Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4036 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
torsdager 09-15

Randi Eikeland er nevrolog og forsker ved Sørlandet sykehus, og leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Hun er professor i medisin og er også ansatt ved institutt for helse og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder. Forskningen hennes er konsentrert rundt infeksjoner og inflammasjon i nervesystemet, med fokus på prognose inkludert pasientrapporterte utkommer, nevrologiske, nevropsykologiske og nevropsykiatriske følgetilstander. Hun har klinisk erfaring innenfor flere medisinske felter, særlig innenfor nevrologi. Hun har bred ledelseserfaring. Hun deltar i multisenterforskning nasjonalt og internasjonalt, og er medlem av brede nasjonale og internasjonale forskernettverk. Hun publiserer i anerkjente internasjonale og nasjonale tidsskrifter, og har også bred  populærvitenskapelig formidlingserfaring. Hun har også omfattende erfaring med å skrive forskningssøknader, forskningsrapporter og fagfellevurderinger.

Forskning

Aktuelle pågående forskningsprosjekter: BorrSci (Borrelia science) forbedring og mer kunnskap om diagnostikk behandling, biomarkører og prognose etter nevroborreliose. NOTES TBE i Norge, forekomst, klinisk bilde, utkomme og biomarkører. NorthTick (EU interreg. Nordsjø regioner) diagnostikk behandling og utkomme etter nevroborreliose. COVITA (study of Corona in Telemark and Agder), risikofaktorer, immunitet, prognose og terapi ved Covid-19 infeksjon. NevroCovid, nevrologiske komplikasjoner ved og etter Covid-19 infeksjon. Aktuelle verv: Co-chair and member of Scientific Panel on Infectious diseases European Academy of Neurology. Board member NordTick (Nordic research association on Tick-borne diseases) and ESCMID European study Group for Lyme Borreliosis (ESCBOR)

Undervisning

Jeg har gjennom min stilling som overlege rikelig med erfaring med undervsining for kolleger. Gjennom arbeidet mitt i flåttsenteret har jeg hatt overordnet ansavar for kurs og kongresser, samt at jeg har bidratt med undervisning og formidling på nasjonalt og internasjonalt nivå. På underviser og veileder jeg på bachelor, master og PhD nivå.  

Arbeidserfaring

 

1997-1999 Nevrolog, Aust-Agder sykehus

1999-2000 Nevrolog avdeling for nevrokirurgi, Universitetsykeuset i Oslo

2000-2019 Nevrolog, Sørlandet Sykehus 

2019-2020 Nevrolog habiliteringstjenesten for barn og unge, Sørlandet sykehus

2019-202 Nevrolog regional kompetansejeneste for barn med medfødte russkader

2020-2021 Smittevernoverlege Sørlandet sykehus

2014-DD Leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet sykehus 

2021-2023 Førsteamanuensis Universitetet i Agder, institutt for helse og sykepleievitenskap

2015-DD Forskningveileder Sørlandet sykehus

2023-DD  Professor i medisin, Universitetet i Agder, institutt for helse og sykepleievitenskap

Faglige interesser

Mine hovedinteresser er  infeksjoner og inflammasjoner i nervesystemet, prognose ved nevrologiske tilsatander inkludert pasientrapporterte utkommer, nevropsykologiske og nevropsykiatriske følgetilstander. 

Prosjekter

Aktuelle pågående forskningsprosjekter: BorrSci (Borrelia science) forbedring og mer kunnskap om diagnostikk behandling, biomarkører og prognose etter nevroborreliose. NOTES TBE i Norge, forekomst, klinisk bilde, utkomme og biomarkører. NorthTick (EU interreg. Nordsjø regioner) diagnostikk behandling og utkomme etter nevroborreliose. COVITA (study of Corona in Telemark and Agder), risikofaktorer, immunitet, prognose og terapi ved Covid-19 infeksjon. NevroCovid, nevrologiske komplikasjoner ved og etter Covid-19 infeksjon. 

