0
Hopp til hovedinnhold

Ragnhild Skaar

Førstelektor

 
Kontor:
C4065 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )

Prosjekter

Forskningsprosjekt: "Sosial innovasjon i institusjonsbasert eldreomsorg (SiS)".  Å.Slettebø, R.Skaar, K.Brodtkorb. Samarbeidsprosjekt med Nordlandsforskning, Nord University, University of Stavanger, University of Ålborg, Denmark and University of Agder. (2016-pågående)

Forskningsprosjekt: ”Frivillighet i palliativ omsorg (FRIPO)”. UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder professor U. Söderhamn (2014- avsluttet)

Forskningsprosjekt:”Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten (SEEK)”. UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder professor Å. Slettebø (2010- avsluttet)

Forskningsprosjekt:”Omsorg for eldre” (2006-12)

Delprosjekt: ”Sammen om læring og mestring”: UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap/ Feviktun undervisningssykehjem, Grimstad kommune. Finansiert av: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Prosjektleder R. Skaar (2008-2012)

Delprosjekt: ”Frivillighetssentral som supplement til offentlig omsorg”, UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: ProsjektledereR. Skaar og M. Fensli (2006- 2012)

Forskningsprosjekt:“Care for the elderly at risk of marginalization (CARMA)”. Universitetet i Bergen (UiB), Medisinsk fakultet, Seksjon for geriatri. Finansiert av: EU’s 5thrammeprogram:Quality of life and Management of living Resources (2003-2006)

Utviklingsprosjekt:”Tradisjon og fornyelse” Historisk utsmykking på Campus Grimstad.UiA, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for sykepleievitenskap: Prosjektleder R. Skaar (2006-2011)

Utviklingsprosjekt:”Samordnet praksis med kvalitet” (Bo- og omsorgssenter). Samarbeid med Grimstad kommune. Finansiert av: UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, Institutt for sykepleiefag (praksisprosjektmidler) (2009-avsluttet)

Utviklingsprosjekt:”Samordnet praksis med kvalitet” (Hjemmesykepleien). Samarbeid med Grimstad kommune. Finansiert av: UiA, Fakultet for helse- og idrettsfag, Institutt for sykepleiefag (praksisprosjektmidler) (2008- avsluttet)

 

Vitenskaplige publikasjoner

 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2017). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. s - doi: 10.1111/scs.12490
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Feriereise kan ha positiv innvirkning på pasienter med demenslidelse (2012). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 32 (1 = 103), s 22 - 26
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Deltakelse i tilpasset kulturaktivitet : en mulighet for velvære for pasienter med demenslidelse (2011). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 1 (3), s 192 - 205 doi: http://www.idunn.no/ts/nsf/2011/03/art01
 • Thygesen Elin, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, Sævareid Hans Inge, Li Yan, Fensli Rune Werner, User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization (2011).
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Fensli Marthe M. Fosse, Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge (2010). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 30 (2), s 33 - 37
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe, Utvikling av undervisningsopplegg for helsepersonell om marginalisering av eldre i hjemmebasert omsorg (2006).
 • Skaar Ragnhild, Sævareid Hans Inge, Fensli Marthe, Care Services for Elderly: state of art and perspectives Services for Elderly in Norway (2005).
 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen -Sendstad, Conflicting rationales: leader’s experienced ethical Challenges in community health care for older people (2017). Scandinavian Journal of Caring Sciences . ISSN 0283-9318. s - doi: 10.1111/scs.12490
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Preserving dignity in end-of-life nursing home care : some ethical challenges (2016). Nordic journal of nursing research . ISSN 2057-1585. 37 (2), s 78 - 84 doi: 10.1177/2057158516674836
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg (2016).
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Frivilligsentral og offentlig sektor (2015).
 • Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Skaar Ragnhild, Ethical challenges in care for older patients who resist help (2015). Nursing Ethics . ISSN 0969-7330. 22 (6), s 631 - 641 doi: 10.1177/0969733014542672
 • Skaar Ragnhild, Brodtkorb Kari, Skisland Anne Valen-Senstad, Slettebø Åshild, Organisering av helsetjenester til eldre i kommunen – noen etiske utfordringer (2014). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 4 (4), s 267 - 278

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail