Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Petter Mathisen

Tilknyttet UiA

Dosent

 
Kontor:
D4038A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter; Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik (2023). Exploring the use of technology designed to support the supervision process in teacher training placements.. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. ISSN: 2535-3047. 8 (1). doi:10.15845/ntvp.v8i1.3745.
 • Wennergren, Ann-Christine; Thornberg, Fredrik; Bjørndal, Cato R. P.; Mathisen, Petter (2018). Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. Högre utbildning. ISSN: 2000-7558. 8 (2). s 72 - 86. doi:10.23865/hu.v8.1078..
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R. P. (2016). Tablet as a digital tool in supervision of student teachers’ practical training. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. 11 (4). s 227 - 247. doi:10.18261/issn.1891-943x-2016-04-02.
 • Mathisen, Petter (2013). Videofeedback – veien til bedre veiledning på skriftlige arbeider i høyere utdanning?. Kvalitet i fleksibel høyere utdanning - nordiske perspektiver. ISBN: 978-82-32102-92-1. Akademika forlag. Kapittel. s 155 - 174.
 • Mathisen, Petter (2012). Video feedback in higher education : a contribution to improving the quality of written feedback. Nordic Journal of Digital Literacy. ISSN: 1891-943X. (2). s 97 - 116.
 • Mathisen, Petter (2011). Mentorskap på norsk. Begrepet og praksisen. Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. ISBN: 978-82-450-1196-8. Fagbokforlaget. Kapittel 8. s 167 - 188.
 • Mathisen, Petter; Wergeland, Birgitte (2010). Web-basert bilde-lyd mentoring - Pedagogiske muligheter og utfordringer. Digital kompetanse. ISSN: 0809-6724. 4 (03.apr). s 175 - 190.
 • Høigaard, Rune; Mathisen, Petter (2009). Benefits of formal mentoring for female leaders. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring. ISSN: 1741-8305. 7 (2). s 64 - 70.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2009). Livscoaching - trivialisering av det meningssøkene mennesket?. Brekke, M. & Søndenå, K. (red). (2009). Veiledningskvalitet. Oslo: Universitetsforlaget. Universitetsforlaget. s 93 - 106.
 • Mathisen, Petter; Wergeland, Birgitte (2009). Web-basert bilde-lyd-mentoring pedagogiske muligheter og utfordringer. Digital kompetanse. ISSN: 0809-6724. 4 (3/4). s 175 - 190.
 • Høigaard, Rune; Mathisen, Petter (2008). Counselling in Action. Informal situated counselling in a school context. Counselling Psychology Quarterly. ISSN: 0951-5070. 21 (3). s 293 - 299.
 • Øgaard, Håkon; Mathisen, Petter (2008). Hvem får hvem? Balansert matching av mentorer og protesjeer. Magma forskning og viten. ISSN: 1500-0788. 11 (4). s 93 - 106.
 • Mathisen, Petter; Mathisen, Petter; Lauvås, Per (2007). Falske coacher - finnes de?. Årbok 2007, Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 10.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R.P. (2007). Forord. Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse- og sosialfag. ISBN: 978-82-05-37387-7. Gyldendal Akademisk. laerebok. s 9.
 • Bachke, Carl Christian; Mathisen, Petter (2007). Nettopp et nettverk: Om å gå på tre og et halvt bein Veiledernettverkets tilblivelse og utvikling. Årbok for Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 6 - 14.
 • Mathisen, Petter; Kristiansen, Aslaug (2005). Etiske retningslinjer i profesjonelle veiledningsforhold. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (Årg. 89, nr 3). s 221 - 230.
 • Mathisen, Petter; Øgaard, Haakon (2003). Han fortalt itj',- han lytta. Erfaringer med mentorordninger i et lederutviklingsprosjekt. Årbok 2002. Array.
 • Høigaard, Rune; Mathisen, Petter (2003). Lösungsorientierte Gespräche mit Schülern. ?. 95 (1). s 62 - 67.
 • Mathisen, Petter; Bjørndal, Cato R.P. (2003). Veilederrollen i prosjektarbeid : fra skipper til los ?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. (nr. 1/2). s 42 - 55.
 • Mathisen, Petter (2003). Veiledningsbegrepet en vandring i et villnis. Rettleiarnettverket Sogn og Fjordane, Årbok 2003. Høgskolen i Sogn og Fjordane.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2002). De veiledningslike samtalene. ?. (6).
 • Bachke, Carl Christian; Mathisen, Petter (2002). Frå dei fyrste symjetak til symjedugleik?. Årbok 2002, Veiledernettverket i Agder. Veiledernettverket i Agder. faglig_bok_institusjon. s 80 - 81.
 • Mathisen, Petter (2001). Fra skipper til los. Læreren som prosjektveileder. Perspektiver på L97. Red.: S.S. Hovdenak. Gyldendal Akademisk.
 • Mathisen, Petter (2001). Mentoring av veiledere. Veiledernettverket i Agder & Høgskolen i Agder. Array. faglig_bok_institusjon. s 8 - 17.
 • Mathisen, Petter (2000). Framtidsforestillinger i veiledning. Kunne ikke finne tidsskrift Skagen, K. Fagbokforlaget. laerebok. s 193 - 215.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2022). Veiledning i Røde Kors. Metoder og strategier. ISBN: 978-82-02-41928-8. Cappelen Damm Akademisk. s 208.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2021). Veiledningsmetodikk (2 utgave). ISBN: 978-82-02-69723-5. Cappelen Damm Akademisk. s 192.
 • Mathisen, Petter (2014). Mentor. Mentoring i teori og praksis. (2. utg.). ISBN: 978-82-450-1495-2. Fagbokforlaget. s 263.
 • Mathisen, Petter (2009). Mentor - i teori och praktik. Studentlitteratur.
 • Mathisen, Petter (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget. s 190.
 • Mathisen, Petter; Høigaard, Rune (2004). Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledningsarbeid. ISBN: 8276344410. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 172.
 • Mathisen, Petter (2023). Veiledning, observasjon og digital teknologi.
 • Mathisen, Petter (2022). 1. Kvalitetsindikatorer i mentorordninger 2. Hvem skal ha hvem? Om rekruttering, matching, roller og funksjoner.
 • Mathisen, Petter (2022). Leders rolle overfor mentorer og mentorprogram.
 • Mathisen, Petter (2022). «Mellom «skitprat» og teoribasert refleksjon. Om autentiske samtaler, praksisveiledningens design og veilederens kompetanse..
 • Mathisen, Petter (2022). Hvordan kan digital teknologi understøtte kollektive læringsprosesser i veiledning?.
 • Mathisen, Petter; Bergan, Ingvild (2022). Metoder og strategier i veiledningsarbeidet.
 • Bergan, Ingvild; Skaar, Stein Erik; Andreasen, Johan Kristian; Mathisen, Petter (2022). Profesjonell utvikling hos veiledere med 360°-video og virtual reality (VR)​.
 • Andreasen, Johan Kristian; Bergan, Ingvild; Mathisen, Petter (2022). Samstemt undervisning i praksis ved bruk av Teams.
 • Mathisen, Petter; Bergan, Ingvild (2022). Erfaringer med bruk av 360°-video og VR-teknologi i observasjonsbasert veiledning i høyere utdanning.

Forskerportrett

I sosiale medier

Sist endret: 6.05.2022 11:05