Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Otto Andersen

Professor emeritus

Otto Andersen er professor ved Institutt for strategi og ledelse på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Andersen har primært forsket på B2B-markedsføring, og særlig anvendelse av transaksjonskostnadsanalyse og forskjeller mellom nasjonale og internasjonale forretningsforbindelser.

I løpet av en lang karriere har Andersen utgitt et stort antall vitenskapelige artikler i tidsskrifter som International Journal of Industrial Organization, International Management Review, International Business Review, European Journal of Marketing, Omega: The International Journal of Management Science, Journal of International Marketing og Journal of International Business Studies.

Artikkelen On the internationalization process of firms: A critical analysis (Journal of International Business Studies, 1993) er sitert mer enn 2100 ganger og siteres fortsatt mellom 100 og 150 ganger årlig.

Andersen har vært professor ved Universitetet i Agder siden 1999. Han er tidligere dosent ved Agder distriktshøgskole og også tidligere førsteamanuensis ved distriktshøgskolene både på Agder og i Nordland.

Andersen har ledet en rekke forskningsprosjekter, som for eksempel Effektene av distriktspolitiske virkemidler på bedrifters atferd og resultater, Eksportatferd blant bedrifter i Nord-Norge, Effekter av markedsføringsstøtte til regionale bedrifter, Konkurs: Årsaker og bedrifters atferd, og Evaluering av distriktspolitiske virkemidler rettet mot kvinner.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Mwesiumo, Deodat Edward; Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2020). Contractual safeguarding of specific assets in cross-border and domestic buyer–supplier relationships. Journal of Strategic Contracting and Negotiation. ISSN: 2055-5636. 4 (3). s 167 - 185. doi:10.1177/2055563620918866.
 • Saeed, Naima; Song, Dong-Wook; Andersen, Otto (2018). Governance mode for port congestion mitigation: A transaction cost perspective. Netnomics. ISSN: 1385-9587. 19 (3). s 159 - 178. doi:10.1007/s11066-018-9123-4.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2016). Adaptation problems in business relationships with substantial asset specificity and environmental uncertainty : the moderating effect of relationship duration. International Journal of procurement management. ISSN: 1753-8432. 9 (2). s 206 - 222. doi:10.1504/IJPM.2016.075265.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto; Halskau sr, Øyvind (2015). The effect of buyer specific-monitoring procedures on buyer control in dynamic supply chain links. International Journal of procurement management. ISSN: 1753-8432. 8 (3). s 365 - 382. doi:10.1504/IJPM.2015.069158.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2015). The effect of multiple sourcing and bilateral dependency on buyer control in industrial buyer-seller relationships. International Journal of procurement management. ISSN: 1753-8432. 8 (4). s 441 - 456. doi:10.1504/IJPM.2015.070741.
 • Hannås, Gøril; Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2015). The effect of relation specific information technology on collaborative coordination in business-to-business relationships. International Journal of procurement management. ISSN: 1753-8432. 8 (4). s 416 - 440. doi:10.1504/IJPM.2015.070742.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto; Grønhaug, Kjell (2014). Buyer control in domestic and international supplier-buyer relationships. European Journal of Marketing. ISSN: 0309-0566. 48 (3/4). s 722 - 741. doi:10.1108/EJM-03-2011-0181.
 • Hafeez, Ajmal; Andersen, Otto (2014). Factors Influencing Accounting Outsourcing Pratices among SMEs in Pakistan Context: Transaction Cost Economics (TCE) and Resource-Based Views (RBV)Perspectives. International Journal of Business and Management. ISSN: 1833-3850. 9 (7). s 19 - 32. doi:10.5539/ijbm.v9n7p19.
 • Chao, Emmanuel James; Andersen, Otto (2013). Contractual Satisfaction: The Polish and Tanzanian Perspectives. Journal of Business-to-Business Marketing. ISSN: 1051-712X. 20 (3). s 155 - 173. doi:10.1080/1051712X.2012.750184.
 • Andersen, Otto (2013). Foreign Entry Mode Choice: The Contribution of Jean-François Hennart an d Erin Anderson. Management for Progress : Festschrift in honor of the manifold academician Professor Harald Knudsen, 70 years. ISBN: 978-82-7099-734-3. Novus Forlag. Del 3. s 256 - 268.
 • Hannås, Gøril; Andersen, Otto (2011). B2B Relationships in Modern Times: Implications of Relation-Specific Information Systems on Governance Forms. International Journal of Information Systems and Supply Chain Management (IJISSCM). ISSN: 1935-5726. 4 (3). doi:10.4018/jisscm.2011070102.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2011). The effects of buyer specific investments and buyer specific monitoring investments on hierarchical governance in business-to-business relationships. Journal of Marketing Development and Competitiveness. ISSN: 2155-2843. 5 (2). s 87 - 97.
 • Hannås, Gøril; Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2010). Electronic commerce and governance forms : a transaction cost approach. International Journal of procurement management. ISSN: 1753-8432. 3 (4). s 409 - 427. doi:10.1504/IJPM.2010.035470.
 • Andersen, Otto; Buvik, Arnt (2002). Firms' internationalization and alternative approaches to the international customer/market selection. International Business Review. ISSN: 0969-5931. 11 (3). s 347 - 363. doi:10.1016/S0969-5931(01)00064-6.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2002). The impact of vertical coordination on ex post transaction costs in domestic and international buyer-seller relationships. Journal of International Marketing. ISSN: 1069-031X. 10 (1). s 1 - 24. doi:10.1509/jimk.10.1.1.19526.
 • Buvik, Arnt; Andersen, Otto (2001). Inter-firm co-ordination : international versus domestic buyer-seller relationships. Omega. The International Journal of Management Science. ISSN: 0305-0483. 29 (2). s 207 - 219. doi:10.1016/S0305-0483(00)00043-8.
 • Andersen, Otto; Kheam, Low Suat (1998). Resource-Based Theory and International Growth Strategies: An Exploratory Study. International Business Review. ISSN: 0969-5931. 7 (2). s 163 - 184.
 • Andersen, Otto; Low, Suat Kheam; Elnan, Hans (1997). An exploratory study of international product and promotion adaptations in SMEs. ?. VIIs 144 - 148.
 • Andersen, Otto; Rynning, Marjo-Riitta (1994). Prediction of export intentions - managing with structural characteristics?. Scandinavian Journal of Management. ISSN: 0956-5221. 10 (1). s 17 - 27. doi:10.1016/0956522194900345.
 • Andersen, Otto; Rynning, M.R. (1994). Structural and behavioral predictors of export adoption: A Norwegian Study. Journal of International Marketing. ISSN: 1069-031X. 2 (1). s 73 - 90.
 • Rynning, Marjo-Riitta; Andersen, Otto (1994). Structural and behavioral predictors of export adoption: a Norwegian study. Journal of International Marketing. ISSN: 1069-031X. 2 (1). s 73 - 89.
 • Andersen, Otto (1993). On the Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis. Journal of International Business Studies. ISSN: 0047-2506. 24 (2). s 209 - 232.
 • Rynning, Marjo-Riitta; Andersen, Otto (1992). The capabilities, co-operation and diversification connection. Marketing for Europe - marketing for future: Proceedings of the 21st annual conference of the European Marketing Academy. ISBN: 8789695070. EMAC. artikkel.
 • Andersen, Otto; Rynning, Marjo-Riitta (1991). An Empirical Illustration of an Alternative Approach to Measuring the Market Power and High Profits Hypothesis. International Journal of Industrial Organization. ISSN: 0167-7187. 9s 239 - 249.
 • Andersen, Otto; Rynning, Marjo-Riitta (1991). An empirical illustration of an alternative approach to measuring the market power and high-profit hypothesis. International Journal of Industrial Organization. ISSN: 0167-7187. 9 (2). s 239 - 249. doi:10.1016/0167718705800050.
 • Andersen, Otto (1991). Internasjonalisering i mindre bedrifter: Hva betyr bedriftenes beliggenhet?. ?. 5 (1). s 39 - 52.
 • Andersen, Otto; Hwang Flater, Dag (1987). Internasjonaliseringsstrategier og barrierer. ?. (1). s 23 - 36.
 • Lehtisalo, Marjo-Riitta; Andersen, Otto (1987). The effects of government financial support to marketing activities on marketing strategy and performance of recipient firms: a case study of developing areas in Norway. Proceedings of the Third Bi-Annual International Conference of the Academy of Marketing Science. ISBN: 9780939783007. Academy of Marketing Science. artikkel. s 50 - 55.
 • Andersen, Otto (1986). Bør det offentlige veiledningsapparatet omstilles eller innstilles?. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN: 0040-716X. 27s 29 - 52.
 • Andersen, Otto (1986). Hva betyr DU-virkemidlene for valg av vekststrategi?. Plan og Arbeid. ISSN: 0032-0609. (5). s 18 - 22.
 • Andersen, Otto (1985). Ny melding - ny distriktspolitikk?. Sosialøkonomen. ISSN: 0038-1624. (4). s 3 - 7.
 • Andersen, Otto (1983). Omfanget av støtte til distriktsbedriftene. Plan og Arbeid. ISSN: 0032-0609. (9). s 287 - 291.
 • Andersen, Otto; Elnan, Hans (1982). Virker - virker ikke? Analyse av distriktspolitiske effekter. Plan og Arbeid. ISSN: 0032-0609. (6). s 401 - 403.
 • Chao, Emmanuel James; Andersen, Otto (2017). Assessing Drivers of Firm Pro-Active Safeguard Mechanisms.
 • Andersen, Otto (2017). International Business Management in Emerging Markets: Do we need new theories?.
 • Saeed, Naima; Song, Dong-Wook; Andersen, Otto (2016). Governance Mode for Port Congestion Mitigation: A Transaction Cost Perspective.
 • Saeed, Naima; Song, Dong-Wook; Andersen, Otto (2016). Understanding port congestion as a governance issue: a transaction cost perspective.

Ekspertområder

Sist endret: 16.10.2018 13:10