Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Paul Ragnar Svennevig

Instituttleder

 
Kontor:
D3020 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Utdanning:

2014 – 2016: Universitetet i Agder, MSc Bygg, sivilingeniør2010 – 2011: Universitetet i Agder, MSc Industriell økonomi og     teknologiledelse (55 studiepoeng)2008 – 2009: Universitetet i Agder, Basiskurs i Universitetspedagogikk2004 – 2007: Høgskolen i Agder, Bachelor i ingeniørfag, Byggdesign2003 – 2004: Høgskolen i Agder, Forkurs1993 – 1994: Blakstad Videregående Skole, VK II, Tømrerfaget1992 – 1993: Blakstad Videregående Skole, VK I, Tømrerfaget1991 – 1992: Sørlandets Tekniske Fagskole, Grunnkurs Hovedbyggfag

 

Arbeidserfaring:     01.2018 - 06.2018: Fagskolen i Kristiansand, Lektor, 15 %-stilling04.2017 – dd: Universitetet i Agder, Universitetslektor04.2017 – dd: Universitetet i Agder, Seksjonsleder, Bygg08.2016 – 06.2017: Fagskolen i Kristiansand, Lektor, 15 %-stilling01.2009 – 03.2017: Universitetet i Agder, Studiekoordinator, BSc Byggdesign01.2008 – 03.2017: Universitetet i Agder, Overingeniør, Bygglaboratoriet08.2007 – 01.2008: PK Entreprenør A/S, Byggeplassingeniør06. 2000 – 08. 2003: Block Watne A/S, Aust – Agder, Tømrer, Tømrerbas06. 1994 – 05. 2000: Trond Haugseth/Haugseth bygg A/S, Tømrerlærling, Tømrer

Prosjekter

 Prosjekter:

(NFR: Norges forskningsråd
           Finansieringmetoder i NFR:
           SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon
           BIA: Brukerstyrt innovasjonsarena
           VRI: Virkemidler for regional FoU og Innovasjon)

 

2017 – dd: NFR Profesjon: More Efficient and Environmental Friendly Road Construction –  MEERC, forsker
2016 – dd: NFR BIA: RESGRAM, forsker
2015: Masterporsjekt “Main Principles for dynamic Influences Between Sustainability, BIM and Didactics in an Engineering Course”
2015 – 2016: VRI: Cemfib (utvikling av nytt sementbasert materiale), forsker
2014 – 2015: VRI: Olava betong (utvikling av Ulta High-Performance Concrete), forsker

 

Undervisning:

- TFL115 Ingeniørfaglig fellesemne
- BYG211 Datamodellering og landmåling
- TFL300 FoU-prosjekt
- BYG300 Hovedprosjekt, byggdesign
- BYG507 Forprosjekt til masteroppgave, bygg
- BYG508 Masteroppgave, bygg

 

Veiledningsaktivitet:

2008 – dd: Mer enn 50 bachelorprosjekt
2016 – dd: 16 masterprosjekt
2014 – dd: 5 TFL300 FoU-prosjekt

 

Tillitsverv:

2019 - 2021: Universitetsstyre UiA, styremedlem
2018 - dd: SiA styret, varamedlem
2016 – dd: Grimstad Næringsforening, Styremedlem
2014 – dd: Betongnettverk for Universiteter og Høgskoler, Leder
2006 – 2007: Høgskolen i Agder, Fakultet for Teknologi, Styremedlem i Fakultetsstyre
2006 – 2007: Høgskolen i Agder, Fakultet for Teknologi, Representant i Studentparlament
2006 – 2007: Linjeforeningen for byggstudenter, Høgskolen i Agder, Leder
2004 – 2007: Tillitsmann for BSc Byggdesign, Høgskolen i Agder
2002 – 2003: Verneombud, Block Watne A/S, Aust-Agder

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hosamo, Haidar; Nielsen, Henrik Kofoed; Kraniotis, Dimitrios; Svennevig, Paul Ragnar; Svidt, Kjeld (2023). Improving building occupant comfort through a digital twin approach: A Bayesian network model and predictive maintenance method. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 288doi:10.1016/j.enbuild.2023.112992.
 • Hosamo, Haidar; Svennevig, Paul Ragnar; Svidt, Kjeld; Han, Daguang; Nielsen, Henrik Kofoed (2022). A Digital Twin predictive maintenance framework of air handling units based on automatic fault detection and diagnostics. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 261doi:10.1016/j.enbuild.2022.111988.
 • Hosamo, Haidar; Imran, Aksa; Cardenas, Juan Diego; Svennevig, Paul Ragnar; svidt, kjeld; Nielsen, Henrik Kofoed (2022). A Review of the Digital Twin Technology in the AEC-FM Industry. Advances in Civil Engineering. ISSN: 1687-8086. 2022doi:10.1155/2022/2185170.
 • Hosamo, Haidar; Nielsen, Henrik Kofoed; Alnmr, Ammar; Svennevig, Paul Ragnar; Svidt, Kjeld (2022). A review of the Digital Twin technology for fault detection in buildings. Frontiers in Built Environment. ISSN: 2297-3362. 8doi:10.3389/fbuil.2022.1013196.
 • Hosamo, Haidar; Nielsen, Henrik Kofoed; Kraniotis, Dimitrios; Svennevig, Paul Ragnar; Svidt, Kjeld (2022). Digital Twin framework for automated fault source detection and prediction for comfort performance evaluation of existing non-residential Norwegian buildings. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 281doi:10.1016/j.enbuild.2022.112732.
 • Hosamo, Haidar; Hosamo, Mohsen; Nielsen, Henrik Kofoed; Svennevig, Paul Ragnar; svidt, kjeld (2022). Digital Twin of HVAC system (HVACDT) for multiobjective optimization of energy consumption and thermal comfort based on BIM framework with ANN-MOGA. Advances in Building Energy Research. ISSN: 1751-2549. doi:10.1080/17512549.2022.2136240.
 • Hosamo, Haidar; Tingstveit, Merethe Solvang; Nielsen, Henrik Kofoed; Svennevig, Paul Ragnar; svidt, kjeld (2022). Multiobjective optimization of building energy consumption and thermal comfort based on integrated BIM framework with machine learning-NSGA II. Energy and Buildings. ISSN: 0378-7788. 277doi:10.1016/j.enbuild.2022.112479.
 • Heimdal, Anette; Svennevig, Paul Ragnar; Norheim, Thomas Grevstad (2021). STUDENTS PREPAREDNESS TOWARDS WRITING A BACHELOR THESIS; A SURVEY-BASED INVESTIGATION. DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. ISBN: 978-1-912254-14-9. The Design Society. Engineering Education.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Heimdal, Anette (2021). TEACHING DURING A PANDEMIC. DS 110: Proceedings of the 23rd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2021), VIA Design, VIA University in Herning, Denmark. 9th -10th September 2021. ISBN: 978-1-912254-14-9. The Design Society. Research in Design and Engineering Education Practice.
 • Heimdal, Anette; Thorstensen, Rein Terje; Svennevig, Paul Ragnar (2020). Investigations on the use of student peer review to improve supervision of capstone courses in the Civil Engineering Education. DS 104: Proceedings of the 22nd International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2020). ISBN: 978-1-912254-10-1. The Design Society. Section: Assessment Methods.
 • Thorstensen, Rein Terje; Folkman, Anders; Svennevig, Paul Ragnar (2019). Approaching a concept for societal responsibility in engineering education. DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. ISBN: 978-1-912254-05-7. The Design Society. Section Cultural 3.
 • Slobodchikov, Roman; Bakke, Kjetil Lohne; Svennevig, Paul Ragnar; O'Born, Reyn Joseph (2019). Implementing climate impacts in road infrastructure in the design phase by combining BIM with LCA. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES). ISSN: 1755-1307. 323 (1). doi:10.1088/1755-1315/323/1/012089.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Thorstensen, Rein Terje (2019). Innovation camp, collaboration between university and the corporate world. DS 95: Proceedings of the 21st International Conference on Engineering and Product Design Education (E&PDE 2019), University of Strathclyde, Glasgow. 12th -13th September 2019. ISBN: 978-1-912254-05-7. The Design Society. Section: Industrial 2.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Thorstensen, Rein Terje (2018). Extra curriculum, Civil and Structural Engineering studies at University of Agder, Norway. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. ISBN: 9781912254026. The Design Society. Design and Engineering Education for the General Public. s 512 - 517.
 • Thorstensen, Rein Terje; Larsen, Ingrid Lande; Svennevig, Paul Ragnar (2018). Pursuing diversity in Engineering education; a case study on R&DI-cooperation within Civil Engineering. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. ISBN: 9781912254026. The Design Society. Collaboration and Industrial Involvement in Design and Engineering Education. s 181 - 186.
 • Thorstensen, Rein Terje; Svennevig, Paul Ragnar; Larsen, Ingrid Lande (2018). Societal responsibility in Engineering Education; a case study on R&DI-cooperation within Civil Engineering. Proceedings of E&PDE 2018 - 20th International Conference on Engineering and Product Design Education, Diversity or Conformity, Dyson School of Engineering, Imperial College, London. 6th - 7th September 2018. ISBN: 9781912254026. The Design Society. Ethics and Social Issues in Design and Engineering Education. s 338 - 343.
 • Svennevig, Paul Ragnar; Hjelseth, Eilif (2017). Experiences from implementation of sustainability in a civil engineering course at the University of Agder. Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future. ISBN: 978-1-904670-84-1. The Design Society. Assessment Methods in Design Education. s 442 - 447.
 • Fidjestøl, Per; Thorstensen, Rein Terje; Svennevig, Paul Ragnar (2012). Making UHPC with local materials - the way forward. Proceedings of HiPerMat 2012, 3rd international symposium on UHPC and Nanotechnology for High Performance Construction Materials, Kassel March 7-9 2012. ISBN: 978-3-86219-264-9. Kassel University Press GmbH. Kapittel. s 207 - 214.
 • Hosamo, Haidar; Nielsen, Henrik Kofoed; Svennevig, Paul Ragnar; svidt, kjeld (2022). Digital Twin technology toward more sustainable buildings.
 • Heimdal, Anette; Svennevig, Paul Ragnar; Norheim, Thomas Grevstad (2021). STUDENTS PREPAREDNESS TOWARDS WRITING A BACHELOR THESIS; A SURVEY-BASED INVESTIGATION.

Sist endret: 2.05.2022 15:05