0
Hopp til hovedinnhold

Per Tveit

Dosent emeritus

Dosent Emeritus

 
Kontor:
A3121 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:30-15:00 (08:30-12:00)

Per Tveit er Dosent emeritus ved Universitetet i Agder, Grimstad, Norge. Han vert uteksaminert frå Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim i 1955 (Nå NTNU). Han fikk sin dr. ing. frå samme institusjon i 1964.

Han har arbeiddi private firma i 5 år. Resten av sitt yrkesaktive liv har han vorei institusjoner for høyere utdanning i Norge, Danmark og USA. Dette ga meir tid til forskning.

Da han arbeidde på si masteroppgåve kom han opp med ideen om nettverkbrua. Definisjon på ein nettverkboge er ei bogebru der stenger kryssar kvarandre minst to gonger. Det har vore hovedfokuset for hans forskning sidan den gong.

I starten av sekstitalet fikk han håve til å bygga nettverkbruer i Steinkjer og over Bolstadstraumen i Norge. De har levd opp til hans berekningar og forventningar.

Ideen har spreidd seg og nettverkbroer har vorte bygd i ca 27 land. Nokre av stadane der nettverkbroer har vorte bygd kan bli finnast på dette kartet som forfattaren framleis arbeidar på: www.tinyurl.com/nettverkbogekart

Per Tveit har reist verda rundt 4 gonger og har helde foredrag om nettverkbruer i 50 land.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tveit Per Oppskrift på nettverksbuebroer (2017). Nyheter om stålbyggnad . ISSN 1404-9414. s 31 - 32
 • Tveit Per Various information on network arches (2016).
 • Tveit Per Further development of network arches (2011).
 • Tveit Per Submerged floating tunnels (SFTs) for Norwegian fjords (2010). Procedia Engineering . ISSN 1877-7058. 4 s 135 - 143 doi: 10.1016/j.proeng.2010.08.016
 • Tveit Per Efficient Utilisation of Optimal Network Arches (2009).
 • Tveit Per Submerged Floating Tunnels for Norwegian Fjords (2009).
 • Tveit Per Concrete in the optimal network arch (2008).
 • Tveit Per An Introduction to the Optimal Network Arch (2007). Structural Engineering International . ISSN 1016-8664. 17 (2), s 4 -
 • Nilsson Johnny Erik, Holmberg H.C., Tveit Per, Hallén Jostein, Effects of 20-s and 180-s double poling interval trainingin cross-country skiers (2004). European Journal of Applied Physiology . ISSN 1439-6319. 92 s 121 - 127
 • Nilsson Johnny Erik, Tveit Per, Eikrehagen Olav, Effects of speed on temporal patterns in classical style and freestyle cross-country skiing (2004). ? . ISSN . 3 (1), s 85 - 108
 • Nilsson Johnny, Jakobsen Vidar, Tveit Per, Eikrehagen Olav, Pole length and ground reaction forces during maximal double poling in skiing (2003). Sports Biomechanics . ISSN 1476-3141. 2 (2), s 227 - 236
 • Nilsson Johnny, Csergö Sandor, Gullstrand Lennart, Tveit Per, Refsnes Per Egil, Work-time profile, blood lactate concentration and rating of perceived exertion in the 1998 Greco-Roman wrestling World championship (2002). Journal of Sports Sciences . ISSN 0264-0414. 20 (11), s 939 - 945
 • Tveit Per Ideas on Downward Arched and Other Underwater Concrete Tunnels (2000). Tunnelling and Underground Space Technology . ISSN 0886-7798. 15 (1), s 69 - 78
 • Tveit Per Ideas on Downward Arched and other Underwater Tunnels (2000). Tunnelling and Underground Space Technology . ISSN 0886-7798. 15 (1), s 69 - 78
 • Tveit Per Comparison of Steel Weights in Narrow Arch Bridges with Medium Spans (1999). Stahlbau . ISSN 0038-9145. 68 (9), s 753 - 757
 • Tveit Per Comparison of Steel Weights in Narrow Arch Bridges with Medium Spans. A note on Optimal Design of Network Arches (1999).
 • Tveit Per, Daggfeldt K, Hetland Svein, Thorstensson A, Ulike krumninger i lenderyggen gir ulike vektarmer for erector spinae (1998). Kunnskap om idrett . ISSN 0809-0890. 2 (3), s 61 - 72
 • Jensen Jørgen, Jacobsen Svein-Tore, Hetland Svein, Tveit Per, Effect of Combined Endurance, Strength and Sprint Training on Maximal Oxygen Uptake, Isometric Strength and Sprint Performance in Female Elite Handball Players During av Season (1997). International Journal of Sports Medicine . ISSN 0172-4622. 18 (5), s 354 - 358
 • Tveit, Per (2003). Structural Research - Anniversary Volume Honouring Peter Lenkei. 9 s.
 • Tveit, Per (1995). Kraft og bevegelse.
 • Tveit Per Oppskrift på nettverksbuebroer (2017). Nyheter om stålbyggnad . ISSN 1404-9414. s 31 - 32
 • Tveit Per Network Arches (2017).
 • Tveit Per A Beginner´s Manual on Designing Network Arches (2016).
 • Tveit Per Various information on network arches (2016).
 • Tveit Per 60 år med nettverkboga (2015).
 • Tveit Per Nettverkbogen si utvikling (2015).
 • Tveit Per Utviklinga av nettverkbogane (2015).
 • Tveit Per, Sætre Tor Oskar, Interview: Per Tveit (2012).
 • Tveit Per Network Arch Bridges (2012).
 • Tveit Per Further development of network arches (2011).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail