0
Hopp til hovedinnhold

Paul Ragnar Svennevig

Universitetslektor

 
Kontor:
D3073 ( Jon Lilletunsvei 9, Grimstad )

Utdanning:

2014 – 2016: Universitetet i Agder, MSc Bygg, sivilingeniør
2010 – 2011: Universitetet i Agder, MSc Industriell økonomi og teknologiledelse (55 studiepoeng)
2008 – 2009: Universitetet i Agder, Basiskurs i Universitetspedagogikk
2004 – 2007: Høgskolen i Agder, Bachelor i ingeniørfag, Byggdesign
2003 – 2004: Høgskolen i Agder, Forkurs
1993 – 1994: Blakstad Videregående Skole, VK II, Tømrerfaget
1992 – 1993: Blakstad Videregående Skole, VK I, Tømrerfaget
1991 – 1992: Sørlandets Tekniske Fagskole, Grunnkurs Hovedbyggfag

Arbeidserfaring:                                                                                 

04.2017 – dd: Universitetet i Agder, Universitetslektor             
04.2017 – dd: Universitetet i Agder, Skesjonskoordinator, Bygg
08.2016 – 06.2017: Fagskolen i Kristiansand, Lektor, 15 %-stilling
01.2009 – 03.2017: Universitetet i Agder, Studiekoordinator, BSc Byggdesign
01.2008 – 03.2017: Universitetet i Agder, Overingeniør, Bygglaboratoriet
08.2007 – 01.2008: PK Entreprenør A/S, Byggeplassingeniør
06. 2000 – 08. 2003: Block Watne A/S, Aust – Agder, Tømrer, Tømrerbas
06. 1994 – 05. 2000: Trond Haugseth/Haugseth bygg A/S, Tømrerlærling, Tømrer

Prosjekter

Prosjekter:

(NFR: Norges forskningsråd
           Finansieringmetoder i NFR:
           SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon
           BIA: Brukerstyrt innovasjonsarena
          VRI: Virkemidler for regional FoU og Innovasjon)

2017 – dd: NFR Profesjon: More Efficient and Environmental Friendly Road Construction –  MEERC, forsker
2016 – dd: NFR BIA: RESGRAM, forsker
2015: Masterporsjekt “Main Principles for dynamic Influences Between Sustainability, BIM and Didactics in an Engineering Course”
2015 – 2016: VRI: Cemfib (utvikling av nytt sementbasert materiale), forsker
2014 – 2015: VRI: Olava betong (utvikling av Ulta High-Performance Concrete), forsker

Undervisning:

- TFL115 Ingeniørfaglig fellesemne
- BYG211 Datamodellering og landmåling
- TFL300 FoU-prosjekt
- BYG300 Hovedprosjekt, byggdesign
- BYG507 Forprosjekt til masteroppgave, bygg
- BYG508 Masteroppgave, bygg

Veiledningsaktivitet:

2008 – dd: Mer enn 40 bachelorprosjekt
2016 – dd: 4 masterprosjekt
2014 – dd: 2 TFL300 FoU-prosjekt

Tillitsverv:

2016 – dd: Grimstad Næringsforening, Styremedlem
2014 – dd: Betongnettverk for Universiteter og Høgskoler, Leder
2006 – 2007: Høgskolen i Agder, Fakultet for Teknologi, Styremedlem i Fakultetsstyre
2006 – 2007: Høgskolen i Agder, Fakultet for Teknologi, Representant i Studentparlament
2006 – 2007: Linjeforeningen for byggstudenter, Høgskolen i Agder, Leder
2004 – 2007: Tillitsmann for BSc Byggdesign, Høgskolen i Agder
2002 – 2003: Verneombud, Block Watne A/S, Aust-Agder

Vitenskaplige publikasjoner

 • Svennevig Paul Ragnar, Hjelseth Eilif, Experiences from implementation of sustainability in a civil engineering course at the University of Agder (2017).
 • Fidjestøl Per, Thorstensen Rein Terje, Svennevig Paul Ragnar, Making UHPC with local materials - the way forward (2012).
 • Svennevig Paul Ragnar, Hjelseth Eilif, Experiences from implementation of sustainability in a civil engineering course at the University of Agder (2017).
 • Svennevig Paul Ragnar, Hjelseth Eilif, Experiences from implementation of sustainability in a civil engineering course at the University of Agder (2017).
 • Svennevig Paul Ragnar Vegen til ingeniørstudiene for Fagskolestudenter ved Fagskolen i Kristiansand (2013).
 • Svennevig Paul Ragnar Vi former fremtiden (2013).
 • Svennevig Paul Ragnar Vegen til ingeniørstudiene for fagskolestudenter ved Fagskolen i Grimstad (2013).
 • Svennevig Paul Ragnar Veien til ingeniørstudier (2013).
 • Fidjestøl Per, Thorstensen Rein Terje, Svennevig Paul Ragnar, Making UHPC with local materials - the way forward (2012).
 • Svennevig Paul Ragnar Fagskolestudenters mulighet til ingeniørstudier (2012).
 • Svennevig Paul Ragnar Presentasjon av byggdesignstudiet (2012).
 • Fidjestøl Per, Thorstensen Rein Terje, Svennevig Paul Ragnar, High Performance Concrete – Sustainable Concrete Construction (2011).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail