0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
C4065 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Forskning

 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017).Tidsskrift for omsorgsforskning ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2018). Scandinavian Journal of Caring Sciences ISSN 0283-9318. 32 (2), s 645 - 653 doi: 10.1111/scs.12490
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016).Nordic journal of nursing research ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Feriereise kan ha positiv innvirkning på pasienter med demenslidelse (2012). Vård i Norden ISSN 0107-4083. 32 (1 = 103), s 22 - 26
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Deltakelse i tilpasset kulturaktivitet : en mulighet for velvære for pasienter med demenslidelse (2011). Nordisk sygeplejeforskning ISSN 1892-2678. 1 (3), s 192 - 205 doi: http://www.idunn.no/ts/nsf/2011/03/art01
 • Thygesen Elin, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, Sævareid Hans Inge, Li Yan, Fensli Rune Werner, User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization (2011).
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Fensli Marthe M. Fosse, Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge (2010). Vård i Norden ISSN 0107-4083. 30 (2), s 33 - 37
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe, Utvikling av undervisningsopplegg for helsepersonell om marginalisering av eldre i hjemmebasert omsorg (2006).
 • Skaar Ragnhild, Sævareid Hans Inge, Fensli Marthe, Care Services for Elderly: state of art and perspectives Services for Elderly in Norway (2005).

Arbeidserfaring

Universitetet i Agder (Høgskolen i Agder) (Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for helse- og sykepleievitenskap)

     Førstelektor (100%) 01.04.2012- dd
     Universitetslektor (100 %) 01.08.09-11.03.2012
     Universitetslektor (80 %) 01.08.08-31.07.09
     Universitetslektor/høgskolelektor (100 %) 01.05.99-31.07.08
     Høgskolelærer (50-100 %) 01.08.95-01.05.99

Kommunehelsetjenesten, hjemmesykepleien, Grimstad (10,2 %) (sykepleier)     1991-95

Aust-Agder hjelpepleierskole, Grimstad (85,54 %) (adjunkt m/opprykk)     1989-90

Alta lærerhøgskole, Avdeling for faglærerutdanning: Ernæring, Helse- og miljøfag, Alta, (50 %) (høgskolelærer)1988-89

Diakonhjemmets Sykehus, Oslo 
     Sykepleier (50 %) 1983-1986
     Sykepleier (100 %) 1980-1983    1980-86

Prosjekter

Forskningsprosjekt: "Sosial innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg (SiS)".  Å.Slettebø, R.Skaar, K.Brodtkorb. Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning, Nord University, University of Stavanger, University of Ålborg, Denmark and University of Agder. (2016-pågående)

Forskningsprosjekt: ”Frivillighet i palliativ omsorg (FRIPO)”. UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder professor U. Söderhamn (2014- avsluttet)

Forskningsprosjekt:”Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten (SEEK)”. UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder professor Å. Slettebø (2010- avsluttet)

Forskningsprosjekt:”Omsorg for eldre” (2006-12)

Delprosjekt: ”Sammen om læring og mestring”: UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap/ Feviktun undervisningssykehjem, Grimstad kommune. Finansiert av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Prosjektleder R. Skaar (2008-2012)

Delprosjekt: ”Frivillighetssentral som supplement til offentlig omsorg”, UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: ProsjektledereR. Skaar og M. Fensli (2006- 2012)

Forskningsprosjekt:“Care for the elderly at risk of marginalization (CARMA)”. Universitetet i Bergen (UiB), Medisinsk fakultet, Seksjon for geriatri. Finansiert av: EU’s 5thrammeprogram:Quality of life and Management of living Resources (2003-2006)

Utviklingsprosjekt:”Tradisjon og fornyelse” Historisk utsmykking på Campus Grimstad.UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder R. Skaar (2006-2011)

Utviklingsprosjekt:”Samordnet praksis med kvalitet” (Bo- og omsorgssenter). Samarbeid med Grimstad kommune. Finansiert av: UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, Institutt for sykepleiefag (praksisprosjektmidler) (2009-avsluttet)

Utviklingsprosjekt:”Samordnet praksis med kvalitet” (Hjemmesykepleien). Samarbeid med Grimstad kommune. Finansiert av: UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, Institutt for sykepleiefag (praksisprosjektmidler) (2008- avsluttet)

 

Allmenn formidling

Bidrag ved internasjonale konferanser – Paper presentasjon og proccedings

Thygesen, E., Fensli, M.M.F., Skaar, R., Sævareid, H.I., Li, Y. og Fensli, R. User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization. Proceedings at the 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, 30-31.08.11. 

Skaar, R, Sævareid, H. I., Fensli, M., Care Services for Elderly: state of art and perspectives Services for Elderly in Norway. I: Italy, Austria, Germany, Estonia, Nothern Irland, Belgium, Norway. Ancona, Italy: Coo.s.s. marche 2005 s. 15

Sævareid, H. I., Fensli, M., Skaar, R. Services for elderly in Norway. Kap 9. s.131-147. I: Care Services for Elderly: state of the art and perspectives, Proceedings of the CARMA seminar, Fano, Italy, 4th November 2004. Finansiert av EU, 5th rammeprogram

 

Bidrag ved internasjonale konferanser - Poster

Sævareid, H.I; Fensli, M., Skaar, R; Stordalen, J. Recommendations and Guidelines for Policy Makers and Service Providers from University of Bergen.7th CARMA plenary meeting 2005, 22-26.08.05

Sævareid, H.I., Fensli, M., Skaar, R., Stordalen, J. Coping in the elderly – internal and external resources, contributing to satisfactory coping of everyday life. På: CARMA final conference: “Best Practice and Guidelines for Policy Makers” Tartu, Estonia 24-25.11.05. Finansiert av EU, 5th rammeprogram

Fensli, M.M., Sævareid, H.I., Skaar, R. The relationship between perceived social integration and living arrangement. På: CARMA conference: "Care Arrangement Patterns" Berlin, Germany 17-18.10.05. Finansiert av EU, 5th rammeprogram

          

Bidrag ved nasjonal konferanse - Paper

Skaar, R og Söderhamn, U. “En feriereise som en kulturaktivitet for personer med demenslidelse på bo- og omsorgssenter”. På: Den femte norske kongressen i aldersforskning: ““As time goes by…” – Aldring, generasjon og velferd”. Norsk selskap for aldersforskning/NOVA. 1-2.12.11. Voksenåsen, Oslo

Fensli, M og Skaar, R. ”Frivillighetssentral som supplement til offentlig helse- og omsorgstjeneste”. På: Den første nasjonale konferansen om omsorgsforskning: ”Kunnskap nær praksis” Høgskolen i Gjøvik 27-28.10.08

         

Populærvitenskapelig formidling

Skaar, R., Fensli, M. Flateland, S., og Söderhamn, U. FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg. Ledersamling i Senter for omsorgsforskning; Strand hotell, Fevik, Grimstad 21.04.16

Skaar, R., Fensli, M. og Söderhamn, U. «Frivilligsentral og offentlig sektor- samhandling til brukers beste». Regional konferanse: Aktiv omsorg-meningsfull hverdag; Langsæveien 10, Arendal 22.04.15

Skaar, R. (2014). «Kulturaktiviteter for personer med demens, bosatt på bo- og omsorgssenter». Foredrag på kontaktsykepleiertreff, Sykehjem/ bo- og omsorgssenter. UiA, Grimstad. 06. 02.14

Skaar, R. (2013-2017). TV-Filmen: «Reisen- Aldri for sent», Mediebidrag – Intervju på «TV-Agder2. Agderposten. TV-filmen har vært sendt gjentatte ganger (356 ganger) 2013, 2014, 2015 og 2017

https://www.tvagder.no/search/perform?search=Reisen+Aldri+for+sent

Slettebø, Å, Brodtkorb, K., Skaar, R. & Skisland, A.V.S.  «Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten – presentasjon av SEEK». Foredrag holdt for Senter for omsorgsforskning, Sør, Fevik, 28.09.12.

Slettebø, Å, Brodtkorb, K., Skaar, R. & Skisland, A.V.S. «Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten – presentasjon av SEEK». Foredrag holdt for Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder og Vest-Agder, Fevik, 02 05.12.

Skisland, A.V.S, Slettebø, Å, Brodtkorb, K, og Skaar, R. «Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten – presentasjon av erfaringer med bruk av grupper ved systematisk etikkutvikling i kommunehelsetjenesten. Foredrag holdt på Nasjonal vårkonferanse om etikk i kommunehelsetjenesten, i regi av UiO; Institutt for helse og samfunn og Senter for medisinsk etikk.  12-13. 03.12

Skaar, R.: Presentasjon av forsknings- og pedagogisk utviklingsprosjektet: «Sammen om læring og mestring». På «Feviktun bo- og omsorgssenter 10årsjubileum og åpning av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder». Feviktun bo- og omsorgssenter, Fevik, Grimstad, 08.03.11

Skaar, R. og Brodtkorb, K. Presentasjon av «Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen (SEEK) i kommunehelsetjenesten – Refleksjonsgrupper og applikasjonsgrupper». På «Erfaringsseminar for arbeid i etikk-komiteer/råd». Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, Seksjon for medisinsk etikk, Clarion Hotel, Gardermoen, 12.11.10

Skaar, R. og Fensli, M. «Frivillighetssentral som supplement til offentlig helse- og omsorgstjeneste» på Kommunenes Sentralforbund (KS): «Fremtidsverkstedet, delprosjekt «Sosialt partnerskap - et pluss for alle»», Vest-Agder Fylkeshus, Kristiansand, 18.02.09

Skaar, R. «Sammen om læring og mestring» på «Interkommunalt fagnettverk innen demens», Undervisningssykehjemmet for Aust- Agder, Feviktun, Grimstad, 10.12.08

Skaar, R. «Sammen om læring og mestring - Et forskningsprosjekt om nye omsorgsmodeller for yngre hjemmeboende personer som lider av demenssykdom». «Intern forankringskonferanse» – Senter for Omsorgsforskning–Sør. Strand hotell, Fevik, Grimstad, 09-10.12.08

Skaar, R. «Sammen om læring og mestring - Fra idé til forskningsprosjekt». Regionalt nettverksmøte for undervisningssykehjem. (Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark), Strand hotell, Fevik, Grimstad, 16.10.08

Fensli, M. og Skaar, R. «Frivillighetsentral som supplement til offentlig helse- og omsorgstjeneste.» UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, Lesvos, Hellas, 10.06.08 

Fensli, M. og Skaar, R. «Marginalisering» På «Forskningsdagene 2004 i Agder. Mestringsevne hos hjemmeboende pleieavhengige eldre». Arrangert av: Arendal Bibliotek, HiA og Senioruniversitetet. Arendal, Bibliotek, Arendal, 21.09.04

Skaar, R. «Utviklingstrender i de nordiske sykepleieutdanninger». På: Nettverkskonferanse, Nordpluss-nettverket – Nordmann. Lesbos, Hellas, 29.09.03

  

Vitenskapelige publikasjoner

 • Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen -Sendstad (2017). Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN: 0283-9318. 32 (2). s 645 - 653. doi:10.1111/scs.12490.
 • Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika Flateland, Sylvi Monika Skaar, Ragnhild (2017). Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 3 (3). s 186 - 193. doi:10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Flateland, Sylvi Monika Söderhamn, Ulrika (2017). Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). s 17. doi:10.7557/14.4075.
 • Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild (2016). Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 37 (2). s 78 - 84. doi:10.1177/2057158516674836.
 • Flateland, Sylvi Monika Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika (2017). Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). doi:10.7557/14.4106.
 • Söderhamn, Ulrika Flateland, Sylvi Monika Fensli, Marthe M. Fosse Skaar, Ragnhild (2017). To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study. BMC Palliative Care. ISSN: 1472-684X. 16 (1). doi:10.1186/s12904-017-0193-0.
 • Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen-Senstad Slettebø, Åshild Skaar, Ragnhild (2014). Ethical challenges in care for older patients who resist help. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 22 (6). s 631 - 641. doi:10.1177/0969733014542672.
 • Skaar, Ragnhild Brodtkorb, Kari Skisland, Anne Valen-Senstad Slettebø, Åshild (2014). Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 4 (4). s 267 - 278.
 • Skaar, Ragnhild Söderhamn, Ulrika (2012). Feriereise kan ha positiv innvirkning på pasienter med demenslidelse. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 32 (1 = 103). s 22 - 26.
 • Skaar, Ragnhild Söderhamn, Ulrika (2011). Deltakelse i tilpasset kulturaktivitet : en mulighet for velvære for pasienter med demenslidelse. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 1 (3). s 192 - 205. doi:http://www.idunn.no/ts/nsf/2011/03/art01.
 • Thygesen, Elin Fensli, Marthe M. Fosse Skaar, Ragnhild Sævareid, Hans Inge Li, Yan Fensli, Rune Werner (2011). User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization. SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011. ISBN: 978-82-519-2820-5. Tapir Akademisk Forlag. -. s 50 - 54.
 • Skaar, Ragnhild Söderhamn, Ulrika Fensli, Marthe M. Fosse (2010). Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 30 (2). s 33 - 37.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe (2006). Utvikling av undervisningsopplegg for helsepersonell om marginalisering av eldre i hjemmebasert omsorg. Fra undervisning til læring: Høgskolepedagogikk under Kvalitetsreformen. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Skaar, Ragnhild Sævareid, Hans Inge Fensli, Marthe (2005). Care Services for Elderly: state of art and perspectives Services for Elderly in Norway. Italy, Austria, Germany, Estonia, Nothern Irland, Belgium, Norway. Coo.s.s. marche. faglig_bok_forlag. s 15.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Flateland, Sylvi Monika Söderhamn, Ulrika (2016). FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika (2015). Frivilligsentral og offentlig sektor.

Sist endret: 25.10.2018 13:10

Send studiet på mail