0
Hopp til hovedinnhold

Per Arne Birkeland

Universitetslektor

 
Kontor:
J3006 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning:

Årsenheter (60 stp) i matematikk og kjemi, ADH i Kr. sand 1973-75

Allmennlærerutdanning, Kr.sand Lærerhøgskole 1975-77

Matematikkdidaktikk hovedfag, HIA Kr.sand 1994-97

Forskning

Utviklingsarbeid om addisjonsstrategier på 2. trinn i Kristiansand. Artikkel om prosjektet i tidsskriftet Tangenten nr 4 2014. 

Undervisning

Nåværende kurs:

MA-172 og MA-174 Matematikk 1 for grunnskolelærere 1-7

MA-920 og MA-921 EVU nettkurs Matematikk 2 for lærere på trinn 1-7

Tidligere kurs:

Grunnkurs i matematikk i allmennlærerutdanningen

Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring i allmennlærerutdanningen

Matematikk i PPU

Matematikk og statistikk for bioingeniører

Arbeidserfaring

Undervisning ved Lovisenlund barne- og ungdomsskole 1977-1998

Faglig tilsatt ved HIA/UIA institutt for matematiske fag 1998-2018

Prosjekter

Evaluering av Reform 97  2000-2002

EMIL-prosjektet - Etterutdanning i Matematikk for lærere I Lillesand kommune 2001-2003

Regn med Kristiansand - Kompetanseheving for lærere i Kristiansand 2002-2005

TEDS-M Teacher Education and Development Study in Mathematics. En internasjonal komparativ studie om matematikkfagets stilling i lærerutdanningen. 2008-2011

Utarbeiding av etterutdanningskurs for lærere i den grunnleggende ferdigheten å regne 2009

KappAbel - nasjonal matematematikk-konkurranse for skoleklasser på 9. trinn. I ledergruppa 2007-2011

 

 

Utvalgte publikasjoner

Evaluering av Reform 97 - bidragsyter til rapport 2003

Mange og store utfordringer - medforfatter i Rapport basert på TEDS-M 2008, red: Liv Sissel Grønmo og Torgeir Onstad

Matematikk for lærere 1 og 2 5. utgave 2012

Matematikk for lærere 1 og 2 6. utgave 2018

Vitenskapelige publikasjoner

  • Birkeland, Per Arne; Breiteig, Trygve (2012). Norsk lærerutdanning i et internasjonalt perspektiv. Mange og store utfordringer : et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på utdanning av lærere i matematikk basert på data fra TEDS-M 2008. ISBN: 978-82-7477-469-8. Unipub forlag. Kapittel 3. s 35 - 60.
  • Birkeland, Per Arne; Breiteig, Trygve; Venheim, Rolf Mathias (2012). Matematikk for lærere 2 5.utgave. ISBN: 978-82-15-01973-4. Universitetsforlaget. s 376.
  • Maugesten, Marianne; Olafsen, Audun Rojahn; Birkeland, Per Arne (2010). Den grunnleggende ferdigheten å regne.

Sist endret: 14.02.2019 09:02