Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Per Henrik Hogstad

Tilknyttet UiA

 

Undervisning

MatematikkFysikk, StatistikkIKT

Prosjekt

Hjemmeside
SimReal Simuleringer i realfag
Kalkulator (SimReal)
Wavelets Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon
Radiumhospitalet Lineærakselerator / Medisinsk bildeinformasjon / Presentasjon

Faglige interesser

Underviser i matematikk (MA-209 (Matematikk 3)) og fysikk (FYS118, FYS119, FYS120, FYS121, FYS122).

Benytter (sammen med studenter) kunnskapen fra disse fagene til å utvikle digitale verktøy til bruk i medisin (styring av lineær-akselerator og utvikling av matematiske transformasjoner av medisinsk bildeinformasjon (bruk av Wavelets)).

 Utvikler digitale, interaktive læringsverktøy (SimReal) i realfag.

I flere år har undertegnede samarbeidet med Det Norske Radiumhospital i Oslo, SINTEF Unimed Ultralyd i Trondheim, Sørlandet sykehus Kristiansand/Arendal.

Prosjektene er knyttet til programsystemer for styring av lineærakselerator, oppbygging av ulike databasesystemer og matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon, det sistnevnte ved bruk av Wavelets (en relativt ny matematisk metode). Undertegnede har holdt forelesninger utenlands etter invitasjon fra universiteter i både Vest- og Øst-Europa. Deler av disse program-systemene vil i årene fremover bli inkludert i UiAs nye matematikk-senter MatRIC (se nedenfor).

Prosjektene nevnt ovenfor ble midlertidig overlappet med annet utviklingsarbeid da undertegnede ble invitert til å delta i det såkalte parAbel-prosjektet (samarbeid mellom UiA (den gang HiA) og utdanningsdirektoratet

for læring av realfag (matematikk, fysikk og statistikk) via nettet), deretter som koordinator i MatRIC-senteret ved UiA. Arbeidet i parAbel-prosjektet har bestått i utvikling av det interaktive simuleringsprogrammetSimRealtil bruk innen realfag (matematikk, statistikk og fysikk) i videregående skole og høgskole/universitet.

SimReal inneholder en kraftigkalkulator(med bl.a. aritmetiske beregninger (numeriske og symbolske), statistikk, graftegning, funksjonsanalyse, parameteriserte kurver, ligningsløsning, 3D-geometri og regresjon til bruk innen modellering.

SimReal er nå videreutviklet til å inneholde streaming, video-forelesninger, video-simuleringer, interaktive simuleringer, oppgavegjennomgang og praktisk anvendelse innen matematikk, fysikk, statistikk og IKT.

Brukere av SimReal kan veksle kontinuerlig mellom disse ulike modulene. SimReal er spesielt testet i fagene MA-209 (Matematikk 3) , fysikk, samt i algoritmer og datastrukturer. 4 uavhengige spørreundersøkelser blant studentene viste stor entusiasme for produktet, og eksamensresultatene antydet en bedre fag-forståelse innenfor vanskeligere temaer. 3 mastergrader er avlagt i tilknyting til SimReal, 1 i Albania og 2 i Norge.

I tillegg pågår for tiden et PhD-studium knyttet til bruk av SimReal, samt at en professor i matematikk ved UiA forsker på bruk av SimReal i lærerutdanningen i matematikk.

SimReal er tidligere støttet gjennom midler fra LA2020 og DDU ved Universitetet i Agder.

SimReal-artikkel har fått ’Best Award Paper’ ved konferanse i London, mer informasjon om dette finnes i følgende journal: : International Journal of Digit Society (IJDS), Volume 1, Issue 1, March 2010,Artikkel nr 4. http://www.infonomics-society.org/IJDS/Contents%20Page%20Volume%201,%20Issue%201.pdf

I november 2013 ble UiA av NOKUT tildelt ’Senter for fremragende utdanning i matematikk’. Senteret har fått navnet MatRIC. Undertegnede er koordinator for MatRIC-gruppen ’Visualisering, simulering og programmering i matematikk’ hvor hovedvekten så langt er videreutvikling av SimReal, deretter kombinert med andre digitale simuleringsverktøy.For tiden pågår et omfattende programmeringsarbeid i SimRealsamt (etter ønske fra rektor Frank Reichert) en ’internasjonalisering’ av Matematikk 3 (kurset vil foreligge både på norsk og engelsk) med inkluderingav SimReal slik at systemet kan eksekveres på alle typer enheter (PC, laptop, nettbrett, mobiltelefon, TV, …).

Applikasjonene lagres automatisk direkte på web og er umiddelbart tilgjengelige på alle typer enheter Simulerings-modulene kobles hvis ønskelig direkte mot Python og utvikles slik at både interne og eksterne studenter og lærere kan bidra til de totale simuleringsproduktene, dvs vi danner et nasjonalt nettverk for simulerings-utvikling. MatRICs intensjoner med dette simuleringsnettverket er blant annet å bedre matematikk-læringen på universitets- og høgskole-nivå.

De tidligere nevnte programsystemene innen blant annet medisin skal sammen med andre anvendelses-områder være en sentral del i MatRIC.

Tilgang til bruk av SimReal i ulike realfag finnes fra undertegnedes egen hjemmeside:

http://grimstad.uia.no/perhh/phh/

Direkte tilgang til SimReal finnes her: http://grimstad.uia.no/perhh/phh/MatRIC/SimReal/no/sim.htm

Direkte tilgang til MA-209 finnes her: http://grimstad.uia.no/perhh/phh/fag/matem/MA209/MA209.htm

Direkte tilgang til Fysikk finnes her: http://grimstad.uia.no/perhh/phh/fag/fysikk/ff0300/ff0300.htm

Informasjon om bruk av SimReal i matematikk:

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hogstad, Per Henrik (2018). Visualization and simulation in MatRIC.
  • Hogstad, Per Henrik (2016). Visualization and Simulation Tool as an Extra Resource in Mathematical Modelling.
  • Hogstad, Ninni Marie; Hogstad, Per Henrik (2016). Simulation and Visualization in Mathematics.
  • Hogstad, Ninni Marie; Hogstad, Per Henrik (2016). Simulation and Visualization in Mathematics.
  • Hogstad, Per Henrik (2015). Presentasjon på UiA åpen dag.
  • Hogstad, Per Henrik (2015). Visualisering gjør matematikken levende.
  • Brekke, Morten; Hogstad, Per Henrik (2006). SimReal, et interaktivt arbeidsverktøy i fysikk, matematikk og statistikk. Det virtuelle laboratorium til bruk i parAbel.

Sist endret: 22.12.2020 13:12