Utvalgte publikasjoner

Eikeland Randi (2012) European neuroborreliosis-long term follow up. University of Bergen, Faculty of Medisin. ISBN 978-82-308-2029-2

Ljøstad U, Skogvoll E, Eikeland R, Midgard R, Skarpaas T, Berg A, Mygland A. Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial. Lancet Neurol. 2008 Aug;7(8):690-5. doi: 10.1016/S1474-4422(08)70119-4.

Quist-Paulsen E, Ormaasen V, Kran AB, Dunlop O, Ueland PM, Ueland T, Eikeland R, Aukrust P, Nordenmark TH. Encephalitis and aseptic meningitis: short-term and long-term outcome, quality of life and neuropsychological functioning. Sci Rep. 2019 Nov 6;9(1):16158. doi: 10.1038/s41598-019-52570-2.

Eikeland R, Ljøstad U, Helgeland G, Sand G, Flemmen HØ, Bø MH, Nordaa L, Owe JF, Mygland Å, Lorentzen ÅR. Patient-reported outcome after treatment for definite Lyme neuroborreliosis. Brain Behav. 2020 Apr;10(4):e01595. doi: 10.1002/brb3.1595.

Knudtzen FC, Eikeland R, Bremell D, Quist-Paulsen E, Johansen I, Solheim AM, Skarphedinsson. Lyme neuroborreliosis with encephalitis, a systematic literature review and a Scandinavian cohort study.Clin Microbiol Infect. 2021 PMID: 34768019.

Andreassen S, Lindland ES, Solheim AM, Beyer MK, Ljøstad U, Mygland Å, Lorentzen ÅR, Reiso H, Harbo HF, Løhaugen GCC, Eikeland R. Cognitive Function, fatigue and Fazekas score in patients with acute neuroborreliosis. Ticks Tick Borne Dis 2021 doi: 10.1016/j.ttbdis.2021.101678.

Andreassen S, Solheim AM, Ljøstad U, Mygland Å D, Lorentzen ÅR, Reiso H, Beyer MK, Harbo HF, Løhaugen GCC, Eikeland R. Cognitive function in patients with neuroborreliosis: A prospective cohort study from the acute phase to 12 months post treatment Brain and behaviour 2022 Doi: 10.1002/brb3.2608.

Halperin J, Eikeland R, Branda JA, Dersch R. Lyme neuroborreliosis, known knowns and known unknowns. Brain 2022 DOI: 10.1093/brain/awac206.

Solheim AM, Lorentzen ÅR, Dahlberg AO, Flemmen HØ, Brune S, Forselv KJN, Pripp AH, Bø MH, Eikeland R, Reiso H, Mygland Å, Ljøstad U.Six versus 2 weeks treatment with doxycycline in European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blinded, randomised and placebo-controlled trial J Neurol Neurosurg Psychiatry 2022 Jul 27;93(11):1222-1228. doi: 10.1136/jnnp-2022-329.

Sarjomaa M, Diep LM, Zhang C, Tveten Y, Reiso H, Thilesen C, Nordbø SA, Berg KK, Aaberge I, Pearce N, Kersten H, Vandenbroucke JP, Eikeland R, Fell AKM. SARS-CoV-2 antibody persistence after five and twelve months: A cohort study from South-Eastern Norway.2022 PLoS One. DOI: 10.1371/journal.pone.0264667.

Andreassen S, Lindland EMS, Beyer MK, Solheim AM, Ljøstad U, Mygland Å, Lorentzen ÅR, Reiso H, Bjuland KJ, Pripp AH, Harbo HF, Løhaugen GCC, Eikeland R. Assessment of cognitive function, structural brain changes and fatigue 6 months after treatment of neuroborreliosisJ Neurol. 2023 Mar;270(3):1430-1438. doi: 10.1007/s00415-022-11463-7.

Akhvlediani T, Bernard-Valnet R, Diaz R, Eikeland R, Pfausler B, Sellner J. Neurological side effects and drug interactions of antiviral compounds against SARS-CoV-2 European Journal of Neurol. 2023 Aug EJoN-23-1206.R1

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sarjomaa, Marjut Anneli; Zhang, Chi; Tveten, Yngvar; Kersten, Hege; Reiso, Harald; Eikeland, Randi; Kongerud, Johny; Berg, Kristine Karlsrud; Thilesen, Carina; Nordbø, Svein Arne; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Vandenbroucke, Jan; Pearce, Neil; Fell, Anne Kristin M. (2024). Risk factors for SARS-CoV-2 infection: A test-negative case-control study with additional population controls in Norway. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 14 (1). s 1 - 11. doi:10.1136/bmjopen-2023-073766.
 • Eikeland, Randi; Henningsson, Anna J.; Lebech, Anne-Mette; Kerlefsen, Yvonne; Mavin, Sally; Vrijlandt, Amber; Hovius, Joppe W.; Lernout, Tinne; Lim, Chin; Dobler, Gerhard; Fingerle, Volker; Gynthersen, Rosa M.; Lindgren, Per-Eric; Reiso, Harald (2024). Tick-borne diseases in the North Sea region–A comprehensive overview and recommendations for diagnostics and treatment. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN: 1877-959X. 15 (2). doi:10.1016/j.ttbdis.2023.102306.
 • Lindland, Elisabeth Margrete Stokke; Solheim, Anne Marit; Andreassen, Silje; Bugge, Robin Antony Birkeland; Eikeland, Randi; Reiso, Harald; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad; Beyer, Mona Kristiansen; Bjørnerud, Atle (2023). Dynamic contrast-enhanced MRI shows altered blood–brain barrier function of deep gray matter structures in neuroborreliosis: a case–control study. European Radiology Experimental. 7 (1). doi:10.1186/s41747-023-00365-6.
 • Tjernberg, Ivar; Lager, Malin; Jensen, Guro Furset; Eikeland, Randi; Nyman, Dag; Brudin, Lars; Henningsson, Anna J. (2023). Identification of potential biomarkers in active Lyme borreliosis. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 18 (6). doi:10.1371/journal.pone.0287586.
 • Bernardsjaw, Emilie; Gynthersen, Rosa; Bremell, Daniel; Mens, Helene; Stenør, Christian; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Bodilsen, Jacob; Eikeland, Randi; Lebech, Anne-Mette (2022). Antibiotic therapy of neuroborreliosis: A survey among infectious disease specialists and neurologists in Norway, Sweden, and Denmark. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN: 1877-959X. 13 (6). doi:10.1016/j.ttbdis.2022.102051.
 • Andreassen, Silje; Lindland, Elisabeth Margrete Stokke; Beyer, Mona K.; Solheim, Anne Marit; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse Daasvand; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Reiso, Harald; Bjuland, Knut Jørgen; Pripp, Are Hugo; Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad; Løhaugen, Gro; Eikeland, Randi (2022). Assessment of cognitive function, structural brain changes and fatigue 6 months after treatment of neuroborreliosis. Journal of Neurology. ISSN: 0340-5354. doi:10.1007/s00415-022-11463-7.
 • Andreassen, Silje; Solheim, Anne Marit; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse Daasvand; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Reiso, Harald; Beyer, Mona Kristiansen; Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad; Løhaugen, Gro; Eikeland, Randi (2022). Cognitive function in patients with neuroborreliosis: A prospective cohort study from the acute phase to 12 months post treatment. Brain and Behavior. ISSN: 2162-3279. 12 (6). doi:10.1002/brb3.2608.
