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Reyn Joseph O'Born

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D3098 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning

Utdannet i samfunnsøkonomi og utviklingsstudier fra Wilfrid Laurier University i Canada og mastergrad fra NTNU i industriell økologi.

Mastergrad fra NTNU i Industriell økologi. Jobbet som forsker assistant fra 2012-2014 hos NTNU med flere livsløpanalyseprosjekter.

Fullførte doktorgrad om bærekraftig veginfrastruktur i samarbeide med Statens vegvesen. 2019

Leder for forskningsgruppe om sirkulær økonomi ENTERS UiA (http://www.enters.uia.no)

Kompetanse

Kompetanse i miljøpavirkning av energigjenvinning fra slam og organisk avfall, vannbehandling systemer, energibruk i norske boliger (TEK+Passivhus), LCA i byggebransjen, energisystemer, batteriteknologi, veginfrastruktur, solceller, treprodukter og oljeutvinning og raffinering.

Undervisning

 • 2015-nå - ING200 (tid. TFL200)
 • 2014-nå - BYG404
 • Gjesteforesler: IND420 (2018-nå), BYG211 (2019-nå), Prosessindustri+ (Sørlandetsfagskole, 2018), PED996 (2022)
 • Bi-veileder for PhD student Benedikte Wrålsen (2019-2023)
 • Veileder for PhD student Jayachandra Malavatu (2021-2024)
 • Veileder for mer enn 70 master- og bachelorprosjekter siden 2012

Arbeidserfaring

 • 2010 - 2014 - Vikar miljørådgiver, Xynteo AS
 • Sommer 2011 - Forskerassistent, NTNU, kryssløpsanalyse prosjekt (CREEA)
 • Sommer 2012 - Miljørådgiver, Asplan Viak (tidligere MiSA), Smart Water Cluster
 • 2012 - 2014 - Forskerassistent, NTNU, flere miljøprosjkter
 • 2015 - 2018 - Stipendiat, UiA, Reduksjon av utslipp i veginfrastruktur
 • 2019 - nå - Førsteamanuensis, UiA

Faglige interesser

 • Livsløpvurdering (LCA)
 • Sirkulær økonomi
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Bærekraftig prosessindustri
 • Industriel symbiose
 • Sirkulær batteri verdikjeder
 • Batteri gjenbruk og gjenvinning
 • Bioøkonomi

Prosjekter

Nåværende prosjekter

 • Leder for ENTERS UiA forskningsgruppe om sirkulær økonomi (www.enters.uia.no
 • Forskingsgruppe for Bærekraftige bygninger og infrastrukturar hos UiA
 • Agder Symbiose - i samarbeid med Eyde klyngen, Arendal kommune og Agder fylkeskommune (Agder Symbiose kick-off
 • ALGECO - "Cost-effective algae technology to promote circular economy development of
 • Norwegian wastewater treatment plant" i samarbeid med NIVA, Universitet i Oslo, NIBIO, SINTEF Energy Research, NMBU, University of Queensland, Vestfjorden Wastewater Company, og Biosikva AS. (https://www.alg.eco/)
 • 2ND LIFE - "The value of second life batteries in the future energy system", i samarbeid med IFE, The Norwegian Defence Research Establishment, NTNU, University College of London, og Solenergiklyngen med tilleggsfinansiering fra Equinor, ecostor, Corvus Energy, Norsk Hydro, og Batteriretur.
 • ELAG - ELAG brings together important regional actors in the battery sector to try and develop new technologies and concepts that will aid in the electrification of society and contribute to increase circularity in the Norwegian battery value chain. The overall research aim is to determine how used electric vehicle batteries can be automatically discharged and characterised in order to be integrated into a circular battery value chain that also uses battery energy storage to meet the needs of a low-carbon and electrified society. (https://elag.uia.no/)
 • Battery Coast - The University of Agder batteri initiativ (Battery Coast website)
 • GoGreen - (GoGreen press release) - i samarbeid med Bertelsen og Garpestad, Statens vegvesen, og NAV
 • Grønn Platform - «Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging» (Press release)

Tidligere prosjekter

 • BATMAN - prosjekt om brukte batteri verdikjeder (BATMAN prosjekt)
 • LICCER/ERA-NET Road (http://bit.ly/2gZTjQZ)
 • EPISCOPE (http://www.ntnu.no/episcope)
 • BioTEnMaRe (http://biotenmare.com/)
 • Smart Water Cluster (http://smartwatercluster.no)
 • Reduksjon av utlsipp og ressurforbruk i veginfrastruktur (LEIV, KraKK, og Ferjefri E39 hos Statens vegvesen)
 • Samarbeidprosjekt med flere PhD studenter fra NTNU og Chalmers om Ferjefri E39
 • Samarbeid med Nye Veier om reduksjon av utslipp i veginfrastruktur
 • Samarbeidsprosjekt med NCE Maritime Clean Tech med et prosjekt om batteridrevet ferjer og LCA
 • Tidligere medlem av Eyde klyngens TenkeTank

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Wilhelmsen, Marthe Elden; O'Born, Reyn Joseph; Heimdal, Anette; Ruser, Alexander (2023). UNDERSTANDING AND CHALLENGING CLIMATE SKEPTIC ATTITUDES AMONG ENGINEERING STUDENTS THROUGH INTERACTIVE PEDAGOGY. DS 123: Proceedings of the International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2023). ISBN: 978-1-912254-19-4. The Design Society. Conference paper.
 • Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph (2023). Use of life cycle assessment to evaluate circular economy business models in the case of Li-ion battery remanufacturing. The International Journal of Life Cycle Assessment. ISSN: 0948-3349. 28s 554 - 565. doi:10.1007/s11367-023-02154-0.
 • O'Born, Reyn Joseph; Heimdal, Anette (2022). EXPERIENCES FROM TEACHING CIRCULAR ECONOMY CONCEPTS TO ENGINEERING STUDENTS. DS 117: Proceedings of the 24th International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2022), London South Bank University in London, UK. 8th - 9th September 2022. ISBN: 9781912254163. The Design Society. -.
 • Malavatu, Jayachandra; O'Born, Reyn Joseph; Peter, Kepplinger; Fässler, Bernhard (2022). Hybrid energy storage systems of energy- and power-dense batteries: a survey on modelling techniques and control methods. Procedia CIRP. ISSN: 2212-8271. 105s 794 - 798. doi:10.1016/j.procir.2022.02.193.
 • Sophie, Engels; O'Born, Reyn Joseph (2022). Realizing the potential of humic acid recovery in Norway through chitosan treatment of drinking water. Procedia CIRP. ISSN: 2212-8271. 105s 177 - 182. doi:10.1016/j.procir.2022.02.031.
 • Wrålsen, Benedikte; Prieto-Sandoval, Vanessa; Mejia-Villa, Andres; O'Born, Reyn Joseph; Hellström, Magnus Mikael; Fässler, Bernhard (2021). Circular business models for lithium-ion batteries - Stakeholders, barriers, and drivers. Journal of Cleaner Production. ISSN: 0959-6526. 317doi:10.1016/j.jclepro.2021.128393.
 • Liljenström, Carolina; Miliutenko, Sofiia; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Birgisdottir, Harpa; Toller, Susanna; Lundberg, Kristina; Potting, José (2020). Life cycle assessment as decision-support in choice of road corridor: case study and stakeholder perspectives. International Journal of Sustainable Transportation. ISSN: 1556-8318. s 1 - 18. doi:10.1080/15568318.2020.1788679.
 • Vignisdottir, Hrefna Run; Ebrahimi, Babak; Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). A review of environmental impacts of winter road maintenance. Cold Regions Science and Technology. ISSN: 0165-232X. 158s 143 - 153. doi:10.1016/j.coldregions.2018.10.013.
 • Slobodchikov, Roman; Bakke, Kjetil Lohne; Svennevig, Paul Ragnar; O'Born, Reyn Joseph (2019). Implementing climate impacts in road infrastructure in the design phase by combining BIM with LCA. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN: 1755-1307. 323 (1). doi:10.1088/1755-1315/323/1/012089.
 • Vignisdottir, Hrefna Run; Ebrahimi, Babak; Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). Life cycle assessment of winter road maintenance. The International Journal of Life Cycle Assessment. ISSN: 0948-3349. doi:10.1007/s11367-019-01682-y.
 • Booto, Gaylord Kabongo; O'Born, Reyn Joseph; Ebrahimi, Babak; Vignisdottir, Hrefna Run; Brattebø, Helge; Pitera, Kelly; Wallbaum, Holger; Bohne, Rolf André (2019). Road Planning and Route Alignment Selection Criteria in the Norwegian Context. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 471 (5). doi:10.1088/1757-899X/471/6/062007.
 • Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph; Skaar, Christofer (2018). Life cycle assessment of an ambitious renovation of a Norwegian apartment building to nZEB standard. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 177s 197 - 206. doi:10.1016/j.enbuild.2018.07.036.
 • O'Born, Reyn Joseph (2018). Life cycle assessment of large scale timber bridges: A case study from the world’s longest timber bridge design in Norway. Transportation Research Part D: Transport and Environment. ISSN: 1361-9209. 59s 301 - 312. doi:10.1016/j.trd.2018.01.018.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin (2017). Comparative life cycle assessment of concrete and timber road bridge deck designs. Proceedings of the 3rd International Conference on Timber Bridges. ISSN: 0284-5172.
 • Larsen, Ingrid Lande; Aasbakken, Ida Granseth; O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Thorstensen, Rein Terje (2017). Determining the Environmental Benefits of Ultra High Performance Concrete as Bridge Construction Material. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 245 (5). doi:10.1088/1757-899X/245/5/052096.
 • Linjord, Torjus; O'Born, Reyn Joseph; Imenes, Anne Gerd (2017). Life cycle analysis of building integrated photovoltaic roof tile for use in Norwegian conditions. RIL. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. ISSN: 0356-9403. s 25 - 32.
 • O'Born, Reyn Joseph; Brattebø, Helge; Iversen, Ole Magnus Kålås; Miliutenko, Sofiia; Potting, Jose (2016). Quantifying energy demand and greenhouse gas emissions of road infrastructure projects: An LCA case study of the Oslo fjord crossing in Norway.. European Journal of Transport and Infrastructure Research. ISSN: 1567-7133. 16 (3). s 445 - 466.
 • O'Born, Reyn Joseph; Vertes, Katalin; Pytten, Gordon; Hortemo, Lars Ole; Brændhagen, Anders (2017). Life cycle assessment of an optimized network arch highway bridge utilizing timber. ISBN: 978-1-138-29595-7. Taylor & Francis. s 2304.
 • O'Born, Reyn Joseph; Sophie, Engels (2022). Realizing the potential of humic acid recovery in Norway through chitosan treatment of drinking water.
 • O'Born, Reyn Joseph (2022). Lørdagsuniversitetet i Flekkefjord: Sirkulær økonomi i byggebransjen.
 • O'Born, Reyn Joseph (2022). Sustainability and the Battery Value Chain.
 • Wrålsen, Benedikte; O'Born, Reyn Joseph (2022). Life cycle assessment to assess circular economy business models: case of Li-ion batteries.
 • O'Born, Reyn Joseph (2021). Sirkulær økonomi og byggebransjen.

Sist endret: 19.01.2023 21:01