0
Hopp til hovedinnhold

Rafael Heinzelmann

Førsteamanuensis

 
Kontor:
9I167 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

 

Rafael Heinzelmann er førsteamanuensis i økonomistyring ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Han har en doktorgrad fra Universitetet i Innsbruck (Østerrike).

Heinzelmanns forskningsinteresser er relater til tema som resultatstyring, budsjetter og prognoser, IT/ERP-systemer og regnskapsmedarbeideres rolle/identitet.

Heinzelmann holder regelmessig foredrag på internasjonale konferanser og seminarer. Han har publisert i internasjonale tidsskrifter somJournal of Accounting and Organizational Change, Qualitative Research in Accounting, Journal of Applied Accounting Research and Management og Accounting in Europe, samt i antologier og fagtidsskrifter.

Heinzelmann underviser økonomistyringsemner på bachelor- og masternivå. Han har veiledet studenter i deres arbeid med bachelor- og masteroppgaver og han har erfaring med veiledining av PhD studenter.

Heinzelmann har vært ansatt ved Norges handelshøyskole og vært forsknings- og undervisningsassistent ved Universitetet i Innsbruck.

Undervisning

 • Management Accounting 2 (BE318, Bachelor in Business Administration)
 • Management Control Systems (BE417, Master in Business Administration)
 • Corporate Economic Analysis 2 (IND421, Master in Industrial Economics and Technology Management)

Prosjekter

 • Research group for Actor-Reality Construction, Aarhus University, Denmark
 • Research Center on Accounting Theory and Research, University of Innsbruck, Austria
 • European Accounting Association

Utvalgte publikasjoner

Heinzelmann, R. (2019). Why does Beyond budgeting work in Scandinavian organizations? Controlling - Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung.

Heinzelmann, R. (2018).Occupational identities of management accountants: The role of the IT system, Journal of Applied Accounting Research, Vol. 19, no. 4, pp. 465-482. ( https://doi.org/10.1108/JAAR-05-2017-0059)

Heinzelmann, R. (2017). Accounting logics as a challenge for ERP system implementation: A field study of SAP, Journal of Accounting and Organizational Change, Vol. 13, no. 2, pp. 162-187. (https://doi.org/10.1108/JAOC-10-2015-0085)

Heinzelmann, R. (2016). Making up performance – the construction of “performance” in venture capital firms’ portfolios, Qualitative Research in Accounting and Management, Vol. 13, no. 4, pp. 445-471. (https://doi.org/10.1108/QRAM-09-2015-0078)

Heinzelmann, R. (2016). Comparing professions in UK and German-speaking management accounting, Accounting in Europe, Vol. 13, no. 1, pp. 103-120. (http://dx.doi.org/10.1080/17449480.2016.1143560)

Heinzelmann, R. (2015). Insights of using Beyond Budgeting ideas for performance management and control in Norwegian companies, Controlling - Zeitschrift für erfolgreiche Unternehmenssteuerung, no. 2, pp. 96-101.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Heinzelmann, Rafael; Flanschger, Andreas; Messner, Martin (2019). THE INCUBATOR AS A CONTROL SYSTEM FOR ENTREPRENEURS.
 • Heinzelmann, Rafael (2019). Digitalization from a management accounting perspective.
 • Heinzelmann, Rafael; Messner, Martin; Flanschger, Andreas (2019). Establishing accounting and control in young firms.
 • Heinzelmann, Rafael; Flanschger, Andreas; Messner, Martin (2019). Establishing accounting and control in young firms.
 • Heinzelmann, Rafael; Flanschger, Andreas; Messner, Martin (2018). Establishing accounting and control in young firms.
 • Heinzelmann, Rafael; Flanschger, Andreas; Messner, Martin (2018). Establishing accounting and control in young firms.

Sist endret: 22.03.2019 11:03