 • Lindland, Elisabeth Margrete Stokke; Solheim, Anne Marit; Dareez, Muhammad Nazeer; Eikeland, Randi; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse Daasvand; Reiso, Harald; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Harbo, Hanne; Beyer, Mona Kristiansen (2022). Enhancement of cranial nerves in Lyme neuroborreliosis: incidence and correlation with clinical symptoms and prognosis. Neuroradiology. ISSN: 0028-3940. 64s 2323 - 2333. doi:10.1007/s00234-022-02957-2.
 • Sarjomaa, Marjut Anneli; Diep, Lien My; Zhang, Chi; Tveten, Yngvar; Reiso, Harald; Thilesen, Carina; Nordbø, Svein Arne; Berg, Kristine Karlsrud; Aaberge, Ingeborg Aase S.; Pearce, Neil; Kersten, Hege; Vandenbroucke, Jan Paul; Eikeland, Randi; Fell, Anne Kristin M. (2022). SARS-CoV-2 antibody persistence after five and twelve months: A cohort study from South-Eastern Norway. PLOS ONE. ISSN: 1932-6203. 17 (8). s 1 - 15. doi:10.1371/journal.pone.0264667.
 • Lie, Ingrid Anne; Kacar, Sezgi; Wesnes, Kristin; Brouwer, Iman; Kvistad, Silje Agnethe Stokke; Wergeland, Stig; Holmøy, Trygve; Midgard, Rune; Bru, Alla Nikolajevna S; Edland, Astrid; Eikeland, Randi; Gosal, Sonia; Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad; Kleveland, Grethe; Sørenes, Yvonne; Øksendal, Nina; Varhaug, Kristin Nielsen; Vedeler, Christian Alexander; Barkhof, Frederik; Teunissen, Charlotte E.; Bø, Lars; Torkildsen, Øivind Fredvik Grytten; Myhr, Kjell-Morten; Vrenken, Hugo (2022). Serum neurofilament as a predictor of 10-year grey matter atrophy and clinical disability in multiple sclerosis: a longitudinal study. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. ISSN: 0022-3050. 93 (8). s 849 - 857. doi:10.1136/jnnp-2021-328568.
 • Solheim, Anne Marit; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Dahlberg, Audun Olav; Flemmen, Heidi Øyen; Brune, Synne; Forselv, Kristine Johanne Nordstrøm; Pripp, Are Hugo; Bø, Margrete Halvorsen; Eikeland, Randi; Reiso, Harald; Mygland, Åse Daasvand; Ljøstad, Unn (2022). Six versus 2 weeks treatment with doxycycline in European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blinded, randomised and placebo-controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. ISSN: 0022-3050. 93 (11). s 1222 - 1228. doi:10.1136/jnnp-2022-329724.
 • Lie, Ingrid Anne; Wesnes, Kristin; Kvistad, Silje Agnethe Stokke; Brouwer, Iman; Wergeland, Stig; Holmøy, Trygve; Midgard, Rune; Bru, Alla Nikolajevna S; Edland, Astrid; Eikeland, Randi; Gosal, Sonia; Harbo, Hanne-Cathrin Flinstad; Kleveland, Grethe; Sørenes, Yvonne; Øksendal, Nina; Barkhof, Frederik; Vrenken, Hugo; Myhr, Kjell-Morten; Bø, Lars; Torkildsen, Øivind (2022). The Effect of Smoking on Long-term Gray Matter Atrophy and Clinical Disability in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. Neurology: Neuroimmunology and neuroinflammation. ISSN: 2332-7812. 9 (5). s 1 - 10. doi:10.1212/NXI.0000000000200008.
 • Andreassen, Silje; Lindland, Elisabeth Margrete Stokke; Solheim, Anne Marit; Beyer, Mona K.; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse Daasvand; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Reiso, Harald; Harbo, Hanne Flinstad; Løhaugen, Gro; Eikeland, Randi (2021). Cognitive function, fatigue and Fazekas score in patients with acute neuroborreliosis. Ticks and Tick-borne Diseases. ISSN: 1877-959X. 12 (3). s 1 - 5. doi:10.1016/j.ttbdis.2021.101678.
 • Wesnes, Kristin; Myhr, Kjell-Morten; Riise, Trond; Kvistad, Silje Agnethe Stokke; Torkildsen, Øivind; Wergeland, Stig; Holmøy, Trygve; Midgard, Rune; Bru, Alla Nikolajevna S; Edland, Astrid; Eikeland, Randi; Gosal, Sonia; Harbo, Hanne Flinstad; Kleveland, Grethe; Sørenes, Yvonne S.; Øksendal, Nina; Bjørnevik, Kjetil Lauvland (2021). Low vitamin D, but not tobacco use or high BMI, is associated with long-term disability progression in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis and Related Disorders. ISSN: 2211-0348. 50:102801s 1 - 7. doi:10.1016/j.msard.2021.102801.
 • Eikeland, Randi; Ljøstad, Unn; Helgeland, Geir; Sand, Geir; Flemmen, Heidi Øyen; Bø, Margrete Halvorsen; Nordaa, Ludmila; Owe, Jone Furulund; Mygland, Åse; Lorentzen, Åslaug Rudjord (2020). Patient-reported outcome after treatment for definite Lyme neuroborreliosis. Brain and Behavior. ISSN: 2162-3279. 10 (4). s 1 - 7. doi:10.1002/brb3.1595.
 • Margos, Gabriele; Castillo-Ramírez, Santiago; Cutler, Sally; Dessau, Ram; Eikeland, Randi; Estrada-Peña, Agustin; Gofton, Alexander; Graña-Miraglia, Lucía; Hunfeld, Klaus-Peter; Krause, Andreas; Lienhard, Reto; Lindgren, Per-Eric; Oskam, Charlotte; Rudolf, Ivo; Schwartz, Ira; Sing, Andreas; Stevenson, Brian; Wormser, Gary P.; Fingerle, Volker (2020). Rejection of the name Borreliella and all proposed species comb. nov. placed therein. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. ISSN: 1466-5026. 70 (5). s 3577 - 3581. doi:10.1099/ijsem.0.004149.
 • Quist-Paulsen, Else; Ormaasen, Vidar; Kran, Anne-Marte Bakken; Dunlop, Oona Borghild; Ueland, Per Magne; Ueland, Thor; Eikeland, Randi; Aukrust, Pål; Nordenmark, Tonje Haug (2019). Encephalitis and aseptic meningitis: short-term and long-term outcome, quality of life and neuropsychological functioning. Scientific Reports. ISSN: 2045-2322. 9doi:10.1038/s41598-019-52570-2.
 • Smaradottir, Berglind; Eikeland, Randi; Reiso, Harald; Fensli, Rune Werner (2018). User-centered design of a national medical registry for tick-borne diseases. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN: 2194-5357. 779s 99 - 108. doi:10.1007/978-3-319-94373-2_11.
 • Forselv, Kristine Johanne Nordstrøm; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse; Eikeland, Randi; Kjelland, Vivian; Noraas, Sølvi; Quarsten, Hanne (2017). Does more favourable handling of the cerebrospinal fluid increase the diagnostic sensitivity of Borrelia burgdorferi sensu lato-specific PCR in Lyme neuroborreliosis?. Infectious Diseases. ISSN: 2374-4235. 50 (4). s 297 - 302. doi:10.1080/23744235.2017.1399315.
 • Lorentzen, Åslaug Rudjord; Forselv, Kristine Johanne Nordstrøm; Helgeland, Geir; Salvesen, Rigmor Elisabeth; Sand, Geir; Flemmen, Heidi Øyen; Bø, Margrete Halvorsen; Nordaa, Ludmila; Roos, Anna Katharina; Jim, Marion W.; Owe, Jone Furulund; Nyquist, Kaja Beate; Schüler, Stephan; Eikeland, Randi; Mygland, Åse; Ljøstad, Unn (2017). Lyme neuroborreliosis: do we treat according to guidelines?. Journal of Neurology. ISSN: 0340-5354. 264 (7). s 1506 - 1510. doi:10.1007/s00415-017-8559-z.
 • Roaldsnes, Erlend; Eikeland, Randi; Berild, Dag (2017). Lyme-nevroborreliose ved uspesifikke nevrologiske symptomer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 137 (2). s 101 - 104. doi:10.4045/tidsskr.15.1115.
 • Fell, Anne Kristin Møller; Eikeland, Randi; Aaseth, Jan (2016). En kvinne i 30-årene med hoste, tremor, uro og synsforstyrrelser. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 136 (14-15). s 1233 - 1235. doi:10.4045/tidsskr.15.0998.
 • Eikeland, Randi; Mygland, Åse; Herlofson, Karen; Ljøstad, Unn (2013). Risk factors for a non-favorable outcome after treated European neuroborreliosis. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN: 0001-6314. 127 (3). s 154 - 160. doi:10.1111/j.1600-0404.2012.01690.x.
 • Eikeland, Randi; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse; Herlofson, Karen; Løhaugen, Gro (2012). European neuroborreliosis: neuropsychological findings 30 months post-treatment. European Journal of Neurology. ISSN: 1351-5101. 19 (3). s 480 - 487. doi:10.1111/j.1468-1331.2011.03563.x.
 • Juvkam, Kari Hilde; Eikeland, Randi (2011). En mann med akutt innsettende smerter i høre hofte og lår. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 131 (9-10). s 959 - 961. doi:10.4045/tidsskr.09.0750.
 • Eikeland, Randi; Mygland, Åse; Herlofson, Karen; Ljøstad, Unn (2011). European neuroborreliosis: quality of life 30 months after treatment. Acta Neurologica Scandinavica. ISSN: 0001-6314. 124 (5). s 349 - 354. doi:10.1111/j.1600-0404.2010.01482.x.
 • Riise, Trond; Kirkeleit, Jorunn; Aarseth, Jan Harald; Farbu, Elisabeth; Midgard, Rune; Mygland, Åse; Eikeland, Randi; Mørland, Tore; Telstad, Wenche; Førland, Per Tore; Myhr, Kjell-Morten (2011). Risk of MS is not associated with exposure to crude oil, but increases with low level of education. Multiple Sclerosis. ISSN: 1352-4585. 17 (7). s 780 - 787. doi:10.1177/1352458510397686.
 • Ljøstad, Unn; Skogvoll, Eirik; Eikeland, Randi; Midgard, Rune; Skarpaas, Tone; Skarpaas, Tone; Berg, Åse; Mygland, Åse (2008). Oral doxycycline versus intravenous ceftriaxone for European Lyme neuroborreliosis: a multicentre, non-inferiority, double-blind, randomised trial. Lancet Neurology. ISSN: 1474-4422. 7s 690 - 695. doi:10.1016/S1474-4422(08)70119-4.
 • Tveiten, Anne Cecilie; Løhaugen, Gro; Gerstner, Thorsten Alfons; Eikeland, Randi; Skranes, Jon Sverre (2023). Presentation of a newly developed follow-up program based on psychoeducation of parents of children and adolescents with Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)..
 • Andreassen, Silje; Lindland, Elisabeth Margrete Stokke; Solheim, Anne Marit; Ljøstad, Unn; Mygland, Åse Daasvand; Reiso, Harald; Lorentzen, Åslaug Rudjord; Løhaugen, Gro; Eikeland, Randi (2023). Cognitive function in patients with neuroborreliosis: A prospective follow-up from the acute phase to 12 months after treatment.
 • Lindland, Elisabeth M.S.; Røvang, Martin Soria; Solheim, Anne Marit; Andreassen, Silje; Dareez, Muhammad Nazeer; Eikeland, Randi; Beyer, Mona Kristiansen (2023). Brain White matter hyperintensities in neuroborreliosis. a case-control study.
 • Eikeland, Randi (2023). Tick-borne diseases in the North Sea Region - a comprehensive overview and recommendations on diagnostic, treatment and management strategies.
 • Christiansen, Atle; Kjelland, Vivian; Eikeland, Randi (2023). Nå er det høysesong for flåtten. Blodsugeren spiser bare tre ganger i løpet av livet..

Sist endret: 20.12.2023 13:12