0
Hopp til hovedinnhold

Per Einar Garmannslund

Dosent

 
Kontor:
E2322 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Garmannslund Per Einar, Amundsen Marie-Lisbet, Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet (2018). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 63 (6), s 29 - 38
 • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Garmannslund Per Einar, Prinz Andreas, Lazareva Aleksandra, Schmidt Michael, Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies? (2017). ICERI proceedings . ISSN 2340-1095. s 4152 - 4157 doi: 10.21125/iceri.2017.1098
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning (2017). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 52 (6), s 19 - 26
 • Garmannslund Per Einar, Witsø Hilde, Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger (2017). Nordic Journal of Vocational Education and Training . ISSN 2242-458X. 7 (1), s 23 - 41 doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177123
 • Amsrud Arve, Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Postponement behaviour and learning habits in higher education students (2017). EDULEARN proceedings . ISSN 2340-1117. s 7121 - 7127 doi: 10.21125/edulearn.2017.2692
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing (2017). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 52 (1), s 61 - 68
 • Amsrud Arve, Amundsen Marie-Lisbet, Bunting Mette, Engh Knut Roar, Garmannslund Per Einar, Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course (2017). EDULEARN proceedings . ISSN 2340-1117. s 7110 - 7114 doi: 10.21125/edulearn.2017.2683
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Postponement behavior among Norwegian students in the lower secondary school (2016).
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Faugstad Randi, Utsettelsesatferd hos elever i ungdomstrinnet (2016). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 51 (1), s 33 - 44
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet (2015). Norsk tidsskrift for logopedi . ISSN 0332-7256. 61 (3), s 16 - 23
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall (2015). Norsk tidsskrift for logopedi . ISSN 0332-7256. 61 (4), s 10 - 17
 • Garmannslund Per Einar, Elstad Eyvind, Christophersen Knut-Andreas, Norsklærers innflytelse på elevers motivasjon, selvdisiplin, innsats og norskprestasjon: Empiriske sammenhenger hos førsteårselever i videregående skole (2015). FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 9 (1), s 9 - 32
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Stokke Hilde Sofie, Differences in Visual working memory among students (2014). European Journal of Educational Sciences . ISSN 2053-9746. 1 (2), s 123 - 132
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Stokke Hilde Sofie, Visual Working Memory - Gender and Age Differences (2014). European Journal of Educational Sciences . ISSN 2053-9746. 1 (3), s 1 - 17
 • Garmannslund Per Einar Utsettelsesatferd som strategisk tilnærming til læringsarbeid (2013). Spesialpedagogikk . ISSN 0332-8457. 78 (5), s 49 - 58
 • Garmannslund Per Einar Læreren og elevenes lærings- og arbeidsvaner (2012). Tidsskriftet FoU i praksis . ISSN 1504-6893. 6 (2), s 33 - 52
 • Elstad Eyvind, Garmannslund Per Einar, Langfeldt Gjert, Lærernes opplevelse av måling og rangering av kvalitetsaspekter ved undervisning og læringsprosesser (2008).
 • Garmannslund Per Einar, Langfeldt Gjert, Elstad Eyvind, Lærernes opplevelse av måling og rangering av kvalitetsaspekter ved undervisning og læringsprosesser (2008).
 • Garmannslund Per Einar, Amundsen Marie-Lisbet, Skolerelaterte faktorer knyttet til psykisk stress og uro hos elever i ungdomstrinnet (2018). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 63 (6), s 29 - 38
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Kvinnelige studenter med ADHD - arbeidsvaner i høyere utdanning (2017). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 52 (6), s 19 - 26
 • Øysæd Halvard, Andersen Rune, Garmannslund Per Einar, Prinz Andreas, Lazareva Aleksandra, Schmidt Michael, Does The Introduction Of An Overall Study Strategy Empowering Students To Use Appropriate Study Strategies? (2017). ICERI proceedings . ISSN 2340-1095. s 4152 - 4157 doi: 10.21125/iceri.2017.1098
 • Garmannslund Per Einar Elevenes og lærlingenes arbeids- og læringsvaner: Hvordan kan vi «dytte» vanene i riktig retning? (2017).
 • Amsrud Arve, Amundsen Marie-Lisbet, Bunting Mette, Engh Knut Roar, Garmannslund Per Einar, Teacher students in the Norwegian practical pedagogical education course (2017). EDULEARN proceedings . ISSN 2340-1117. s 7110 - 7114 doi: 10.21125/edulearn.2017.2683
 • Amsrud Arve, Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Postponement behaviour and learning habits in higher education students (2017). EDULEARN proceedings . ISSN 2340-1117. s 7121 - 7127 doi: 10.21125/edulearn.2017.2692
 • Garmannslund Per Einar, Witsø Hilde, Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger (2017). Nordic Journal of Vocational Education and Training . ISSN 2242-458X. 7 (1), s 23 - 41 doi: 10.3384/njvet.2242-458X.177123
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Ressurssterke jenter med ADHD - utsatthet for mobbing (2017). Psykologi i kommunen . ISSN 1892-3364. 52 (1), s 61 - 68
 • Garmannslund Per Einar Folkeopplyseren. Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Forfatter: Willy Aagre (2016). Bedre Skole . ISSN 0802-183X. (4), s 293 - 294
 • Amundsen Marie-Lisbet, Garmannslund Per Einar, Postponement behavior among Norwegian students in the lower secondary school (2016).

Sist endret: 6.10.2018 10:10

Send studiet på mail