Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Per Tveit

Dosent emeritus

Dosent Emeritus

 
Kontor:
A3121 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:30-15:00 (08:30-12:00)

Per Tveit er Dosent emeritus ved Universitetet i Agder, Grimstad, Norge. Han vert uteksaminert frå Norges Tekniske Høgskole (NTH) i Trondheim i 1955 (Nå NTNU). Han fikk sin dr. ing. frå samme institusjon i 1964.

Han har arbeiddi private firma i 5 år. Resten av sitt yrkesaktive liv har han vorei institusjoner for høyere utdanning i Norge, Danmark og USA. Dette ga meir tid til forskning.

Da han arbeidde på si masteroppgåve kom han opp med ideen om nettverkbrua. Definisjon på ein nettverkboge er ei bogebru der stenger kryssar kvarandre minst to gonger. Det har vore hovedfokuset for hans forskning sidan den gong.

I starten av sekstitalet fikk han håve til å bygga nettverkbruer i Steinkjer og over Bolstadstraumen i Norge. De har levd opp til hans berekningar og forventningar.

Ideen har spreidd seg og nettverkbroer har vorte bygd i ca 27 land. Nokre av stadane der nettverkbroer har vorte bygd kan bli finnast på dette kartet som forfattaren framleis arbeidar på: www.tinyurl.com/nettverkbogekart

Per Tveit har reist verda rundt 4 gonger og har helde foredrag om nettverkbruer i 50 land.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Tveit, Per (2019). How to Design Economical Network Arches. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 471 (5). s 1 - 11. doi:10.1088/1757-899X/471/5/052078.
 • Tveit, Per (2017). Oppskrift på nettverksbuebroer. Nyheter om stålbyggnad. ISSN: 1404-9414. s 31 - 32.
 • Tveit, Per (2016). Various information on network arches. 19th Congress of IABSE, Challenges in Design and Construction of an Innovative and Sustainable Built Environment. ISBN: 978-3-85748-144-4. International Association for Bridge and Structural Engineering. chapter. s 464 - 470.
 • Tveit, Per (2011). Further development of network arches. Taller, longer, lighter. IABSE-IASS symposium 2011. ISBN: 978-0-7079-7122-3. International Association for Bridge and Structural Engineering. Kapittel 0193.
 • Tveit, Per (2010). Submerged floating tunnels (SFTs) for Norwegian fjords. Procedia Engineering. ISSN: 1877-7058. 4s 135 - 143. doi:10.1016/j.proeng.2010.08.016.
 • Tveit, Per (2009). Efficient Utilisation of Optimal Network Arches. Strait Crossings 2009. ISBN: 9788292506691. NTNU. faglig_bok_forlag. s 509 - 514.
 • Tveit, Per (2009). Submerged Floating Tunnels for Norwegian Fjords. Strait Crossings 2009. ISBN: 9788292506691. NTNU. faglig_bok_forlag. s 515 - 520.
 • Tveit, Per (2008). Concrete in the optimal network arch. Tailor made concrete structures new solutions for our society. Proceedings of the International FIB Symposium 2008, Amsterdam, The Netherlands, 19-21 May, 2008. CRC Press. s 164.
 • Tveit, Per (2007). An Introduction to the Optimal Network Arch. Structural Engineering International. ISSN: 1016-8664. 17 (2). s 4.
 • Nilsson, Johnny Erik; Holmberg, H.C.; Tveit, Per; Hallén, Jostein (2004). Effects of 20-s and 180-s double poling interval trainingin cross-country skiers. European Journal of Applied Physiology. ISSN: 1439-6319. 92s 121 - 127.
 • Nilsson, Johnny Erik; Tveit, Per; Eikrehagen, Olav (2004). Effects of speed on temporal patterns in classical style and freestyle cross-country skiing. ?. 3 (1). s 85 - 108.
 • Nilsson, Johnny; Jakobsen, Vidar; Tveit, Per; Eikrehagen, Olav (2003). Pole length and ground reaction forces during maximal double poling in skiing. Sports Biomechanics. ISSN: 1476-3141. 2 (2). s 227 - 236.
 • Nilsson, Johnny; Csergö, Sandor; Gullstrand, Lennart; Tveit, Per; Refsnes, Per Egil (2002). Work-time profile, blood lactate concentration and rating of perceived exertion in the 1998 Greco-Roman wrestling World championship. Journal of Sports Sciences. ISSN: 0264-0414. 20 (11). s 939 - 945.
 • Tveit, Per (2000). Ideas on Downward Arched and Other Underwater Concrete Tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology. ISSN: 0886-7798. 15 (1). s 69 - 78.
 • Tveit, Per (2000). Ideas on Downward Arched and other Underwater Tunnels. Tunnelling and Underground Space Technology. ISSN: 0886-7798. 15 (1). s 69 - 78.
 • Tveit, Per (1999). Comparison of Steel Weights in Narrow Arch Bridges with Medium Spans. Stahlbau. ISSN: 0038-9145. 68 (9). s 753 - 757.
 • Tveit, Per (1999). Comparison of Steel Weights in Narrow Arch Bridges with Medium Spans. A note on Optimal Design of Network Arches. Agder College. Publication Series No. 47. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Tveit, Per; Daggfeldt, K; Hetland, Svein; Thorstensson, A (1998). Ulike krumninger i lenderyggen gir ulike vektarmer for erector spinae. Kunnskap om idrett. ISSN: 0809-0890. 2 (3). s 61 - 72.
 • Jensen, Jørgen; Jacobsen, Svein-Tore; Hetland, Svein; Tveit, Per (1997). Effect of Combined Endurance, Strength and Sprint Training on Maximal Oxygen Uptake, Isometric Strength and Sprint Performance in Female Elite Handball Players During av Season. International Journal of Sports Medicine (IJSM). ISSN: 0172-4622. 18 (5). s 354 - 358.
 • Tveit, Per (2003). Structural Research - Anniversary Volume Honouring Peter Lenkei. Universitetas Quinqueecclesiensis. s 9.
 • Tveit, Per (1995). Kraft og bevegelse. Norges idrettshøgskole.
 • Tveit, Per (2018). How to design economical network arches.
 • Tveit, Per (2017). Network Arches.
 • Tveit, Per (2016). A Beginner´s Manual on Designing Network Arches.
 • Tveit, Per (2015). 60 år med nettverkboga.
 • Tveit, Per (2015). Nettverkbogen si utvikling.
 • Tveit, Per (2015). Utviklinga av nettverkbogane.
 • Tveit, Per; Sætre, Tor Oskar (2012). Interview: Per Tveit.

Sist endret: 21.06.2018 14:06