0
Hopp til hovedinnhold

Petter Mathisen

Dosent

Dosent

 
Kontor:
D4038A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Wennergren Ann-Christine, Thornberg Fredrik, Bjørndal Cato R. P., Mathisen Petter, Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor (2018). Högre Utbildning . ISSN 2000-7558. 8 (2), s 72 - 86 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1078.
 • Mathisen Petter, Bjørndal Cato R. P., Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training (2016). Nordic Journal of Digital Literacy . ISSN 1891-943X. 11 (4), s 227 - 247 doi: 10.18261/issn.1891-943x-2016-04-02
 • Mathisen Petter Videofeedback – veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning? (2013).
 • Mathisen Petter Video feedback in higher education : a contribution to improving the quality of written feedback (2012). Nordic Journal of Digital Literacy . ISSN 1891-943X. (2), s 97 - 116
 • Mathisen Petter Mentorskap på norsk. Begrepet og praksisen (2011).
 • Mathisen Petter, Wergeland Birgitte, Web-basert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og utfordringer (2010). Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy . ISSN 0809-6724. 4 (03.apr), s 175 - 190
 • Høigaard Rune, Mathisen Petter, Benefits of formal mentoring for female leaders (2009). International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring . ISSN 1741-8305. 7 (2), s 64 - 70
 • Mathisen Petter, Kristiansen Aslaug, Livscoaching - trivialisering av det meningssøkene mennesket? (2009).
 • Mathisen Petter, Wergeland Birgitte, Web-basert bilde-lyd-mentoring pedagogiske muligheter og utfordringer (2009). Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy . ISSN 0809-6724. 4 (3/4), s 175 - 190
 • Høigaard Rune, Mathisen Petter, Counselling in Action. Informal situated counselling in a school context (2008). Counselling Psychology Quarterly . ISSN 0951-5070. 21 (3), s 293 - 299
 • Øgaard Håkon, Mathisen Petter, Hvem får hvem? Balansert matching av mentorer og protesjeer (2008). Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse . ISSN 1500-0788. 11 (4), s 93 - 106
 • Mathisen Petter, Mathisen Petter, Lauvås Per, Falske coacher - finnes de? (2007).
 • Mathisen Petter, Bjørndal Cato R.P., Forord (2007).
 • Bachke Carl Christian, Mathisen Petter, Nettopp et nettverk: Om å gå på tre og et halvt bein Veiledernettverkets tilblivelse og utvikling (2007).
 • Mathisen Petter, Kristiansen Aslaug, Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold (2005). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (Årg. 89, nr 3), s 221 - 230
 • Mathisen Petter, Øgaard Haakon, Han fortalt itj',- han lytta. Erfaringer med mentorordninger i et lederutviklingsprosjekt (2003).
 • Høigaard Rune, Mathisen Petter, Lösungsorientierte Gespräche mit Schülern (2003). ? . ISSN . 95 (1), s 62 - 67
 • Mathisen Petter, Bjørndal Cato R.P., Veilederrollen i prosjektarbeid : fra skipper til los ? (2003). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (nr. 1/2), s 42 - 55
 • Mathisen Petter Veiledningsbegrepet en vandring i et villnis (2003).
 • Mathisen Petter, Høigaard Rune, De veiledningslike samtalene (2002). ? . ISSN . (6),
 • Bachke Carl Christian, Mathisen Petter, Frå dei fyrste symjetak til symjedugleik? (2002).
 • Mathisen Petter Fra skipper til los. Læreren som prosjektveileder (2001).
 • Mathisen Petter Mentoring av veiledere (2001).
 • Mathisen Petter Framtidsforestillinger i veiledning (2000).
 • Mathisen, Petter (2014). Mentor. Mentoring i teori og praksis. (2. utg.). Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1495-2. 263 s.
 • Mathisen, Petter (2009). Mentor - i teori och praktik.
 • Mathisen, Petter (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget. 190 s.
 • Mathisen, Petter Høigaard, Rune (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276344410. 172 s.
 • Mathisen Petter, Skaar Stein Erik, Observasjon og veiledning med 360-graders video og VR-teknologi (2018).
 • Mathisen Petter Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO (2018).
 • Wennergren Ann-Christine, Thornberg Fredrik, Bjørndal Cato R. P., Mathisen Petter, Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor (2018). Högre Utbildning . ISSN 2000-7558. 8 (2), s 72 - 86 doi: https://doi.org/10.23865/hu.v8.1078.
 • Mathisen Petter Kvalitet i veiledningsarbeidet (2018).
 • Mathisen Petter Veiledningsteknologi i lærerutdanningens praksisveiledning (2018).
 • Mathisen Petter Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre studentveiledning? (2018).
 • Bjørndal Cato R. P., Mathisen Petter, Ann-Christine wennergren, Thornberg Fredrik, Veiledningsteknologi i praksis – Erfaringer og resultater fra forskning på og implementering av MOSO i norsk og svensk lærerutdanning (2018).
 • Mathisen Petter Veiledningsteknologi - et bidrag til bedre veiledning? (2018).
 • Mathisen Petter, Bjørndal Cato R. P., Using interactive multimodal observation and feedback technology in teacher education practicum: Supervisors’ experiences. Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training. (2018).
 • Mathisen Petter, Bjørndal Cato R. P., Interactive multimodal feedback practice in practicum: What is it? Bidrag på symposiet: Using interactive multimodal feedback-technology to strengthen quality in observation and supervision of student teachers’ practical training (2018).

Forskerportrett

I sosiale medier

Sist endret: 28.06.2018 09:06

Send studiet på mail