Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Peter André Busch

Førsteamanuensis

 
Kontor:
H1068 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Ved avtale eller stikk innom

Jeg er en forsker som utforsker hvordan teknologien påvirker våre daglige liv. Min doktorgrad handlet om virkningen digitale verktøy kan ha på skjønnsmessig praksis for offentlig tjenestearbeidstakere (digitalt skjønn).

Mine forskningsinteresser er teknologi og beslutningstaking, teknologi i offentlig sektor, baksidene ved teknologibruk og generativ AI. Jeg er kjent med både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (for det meste PLS-SEM).

Min bakgrunn:

  • Master i informasjonssystemer | Universitetet i Agder
  • Bachelor i IT og informasjonssystemer | Universitetet i Agder
  • Bachelor i teologi | Ansgar Teologiske Høgskole

Twitter | ResearchGate | Google Scholar

Undervisning

Faglige interesser

  • E-forvaltning
  • Problematiske sider ved teknologibruk
  • Teknologi og beslutningstaking
  • Generativ AI
  • Overordene forskningsspørsmål innen IS

Prosjekter

Virtuell virkelighet i undervisningen.

The Learning Society (avsluttet)
https://learningsocietyproject.wordpress.com/ 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Busch, Peter André (2022). Funksjonelle websider med PHP: en innføring i webprogrammering. ISBN: 9788215049694. Universitetsforlaget.
  • Hausvik, Geir Inge; Busch, Peter André (2022). One Size Does Not Fit All: Designing Adaptive Public Services for All.

Sist endret: 26.10.2023 14:10