0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
53B211 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Follesø, Reidun (2019). Risiko, svev og tilhørighet. Hvilken betydning har ordene vi bruker i en barnevernsfaglig sammenheng?. Barnevernspedagog : en grunnbok. ISBN: 9788215032504. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 113 - 122.
 • Follesø, Reidun (2018). Kan jeg se det du ser? Om perspektiv i ungdomsforskning. Ungeperspektiver Tænkninger og tilgange i ungdomsforskningen. ISBN: 978-87-7210-007-4. Aalborg Universitetsforlag. Kap. 12. s 245 - 265.
 • Mevik, Kate Eileen; Follesø, Reidun (2016). Foreldres møte med hjelpeapparatet. Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. ISBN: 978-82-15-02624-4. Universitetsforlaget. kapittel 5. s 81 - 97.
 • Halås, Catrine Torbjørnsen; Follesø, Reidun; Anvik, Cecilie (2016). Hva innebærer det så å se, høre, forstå og skape vendepunkt?. Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. ISBN: 978-82-15-02624-4. Universitetsforlaget. 9. s 146 - 157.
 • Fjelldal, Carina; Follesø, Reidun (2016). Jeg kommer aldri til å glemme blikkene!. Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. ISBN: 978-82-15-02624-4. Universitetsforlaget. Kapittel 3. s 48 - 61.
 • Follesø, Reidun; Anvik, Cecilie; Halås, Catrine Torbjørnsen (2016). Sett, hørt og forstått. Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. ISBN: 978-82-15-02624-4. Universitetsforlaget. Kapittel 1. s 11 - 27.
 • Follesø, Reidun; Neidel, Agnete; Berliner, Peter (2016). Unge på vej. Netværk, deltagelse og lokalsamfund. Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. ISBN: 978-87-7118-698-7. Frydenlund Academic. Kapitel 7. s 165 - 185.
 • Wulf-Andersen, Trine; Follesø, Reidun; Olsen, Terje (2016). Unge, udenforskab og social forandring - nordiske perspektiver. Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. ISBN: 978-87-7118-698-7. Frydenlund Academic. kapitel 1. s 15 - 35.
 • Follesø, Reidun (2015). De må like meg for å jobbe med meg!. Barn i Norge. ISSN: 1502-6604. s 40 - 53.
 • Follesø, Reidun (2015). Magic moments with youth as participants in research. "In search of-" : new methodological approaches to youth research. ISBN: 978-1-4438-7174-7. Cambridge Scholars Publishing. Chapter Seven. s 136 - 152.
 • Follesø, Reidun (2015). Youth at risk or terms at risk?. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN: 1103-3088. 23 (3). s 240 - 253. doi:10.1177/1103308815584877.
 • Follesø, Reidun (2012). Det er alltid de voksnes stemmer vi hører!. Rettssikkerhet i barnevernet?. ISBN: 978-82-92488-17-1. Voksne for barn. s 20 - 33.
 • Follesø, Reidun (2012). Det er alltid de voksnes stemmer vi hører!. Barn i Norge. ISSN: 1502-6604. s 20 - 33.
 • Follesø, Reidun (2012). Møter, magi og mestring. Om deltakerbasert forskning med ungdom i svev. Fontene forskning. ISSN: 1890-9868. 2 (12). s 72 - 83.
 • Follesø, Reidun; Mevik, Kate (2010). In the best interest of the child? : contradictions and tensions in social work. Social Work and Child Welfare Politics through Nordic lenses. ISBN: 978-1-84742-406-8. Policy Press. Artikkel. s 97 - 111.
 • Follesø, Reidun; Hanssen, Jorid Krane (2010). Narrative Approaches as a Supplementary Scource of Knowlegde on Marginalized Groups. Qualitative Sociology Review. ISSN: 1733-8077. VI (2). s 126 - 136.
 • Follesø, Reidun (2010). Ungdom, risiko og anerkjennelse. Hvordan støtte vilje til endring?. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN: 1502-7759. 10 (1). s 73 - 87.
 • Follesø, Reidun; Hjerman, Reidar; Haanes, Knut (2009). Når omsorgen svikter. Barn - Knut Haanes og Reidar Hjerman (red). Universitetsforlaget.
 • Follesø, Reidun (2007). Egenorganisering blant barnevernsungdom. Seim, Sissel og Slettebø, Tor (red). Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 164 - 183.
 • Follesø, Reidun (2007). Ungdom i barnevernet - offer eller ressurs?. Askheim, Ole Petter og Starrin, Bengt (red): Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk. faglig_bok_forlag. s 127 - 139.
 • Follesø, Reidun (2007). Ungdom i den sociala barnavården - offer eller ressurs?. Askheim, Ole Petter og Starrin, Bengt (red): Empowerment i teori och praktik. Gleerups. faglig_bok_forlag. s 138 - 153.
 • Follesø, Reidun (2006). Første del Enestående fortellinger. Sammen om barnevern : enestående fortellinger, felles utfordringer. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 65.
 • Follesø, Reidun (2006). Trenger vi barnevernet?. Sammen om barnevern : enestående fortellinger, felles utfordringer. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 15.
 • Follesø, Reidun (2006). Ungdom som fortellere og medvirkere. Sammen om barnevern : enestående fortellinger, felles utfordringer. Universitetsforlaget. faglig_bok_forlag. s 10.
 • Follesø, Reidun (2005). Kritisk teori i sosialt arbeid. Siv Oltedal (red): Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Akademisk. faglig_bok_forlag. s 154 - 167.
 • Follesø, Reidun (2001). Brukerperspektivet i Befring-utvalgets utredning. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. (1).
 • Follesø, Reidun (2000). Brukermedvirkning på avveie. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 2
 • Follesø, Reidun (1998). Brukermedvirkning i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. ISSN: 0800-1014. 1
 • Follesø, Reidun (2020). Hva er barnevern. ISBN: 9788215033716. Universitetsforlaget. s 150.
 • Wulf-Andersen, Trine; Olsen, Terje; Follesø, Reidun (2016). Unge, udenforskap og social forandring Nordiske perspektiver. ISBN: 978-87-7118-698-7. Frydenlund Academic. s 328.
 • Follesø, Reidun; Halås, Catrine Torbjørnsen; Anvik, Cecilie (2016). Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner. ISBN: 978-82-15-02624-4. Universitetsforlaget. s 155.
 • Follesø, Reidun; Solstad, Asgeir; Mevik, Kate (2014). Kort om barnevern. ISBN: 9788215022895. Universitetsforlaget. s 132.
 • Follesø, Reidun (2006). Sammen om barnevern : enestående fortellinger, felles utfordringer. ISBN: 9788215008066. Universitetsforlaget. s 177.

Sist endret: 18.09.2019 13:09